8.2.2024 Siviksen äänellä

Valtakunnallinen järjestökoulutus tukee kansalaisyhteiskuntaa

Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen koulutukset näkyvät koko Suomen kartalla. Siviksen opetusohjelmaan kuuluvia koulutuksia toteutettiin viime vuonna jokaisessa maakunnassa ja lähes jokaisessa suomenkielisessä kunnassa.

Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Olemme Siviksessä tarkastelleet viime viikkoina vuonna 2023 opetusohjelmassamme toteutettuja koulutuksia. On ollut ilahduttavaa huomata, että jäsenjärjestöjemme koulutustoiminta on elpynyt koronavuosien jälkeen entiselle tasolle. Viime vuonna jäsenjärjestöt toteuttivat Siviksen kanssa 7 600 koulutusta, joihin osallistui 120 000 henkilöä.

Siviksen yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa toteuttamia koulutuksia oli vuonna 2023 kaikissa maakunnissa ja 266:ssa Suomen 309:sta kunnasta. Kunnat, joissa koulutusta ei ole ollut, ovat vahvasti ruotsinkielisillä alueilla. Maakunnista väestömäärään suhteutettuina lounaisen Suomen maakunnat Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat Siviksen koulutustoiminnassa erityisen hyvin edustettuja.

Laadukas järjestökoulutus on tärkeä elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan tuki.

Viime vuonna Siviksen jäsenjärjestöt tavoittavat koulutuksillaan hyvin eri kohderyhmiä ja koulutusta tarjottiin avoimesti kaikille (36 % koulutuksista). Lähes puolet koulutuksista oli kohdennettu järjestöjen aktiivisille jäsenille, luottamushenkilöille ja uusille vapaaehtoisille. Näitä kohderyhmiä kouluttamalla järjestöt varmistavat oman jäsenistönsä osaamisen vapaaehtois- ja luottamustehtävissä, sekä järjestön uudistumisen ja elinvoimaisuuden uusien vapaaehtoisten kautta. Muita merkittäviä kohderyhmiä olivat eri alojen harrastajat (13 %) ja pitkäaikaissairaat tai vammaiset henkilöt (10 %).

SivisNYTin artikkeli Miltä näytti Siviksen ja jäsenjärjestöjen koulutusvuosi 2023?  avaa tarkemmin havaintojamme viime vuoden koulutustoiminnastamme. Laadukas, uudistuva, ennakoiva ja valtakunnallisesti kaikkialla ihmisiä tavoittava järjestökoulutus on tärkeä elinvoimaisen kansalaisyhteiskuntamme tuki.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että pystymme myös tänä vuonna tarjoamaan eri puolilla Suomea laadukasta järjestökoulutusta.

Kirjoittaja