16.5.2023 Koulutukset

Koulutus tukee johtajia muuttuvassa maailmassa

Johtajille ja esihenkilöille kehitettävä uusi koulutus tarjoaa työkaluja muutosvalmiuteen, ennakointiin ja kestävään johtamiseen.

Neljä eri-ikäistä ihmistä keskustelemassa tietokoneen edessä. Neljä eri-ikäistä ihmistä keskustelemassa tietokoneen edessä.

– Olemme viime vuosina tunnistaneet, että johtajilla on tarvetta osaamisen päivittämiseen. Toimintaympäristön muutokset ovat olleet nopeita. Erityisesti korona-aika vauhditti järjestöissä muutostarpeita ja toi lisää osaamisvaatimuksia esimerkiksi digipalveluihin liittyen, toteaa Opintokeskus Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen.

Myös esimerkiksi hyvinvointialueiden järjestäytyminen, kestävään toimintaan liittyvien tavoitteiden kasvaminen ja väestön ikääntyminen vaikuttavat moniin järjestöihin.

Erityisesti korona-aika vauhditti järjestöissä muutostarpeita ja toi lisää osaamisvaatimuksia.

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta -hankkeessa kehitetty Kestävän muutoksen johtaja sote-alalla -koulutus antaa mahdollisuuden pysähtyä tärkeiden aiheiden ja oman osaamisen äärelle. Hankkeessa koulutusta pilotoivat sote-alan järjestöt ja yritykset. Pilottien pohjalta räätälöidään uusi koulutus kaikenlaisille järjestöille. Tavoitteena on, että koulutus on Siviksen avoimessa koulutustarjonnassa keväällä 2024.

Kestävän muutoksen johtaja sote-alalla -koulutus toimii runkoa, mutta hyödynnämme muutakin ajankohtaista tietoa ja kohderyhmältä saatuja toiveita. Olemme keränneet aiheita esimerkiksi keskusteluissa toiminnanjohtajien ja järjestöjen hallitusten luottamushenkilöiden kanssa, kertoo Ristolainen.

Innostava, kiinnostava ja konkreettinen koulutus

Kun pilottikoulutusten palautteessa osallistujia pyydettiin kuvailemaan koulutusta, eniten käytetyt adjektiivit olivat innostava, kiinnostava ja konkreettinen.

Dialoginen johtaminen oli yksi teema, joka innosti paljon koulutuksessa. Moni osallistuja kertoi, että oli vienyt kokouksiin dialogia-rakenteita tai vaikkapa lisännyt sisäistä viestintää.

Yhteinen ymmärrys on tärkeä muutoskyvykkyyden pilari.

– Dialogisuuden ja osallisuuden tukeminen auttavat järjestöjen eri toimijoita tunnistamaan yhteisiä tavoitteita ja sitoutumaan niihin. Kun osallistetaan ihmisiä yhteiseen tulevaisuuspuheeseen ja dialogiin, tavoitteet on helpompi saavuttaa. Yhteinen ymmärrys on tärkeä muutoskyvykkyyden pilari, muistuttaa Ristolainen.

Entä mitä uusia näkökulmia KESTO-hanke toi Sivikseen?

– Hanke antoi mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan järjestöjä työyhteisöinä. Vaikka järjestöihin liittyy paljon erityispiirteitä, ovat kuitenkin työyhteisön toimivuuteen ja johtajuuteen liittyvät kysymykset samankaltaisia joka työyhteisössä, kertoo Ristolainen.

Kesäkuussa puhutaan kestävästä tulevaisuudesta

KESTO-hanke huipentuu Tartu tulevaisuuteen – puheenvuoroja kestävän tulevaisuuden puolesta -seminaariin, joka järjestetään Helsingin Musiikkitalossa torstaina 1.6.2023 klo 12.00–15.30. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa striimin välityksellä. Kaikki tulevaisuuteen varautumisesta ja organisaation kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

– Ajatus on kytkeä hankkeen keskeisiä ajatuksia yhteen ja puhujat on kutsuttu niin, että saadaan näkökulmia siihen mitä muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää työpaikoilta ja miten arjen toiminta voi olla sujuvaa, mutta myös kestävää, tiivistää Ristolainen.

 

Lisätietoa KESTO-hankkeesta

Tartu tulevaisuuteen - puheenvuoroja kestävän tulevaisuuden puolesta

 • Hybridiseminaari 1.6. klo 12– 15.30

  Miten toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat meihin ja millaiset arjen johtamisen teot edistävät muutoksiin varautumista? Miten toiminta voi olla samalla kestävää, kustannustehokasta ja laadukasta? Tervetuloa iltapäiväseminaariin saamaan uusia näkökulmia siihen, mitä muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää työpaikoilta, miksi yhteinen tulevaisuuspuhe on tärkeää ja miten sitä lisätä työyhteisössä.

  Tilaisuuden puhujat ovat kehittämisasiantuntija Elsi Huovinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, erityisasiantuntija Miira Heiniö Työterveyslaitokselta ja toimitusjohtaja, tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo 11 Helsinki Oy:sta. Puheenvuoroissa tarkastellaan tulevaisuutta ja toiminnan laatua ihmislähtöisesti ja pohditaan erityisesti johtajuuden merkitystä ja roolia muutoskyvykkyyden edistämisessä.

  Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin työyhteisöjen kehittämisestä ja tulevaisuuteen varautumisesta kiinnostuneille.

  Tilaisuus on samalla Opintokeskus Siviksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen KESTO kestävän toimintaa ja tulevaisuutta -hankkeen (ESR) päätösseminaari. Voit osallistua joko paikan päällä Helsingin Musiikkitalossa tai etäyhteydellä. Huom! Tilaisuuden ilmoittautuminen on päättynyt Musiikkitalon osalta, mutta voit edelleen ilmoittautua kuuntelemaan tilaisuutta etäyhteydellä.

  Ilmoittaudu etätilaisuuteen viimeistään 30.5.

KESTO-hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Projekti toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

PSST! Tutustu myös SoteNavigaattoriin, joka on sote-alan työpaikoille suunniteltu sivusto työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tukemiseksi.

 

Teksti: Carolina Rebhan

Lisätietoja