10.1.2022 Koulutukset

Kevään koulutukset – opi uutta ja innostu!

Kevään koulutuksissa tutustutaan mm. yhdistystoiminnan verkkokoulutuspohjiin ja -työkaluihin ja sukelletaan muutosjohtamisen teemoihin. Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

Nuori nainen työskentelemässä tietokoneen ääressä. Nuori nainen työskentelemässä tietokoneen ääressä.

Kouluttajan työkalut ja menetelmät

Verkkokoulutuksen työkalut: Teams tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Tervetuloa tutustumaan Microsoft Teams -sovellukseen, ja erityisesti sen kokoustoimintoon, jota voi hyödyntää verkkokoulutusten ja tapahtumien järjestämisessä! Koulutuksessa opit, miten saat ohjelman käyttöön, ja mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää. Teamsin teknisten ominaisuuksien (pienryhmätilat, kyselyt ja valkotaulu) lisäksi koulutuksessa perehdytään vuorovaikutteisuuteen ja osallistujien aktivoimiseen.

Verkkokoulutus
To 20.1.2022 klo 14.00–15.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 18.1.2022

Verkkokoulutus
Ti 22.3.2022 klo 9.00–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 20.3.2022

Kouluttajana verkossa: Verkkokurssin suunnittelu ja toteutus

Kurssin aikana perehdytään verkkokurssin toteutuksen vaiheisiin osaamislähtöisestä suunnittelusta sopivien opetusmuotojen valintaan. Kurssin aikana opit osaamislähtöisen koulutussuunnittelun periaatteet, vuorovaikutteista ohjaamista verkkoympäristöissä, sisältöjen suunnittelua sekä kannustavan arvioinnin toteuttamista. Kurssi toteutetaan verkossa ja se sisältää vuorovaikutteista työskentelyä Zoomissa sekä itsenäistä opiskelua Itslearningissä.

Verkkokoulutus
24.1.–27.2.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 16.1.2022

Verkkokoulutuksen työkalut: Zoom tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Tule ottamaan selvää Zoomista! Zoom on monipuolinen verkkoneuvottelutyökalu, jolla voi järjestää verkkokoulutuksia ja -seminaareja sekä webinaareja. Koulutuksessa perehtydään käytännönläheisesti verkkokoulutuksen toteuttamiseen Zoomilla. Käymme läpi Zoomin keskeisimmät toiminnot ja asetukset sekä tutustumme erilaisiin tapoihin aktivoida osallistujia.

Verkkokoulutus
Ke 26.1.2022 klo 13.00–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 24.1.2022

Verkkokoulutus
Ma 14.3.2022 klo 13.00–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 11.3.2022

Vertaisoppiminen ja ohjaaminen verkkokoulutuksessa -työpaja

Työpajassa perehdytään verkkokoulutuksen työtavoista vuorovaikutukseen ja vertaisoppimiseen.

Koulutuksessa käydään läpi mitä vertaisoppiminen on, miksi vuorovaikutteisia työtapoja kannattaa sisällyttää myös verkkokoulutuksiin sekä tarkastellaan kouluttajan roolia vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen mahdollistajana.

Kouluttajana toimii yliopettaja Katri Aaltonen Haaga-Helian ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Verkkokoulutus
Ma 7.2.2022 klo 14–16
>> Ilmoittaudu viimeistään 3.2.2022

Verkkokoulutuksen työkalut: Lähtölaukaus verkkokouluttamiseen

Kiinnostaako verkkokoulutus? Haluaisitko siirtää järjestösi koulutusta verkkoon, mutta työkalut ovat hukassa? Tule kuulemaan Siviksen jäsenjärjestöilleen tarjoamista verkkokoulutuksen työkaluista!

Koulutuksessa esitellään lyhyesti Siviksen jäsenjärjestöille tarjoamat verkkokoulutuksen työkalut ja kuinka ne saa käyttöön. Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen Sivis-tuettuihin koulutuksiin verkko-oppimisympäristö Itslearningin, virtuaaliseinä Padletin ja videoneuvottelutyökalu Zoomin.

Otetaan yhdessä lähtölaukaus verkkokoulutukseen! 

Verkkokoulutus
Ti 8.2.2022 klo  10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 6.2.2022

Verkkokoulutuksen työkalut: Itslearning tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Itslearning on suljettu verkko-oppimisympäristö, joka mahdollistaa kursseille osallistumisen joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tunnin tiiviissä koulutuksessa perehdytään alustan ominaisuuksiin ja käyttöönottoon sekä pohditaan, millaisiin koulutuksiin Itslearning soveltuu. Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen maksutta käyttöön Itslearning-alustan Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyihin koulutuksiin.

Verkkokoulutus
Pe 18.2.2022 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 16.2.2022

Verkkokoulutus
Ke 27.4.2022 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 25.4.2022

Näin järjestät osallistavan hybridikoulutuksen

Asiantuntijaluento antaa valmiuksia osallistavan hybridikoulutuksen järjestämiseen. Hybridimallilla tarkoitetaan koulutusta, johon osallistutaan samanaikaisesti sekä paikanpäällä että etänä. Teknisten työkalujen lisäksi hybridikoulutuksessa on tärkeää huomioida molemmat osallistujaryhmät ja ryhmäläisten yksilölliset oppimistarpeet. Tavoitteena on koulutuskokemus, johon lähi- ja etäopiskelijat ottavat osaa tasavertaisesti ja aktiivisesti.

Verkkokoulutus
Ma 21.3.2022 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 17.3.2022

Verkkokoulutuksen työkalut: Padlet tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Padlet on virtuaalinen seinä, joka on monikäyttöinen työkalu verkkokoulutuksessa. Työpajassa tutustutaan Padletin perustoimintoihin ja monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Osallistujana pääset myös itse luomaan Padlet-seiniä ja kokeilemaan niiden jakamista. Opintokeskus Sivis tarjoaa Padletin jäsenjärjestöjen kouluttajille maksutta käyttöön Siviksen kanssa yhteistyössä tarjottaviin koulutuksiin.

Verkkokoulutus
Pe 25.3.2022 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 23.3.2022

 

Digitaalinen oppimateriaali -webinaarisarja

Kolmiosaisessa Digitaalinen oppimateriaali -webinaarisarjassa perehdytään oppimateriaalin tuottamiseen järjestökoulutuksen näkökulmasta.

Digitaalinen oppimateriaali: Diaesitykset ja muu kirjallinen materiaali

Koulutuksessa syvennytään tuottamaan pedagogisesti laadukasta kirjallista oppimateriaalia verkkokoulutuksia varten. Tavoitteena on oppia ottamaan huomioon saavutettavuuden vaatimukset ja saada valmiuksia työtä helpottavien työkalujen käyttöön.

Koulutuksessa esitellään Wordin ja PowerPointin ominaisuuksia.

Verkkokoulutus
Ti 15.2.2022 klo 9–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 14.2.2022

Digitaalinen oppimateriaali: Videot

Digitaalinen oppimateriaali -koulutussarjan toisessa osassa syvennytään tuottamaan pedagogisesti laadukasta videomateriaalia verkkokoulutuksia varten. Koulutuksessa saat vinkkejä niin videon kuvaamiseen kuin editointiin. Tavoitteena on oppia ottamaan huomioon myös saavutettavuuden vaatimukset ja tutustua erilaisiin tekstitystä helpottaviin työkaluihin. 

Verkkokoulutus
Pe 18.3.2022 klo 9–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 16.3.2022

Digitaalinen oppimateriaali: Graafinen materiaali ja Canva

Digitaalinen oppimateriaali -koulutussarjan viimeisessä osassa tutustumme oppimateriaalin kuvittamiseen ja muuhun graafiseen materiaaliin. Tässä koulutuksessa syvennytään tuottamaan pedagogisesti laadukasta graafista materiaalia verkkokoulutuksia varten. Kuvitettu oppimateriaali tukee oppimista ja tekee oppimateriaalista kiinnostavampaa.

Tavoitteena on oppia ottamaan huomioon saavutettavuuden vaatimukset ja saada valmiuksia työtä helpottavan työkalun Canvan käyttöön. Canvalla voit tehdä muun muassa oppimateriaalien kuvituskuvia, graafisia elementtejä verkko-oppimisympäristöihin, sosiaalisen median kuvamateriaalia sekä diaesityksiä.

Verkkokoulutus
Ke 13.4.2022 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 11.4.2022

 

 

Valmiita koulutuskonsepteja ja menetelmäkoulutuksia järjestöille

Uudistuva ryhmänohjaaja ja kouluttaja: Kaikkien-malli haltuun

Kaipaatko uusia ideoita ryhmien ohjaamiseen tai koulutustyöhön?

Kaikkien-malli soveltuu kaikkeen ryhmämuotoiseen oppimiseen. Sen avulla voit tuottaa vaikuttavan oppimisprosessin niin järjestökentän, vapaan sivistystyön kuin muodollisen koulutusasteen piirissä.

Ohjausmallin keskiössä on oppija. Lähtökohta uuden oppimiselle on omien vahvuuksien tunnistaminen. Oppijoita tuetaan yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.

Oppimisprosessi voi keskittyä perustaitojen kehittämisen lisäksi esimerkiksi opiskeluvalmiuksien lisäämiseen, työllistymisen edistämiseen, yrittäjyysvalmiuksiin, terveyden kohentamiseen tai kestävän elämän taitojen vahvistamiseen.

Verkkokoulutus
Ke 2.2.2022 klo 12.30–16.00
>> Ilmoittaudu viimeistään 26.1.2022

Verkkokoulutus
To 5.5.2022 klo 12.30–16.00
>> Ilmoittaudu viimeistään 27.4.2022

Kestäviä työkaluja järjestöihin

Sivis on kehittänyt uusia työkaluja, joiden avulla järjestökoulutuksessa voidaan edistää oppimista ja kestävää elämää. Esittelemme niitä kahdessa työpajassa, joista ensimmänen keskittyy oppimiseen ja toinen strategiseen suunnitteluun ja kestävään elämään. Perehdymme muun muassa palautekyselyihin koulutuksen elinkaaren eri vaiheissa, vapaaehtoiseen osaamispolkuun sekä kestävän elämän edistämiseen koulutuksen suunnittelussa.

1. työpaja: Edistä oppimista
Verkkokoulutus
Ke 9.3.2022 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 2.3.2022

2. työpaja: Kestävää elämää ja strategista suunnittelua
Verkkokoulutus
Ke 16.3.2022 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 9.3.2022

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus

Erätauko on ryhmäkeskustelumenetelmä, joka tähtää rakentavaan ja ymmärrystä lisäävään ihmisten kohtaamiseen. Tule kuulemaan menetelmän taustoista ja oppimaan, kuinka rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan.

Koulutuksessa pääset tutustumaan Erätauko-työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä niiden soveltamiseen omassa järjestössäsi. Koulutuksen aikana sinulla on myös mahdollisuus laatia oma Erätauko-keskustelun suunnitelma ja saada siihen vertaispalautetta.

Verkkokoulutus
15.3.–12.4.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 7.3.2022

Erätauko-ohjaajan jatkokoulutus

Erätauko-ohjaajan jatkokoulutuksessa pääset syventämään Erätauko-dialogiosaamistasi. Käsittelemme koulutuksen aikana osallistujien ohjaajakokemuksista nousseita kysymyksiä luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisesta keskustelun syventämiseen ja hankaliin tilanteisiin. Perehdymme myös onnistuneen kutsuprosessin osatekijöihin. Koulutus rakennetaan vastaamaan osallistujien toiveita ja kehittämistarpeita.

Verkkokoulutus
26.4.–24.5.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 18.4.2022

 

 

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen

Järjestökoulutuksen jatkuva kehittäminen johdanto laatutyöhön

Tiesitkö, että laadukas koulutus voi edistää organisaatiosi vision ja mission toteutumista käytännössä? Tässä webinaarissa opit, miksi järjestökoulutuksen laadun jatkuva kehittäminen on tärkeää, sekä kuulet esimerkkejä siitä, miten ja millaista laatutyötä järjestöjen kanssa tehdään.

Verkkokoulutus
Ti 8.2.2022 klo 9.00–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 6.2.2022

Koulutusmalli Koski-kelpoiseksi: webinaari ja työpaja

Vapaan sivistystyön koulutuksiin osallistujilla on mahdollisuus viedä opintosuorituksensa kansalliseen digitaaliseen opintorekisteriin (Koski), ja päästä tietoihinsa käsiksi koska vain Oma opintopolku -palvelussa. Tämä asettaa tiettyjä laatu- ja sisältövaatimuksia koulutusten suunnitteluprosessille.

Webinaarissa kuulet tarkemmin kansallisen opintorekisterin hyödyistä ja koulutussuunnittelun uusista vaatimuksista. Työpajassa pääset muokkaamaan vanhan koulutusmallisi uuteen uskoon Siviksen asiantuntijoiden tukemana.

Verkkokoulutus
11.–17.2.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 7.2.2022

Verkkokoulutus
24.–31.3.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 18.3.2022

Verkkokoulutus
28.4.–5.5.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 22.4.2022

Osaaminen edellä Osaamislähtöinen koulutussuunnittelu

Tiedätkö, millaista osaamista koulutuksesi tuottaa? Entä osaatko tunnistaa kohderyhmäsi osaamistarpeet?

Tämä koulutus antaa sinulle perustiedot ja -taidot tavoitteelliseen koulutussuunnitteluun, jonka keskiössä on osaamislähtöisyys. Webinaarissa perehdytään osaamislähtöisen koulutussuunnittelun perusteisiin. Työpajassa opit tarinallistamisen keinon tunnistamaan oman kohderyhmäsi osaamistarpeita ja määrittelemään konkreettisia osaamistavoitteita.

Verkkokoulutus
Ke 2.3.2022 klo 9–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 28.2.2022

Johdanto ilmiölähtöiseen koulutussuunnitteluun

Ilmiölähtöisyys on koulutuksen muotisana, mutta mitä se tarkoittaa järjestökoulutuksessa? Ilmiölähtöisyyttä voidaan kuvata tapana hahmottaa asioita osana laajempaa asiakokonaisuutta ja todellisen maailman ilmiöitä. Tervetuloa kuulemaan lisää ja poimimaan ideoita oman järjestösi koulutuksiin!

Verkkokoulutus
Ti 10.5.2022 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 8.5.2022

 

 

Järjestöosaamisen kehittäminen

Järjestöjen sivistysroolia pohtimassa: Järjestö sivistää

Järjestöillä on ollut merkittävä sivistysrooli jo kahdensadan vuoden ajan aiemmin valistajina, nyt vertaisuuden vaalijoina. Mutta millainen on järjestöllisen sivistyksen tulevaisuus? Tule mukaan keskustelemaan kanssamme ja luomaan visiota järjestöille!

Verkkokoulutus
Ma 7.2.2022 klo 13.00–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 2.2.2022

Verkkokoulutus
Ma 4.4.2022 klo 13.00–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 30.3.2022

Tulevaisuuden osaajaksi

Koulutuksessa annetaan työkaluja ja näkökulmia strategisen henkilöstösuunnittelun ja osaamisen johtamisen tueksi järjestöjen johdolle, esimiehille ja hr-vastaaville. Koulutuksen tavoitteena on innostaa osallistujia tunnistamaan henkilöstön strategialähtöiset osaamistarpeet sekä kehittämään henkilöstön osaamisen kehittämistä ja jakamista työyhteisöissä.

Tulevaisuuden Osaajaksi (TULOS) -hanke keskittyy osaamisen johtamiseen ja tukee strategisten tavoitteiden toteutumista järjestötyöpaikoilla.

Verkkokoulutus
Ke 16.3.2022 klo 12.00–15.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 14.3.2022

Järjestötoiminnan arviointi: Vaikuttavuuden käsitteet

Järjestöillä on monipuolista toimintaa, jolla saadaan tuloksia ja vaikutuksia. Miten näitä voidaan arvioida? Koulutuksessa tutustutaan siihen, mistä kaikesta vaikuttavuus koostuu.

Verkkokoulutus
12.4.–10.5.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 29.3.2022

Taitava muutosjohtaja

Millaisia muutosvoimia omaan järjestöösi kohdistuu? Entä kuinka käännät ne järjestösi eduksi? Menestyvä järjestö on uudistumiskykyinen, ja uudistumista hallitaan muutosjohtamisella. Koulutus tarjoaa tuoreita näkökulmia ja testattuja välineitä tulevaisuusorientoituneeseen johtajuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Muutosjohtaminen on olennainen osa järjestön tavoitteellista johtamista, jossa keskitytään järjestön kannalta keskeisten uudistusten visiointiin ja toteuttamiseen.

Verkkokoulutus
25.4.–6.6.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 14.4.2022

Järjestötoiminnan arviointi: Tavoitteet ja mittarit

Järjestöillä on monipuolista toimintaa, jolla saadaan tuloksia ja vaikutuksia. Jotta järjestön toimintaa voidaan arvioida, sille pitää asettaa mitattavia tavoitteita. Koulutuksessa perehdytään tavoitteiden asettamiseen ja erilaisiin mittareihin.

Verkkokoulutus
26.4.–24.5.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 12.4.2022

Kestävää sivistystä järjestöihin -seminaari

Järjestöt ovat upeita sivistäjiä! Seminaarissa avaamme erilaisia näkökulmia järjestöihin, sivistykseen ja tulevaisuuteen. Seminaari on osa Kestävää sivistystä järjestöihin -hanketta, jonka ytimessä ovat järjestökoulutuksen luoma sivistys ja järjestöjen rooli sivistäjinä, kestävä elämä sekä vertaisoppiminen.

Seminaari toteutetaan hybridimuodossa Helsingissä ja verkossa.

Helsinki ja verkko
To 12.5.2022 klo 9–12
>> Ilmoittaudu viimeistään 28.4.2022

 

 

Verkkokoulutuspohjat ja niiden käyttö

Opintokeskus Sivis on julkaissut yhdistystoiminnan verkkokoulutuspohjat Yhdistyskehittäjä, Vapaaehtoisjohtaja ja Yhdistysviestijä. Koulutuspohjat on julkaistu Itslearning- ja Howspace-oppimisalustoilla, joissa kurssialueet on mahdollista kopioida järjestön omaan käyttöön. Lue lisää koulutuspohjista Siviksen verkkosivuilta!

Verkkokoulutuspohjien käyttöönotto

Toimitko työssäsi vapaaehtoisten ja yhdistystoimijoiden kouluttajana? Kehitätkö uusia koulutuksia ja suunnittelet toteutuksia?

Tule tutustumaan Siviksen käyttövalmiisiin verkkokoulutuspohjiin ja oppimaan, miten niistä saa parhaimman hyödyn irti! Aamupäivän aikana kuulet mm. koulutusten sisällöistä ja kohderyhmistä ja mitä koulutuspohjien käyttöönotto vaatii järjestöltä.

Verkkokoulutus
Ke 26.1.2022 klo 9.00–11.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 24.1.2022

Verkkokoulutuspohjien työpaja: Itslearningin käyttö

Koulutuksessa opitaan verkkokoulutuspohjien käyttöönotto Itslearningissa. Työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kouluttaa järjestönsä aktiiveja Siviksen verkkokoulutuspohjien avulla. Itslearning on verkko-oppimisympäristö, jonka yhteisöllisen oppimisen työkalut parantavat vuorovaikutusta ja tukevat oppimisprosessia.

Verkkokoulutus
To 3.2.2022 klo 13.00–14.30

>> Ilmoittaudu viimeistään 1.2.2022

Verkkokoulutus
Ti 12.4. klo 13.00–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 10.4.2022

Verkkokoulutuspohjien työpaja: Howspacen käyttö

Koulutuksessa opitaan verkkokoulutuspohjien käyttöönotto Howspacessa. Käymme myös läpi vaiheet, jotka tarvitaan koulutuksen aloittamiseen omassa järjestössä. Työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kouluttaa järjestönsä aktiiveja Siviksen verkkokoulutuspohjien avulla. Howspace on uusi sosiaalisen oppimisen ympäristö, jonka käyttöä pilotoidaan kevään 2022 aikana.

Verkkokoulutus
Ke 9.2.2022 klo 9.00–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 7.2.2022

 

Mies tietokoneen ääressä. Taustalla ihmisiä.

Seuraa Siviksen Koulutuskalenteria!

Kaikki Siviksen koulutukset löytyvät Koulutuskalenterista. Koulutukset ovat maksuttomia ja ne on suunnattu ensisijaisesti Siviksen jäsenjärjestöjen toimijoille.

Koulutuskalenteri