10.12.2022 Siviksen äänellä

Opimme yhdessä osaaviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi

Siviksen strategia vuosille 2023–2027 on luonteeltaan ratkaisukeskeinen. Se ohjaa tapojamme toimia, innoittaa ja kannustaa.

Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Otsikko ”Opimme yhdessä osaaviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi” on Siviksen visio tulevalle strategiakaudelle. Se kirkastaa Siviksen ja järjestöjen koulutustoiminnan erityisyyden. Järjestöissä syntyvä osaaminen siivittää osallistumista ja toimintaa aktiivisena kansalaisena. Yhdessä oppimalla ja toimimalla tiedoille ja taidoille syntyy merkitys. Oppimisesta syvenee sivistystä.

Meille on tärkeää, että järjestöt tunnistetaan sivistystoimijoina sekä merkittävinä oppimisen ja osaamisen kehittämisen paikkoina.

Liiton syyskokous hyväksyi joulukuun alussa Siviksen uuden strategian vuosille 2023–2027. Strategia on luonteeltaan ratkaisukeskeinen. Vastaamme tehtävämme ja arvojemme mukaan toimintaympäristöstä nouseviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Sivis on järjestöjen oppilaitos ja järjestöjen sivistysliitto. Sivis on järjestöjen tunnettu ja näkyvä strateginen kumppani koulutuksen järjestämisessä.

Neljä tavoitettamme yhdessä järjestöjen kanssa ovat

  1. edistää elinikäistä oppimista ja kansalaistaitoja
  2. kasvattaa kestävään elämään ja
  3. tukea demokraattista yhteiskuntaa koulutuksella
  4. tukea osaamista, mikä vahvistaa järjestöjen elinvoimaisuutta

Kullekin tavoitteelle on tunnistettu Siviksen ratkaisu kohti tavoitetilan toteuttamista. Siviksen ratkaisuvoimaa on tukea ja vahvistaa järjestöjen koulutusta, tarjota työkaluja ja tarjota alusta yhteiselle koulutuksen kehittämistoiminnalle.

Strategia ohjaa tapojamme toimia. Koulutamme yhdessä järjestöjen kanssa ja tarjoamme järjestöille koulutusta. Siviksen toiminnassa korostuvat verkostot ja yhteiskehittäminen.

Strategia innoittaa. Meille on tärkeää, että järjestöt tunnistetaan sivistystoimijoina sekä merkittävinä oppimisen ja osaamisen kehittämisen paikkoina. Haluamme vaikuttaa järjestöissä ja yhteiskunnassa sen puolesta.

Siviksen strategia kannustaa. Se kutsuu toimimaan yhteisöllisen järjestökoulutuksen ja tulevaisuuden järjestöosaamisen toteuttamiseksi – oppimaan yhdessä osaaviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Kirjoittaja