29.9.2022 Järjestöelämää

Uusi jäsen: Takuusäätiö

Opintokeskus Sivis toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenjärjestön, Takuusäätiön. Tervetuloa joukkoon!

Takuusäätiön talousasiantuntijat Marjut Puputti ja Marika Haikola työstävät nuorille suunnattua verkkovalmennusta.

Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

– Sivis on meille tuttu jo vuosien takaa. Monet Takuusäätiön yhteistyökumppanit ovat Siviksen jäseniä, ja yhteistyössä heidän kanssaan Sivis on tullut monesti esille myönteisessä valossa. Takuusäätiön työntekijät ovat myös osallistuneet viime vuosina Siviksen järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin, jotka ovat olleet avoinna myös ei-jäsenille, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar kertoo.

Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

– Takuusäätiön oma yleishyödyllinen koulutustoiminta on laajentunut ja syventynyt viime vuosina olennaisesti etenkin sosiaali- ja terveysalan sekä ohjausalan ammattilaisten keskuudessa. Uskomme, että Siviksen jäsenyys auttaa meitä kehittämään koulutustoimintaamme entistä vaikuttavammaksi. Erityisen innostavaa on mahdollisuus kehittää koulutuksia laajassa yhteistyössä Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Uskomme, että verkostojen voima tuo myös omiin koulutuksiimme vaikuttavuutta. Ja tavoitamme nyt myös aikaisempaa paremmin eri kohderyhmiä.

Myös tarve kehittää omien työntekijöidemme osaamista elinikäisen oppimisen hengessä oli yksi perustelu liittyä Siviksen jäseneksi.

Odotamme tukea ja sparrausta koulutusten – etenkin verkkokoulutusten – kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

– Tukea ja sparrausta koulutusten – etenkin verkkokoulutusten – kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toivomme myös laaja-alaisia mahdollisuuksia Takuusäätiön omien työntekijöiden osaamisen tukemiseen, muun muassa vertaisoppimisen kautta. Rohkaisemmekin työntekijöitämme osallistumaan aktiivisesti Siviksen ja sen jäsenten koulutus- ja verkostotoimintaan.

– Lisäksi kokonaan uudenlaiset sisällölliset avaukset kiinnostavat, kuten nyt erittäin ajankohtainen teema kestävä kehitys ja kestävä sivistys järjestötyössä.

Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

– Tässä vaiheessa on vielä vaikea konkretisoida käytännön yhteistyötä, mutta lähtökohtaisesti olemme avoimia monimuotoiselle kehittämis-, koulutus- ja vaikuttamisyhteistyölle.

– Takuusäätiön oma perustehtävä liittyy kotitalouksien talous- ja velkakysymyksiin, joten yksi luonteva yhteistyön muoto voisi olla yhteistyönä toteutettu verkkokoulutus, joka tarjoaa tietoa, rohkaisua sekä konkreettisia välineitä niille järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka kohtaavat omassa toiminnassaan talous- ja velkavaikeuksissa olevia ihmisiä. Takuusäätiö on jo toteuttanut kumppaneidensa kanssa vastaavia verkkokursseja, ja niistä saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

– Sivikseltä toivomme erityisesti asiantuntija-apua monipuolisen ja motivoivan verkko-oppimisen tukemiseen. Miten voidaan esimerkiksi tukea verkkokurssilla osallistujien vuorovaikutusta?

– Lisäksi olisi tarve nostaa kestävän kehityksen ja kestävän sivistyksen teemoja keskusteluun järjestökentällä, ja pohtia myös sitä, millaisia uusia toimintamuotoja tältä osin voisimme yhdessä kehittää ja juurruttaa järjestökentälle.

Takuusäätiö

  • Takuusäätiö on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon, sosiaalialan järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia.

    Maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi: neuvonta puhelimitse ja chatissa, takaukset pankista nostettaviin järjestelylainoihin, pienlainat kodin hankintoihin, välineet raha-asioiden hallintaan sekä koulutukset raha-asioiden hallinnasta järjestöjen sekä seurakuntien vapaaehtoisille ja ammattilaisille.

    Takuusäätiö vaikuttaa myös lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin, jotta ne tukisivat ihmisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan ja välttää syviä velkaongelmia.

    Takuusaatio.fi