1.2.2022 Siviksen äänellä

Kevyitä tapoja oman osaamisen lisäämiseen

Korona-aika on tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia oman osaamisen lisäämiseen vaikkapa kotisohvalta. Mutta miten toisten ihmisten kohtaaminen onnistuu etäkoulutuksessa?

Susanna Plathan. Susanna Plathan. - Verkkokoulutuksessa voi syntyä myös vahva yhteisöllisyyden tunne, kirjoittaa Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Sivis on järjestöjen oppilaitos ja toteutamme yli 5 000 koulutusta vuosittain yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Tämä on ollut viime vuosina mahdollista haastavasta Covid-19-tilanteesta huolimatta.

On selvää, että kaikkia koulutuksia ei ole voinut toteuttaa verkossa. On kuitenkin ollut hienoa huomata, miten moneen alun perin lähitoteutukseksi suunniteltuun koulutukseen on löytynyt vaihtoehdoksi hyvin toimiva verkkototeutus.

Kasvokkainen kohtaaminen, toisten ihmisten läsnäolo, kevyt jutustelu, sparrailu – nämä kaikki ovat tärkeitä tekijöitä koulutuksessa vuorovaikutuksen kannalta. Mutta miten ne onnistuvat verkossa? Verkkokoulutukseenkin voi suunnitella toteutuksia, joissa osallistujien vuorovaikutus ja osallisuuden tunne muiden ryhmäläisten kanssa toimii hyvin.

Verkkokoulutukseenkin voi suunnitella osallistujien vuorovaikutusta.

Siviksen kevään koulutukset, kuten verkkotyökalujen koulutukset ja verkkopedagogiset koulutukset, tarjoavat järjestökoulutuksen suunnittelijoille mahdollisuuksia miettiä sujuvia tapoja koulutuksen toteuttamiseen verkossa tai hybriditoteutuksena.

Korona-aika on tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia oman osaamisen lisäämiseen vaikkapa kotisohvalta. Tästä kertoo mainiosti kuulemani esimerkki: Henkilö osallistui omasta olohuoneestaan Zoom-verkkokoulutukseen, jotta osaisi järjestää oman yhdistyksensä vuosikokouksen verkossa. Zoomin toiminnallisuuksiin olisi toki ollut mahdollista perehtyä ilman koulutustakin. Koulutuksessa osallistujalle oli kuitenkin syntynyt myös tunne kuulumisesta samaan ryhmään muiden osallistujien kanssa.

Yhteisöllisyyden tunne voi siis syntyä myös verkkokoulutuksessa. Osaaminen voi lisääntyä kevyesti tai jopa lähes itsestään, kun saa oppia yhdessä. Mitä osaamista sinä haluaisit lisätä tulevan kevätkauden aikana?

Kirjoittaja