8.9.2022 Järjestöelämää

Uusi jäsen: Suomen Lions-liitto ry

Opintokeskus Sivis toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenjärjestön, Suomen Lions-liitto ry:n. Tervetuloa joukkoon!

Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

– Aloitin viime syksynä Suomen Lions-liiton toiminnanjohtajana. Olen tuntenut Opintokeskus Siviksen toiminnan pitkään ja työskennellyt kolmessa järjestössä, jotka ovat Siviksen jäseniä. Minulle oli pieni yllätys, että laajaa koulutustoimintaa tekevä vahva vapaaehtoisjärjestö ei ollut Siviksen jäsen. Otin asian Lions-liiton johdon ja koulutustoimialan vastuuhenkilöiden kanssa esille, ja päädyimme hakemaan Siviksen jäsenyyttä, Lions-liiton toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen kertoo.

Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

– Suomen Lions-liitto on suuri vapaaehtoistoimijoiden joukko. Liitto järjestää vuosittain paljon koulutusta ja valmennusta vastuunkantajilleen. Koulutuksen kehittämisen ja vahvistamisen kannalta uskomme olevan hyväksi, että hakeudumme suomalaiseen järjestötoiminnan yhteistyöhön ja olemme mukana järjestötoiminnan valmennuksen kehittämisessä. Myös Siviksen jakama koulutustuki vahvistaa koulutustoimintamme mahdollisuuksia.

Meitä kiinnostaa tietää, miten rakennetaan matalan kynnyksen valmennusta ja koulutusta.

Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

– Antoisaa yhteistyötä vapaaehtoistoiminnan huippuosaajan kanssa ja hyvien käytäntöjen jakamista. Oman järjestövalmennuksemme kehittämistä. Koulutuksen talouden vahvistamista.

Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

– Meillä on paljon omaa valmennusta, mutta osallistumisaktiivisuus on pieni. Meitä kiinnostaa tietää, miten rakennetaan matalan kynnyksen valmennusta ja koulutusta. Myös tärppien tekeminen ja markkinointi on tärkeää. Toivomme lisätietoa myös vapaaehtoistyön johtamiseen, kuten jäsenten motivointiin ja jäsenhankintaan, sekä järjestö- ja kokouskäytäntöihin. Meitä kiinnostavat myös yhteistyökanavat muihin vastaaviin vapaaehtoisjärjestöihin.

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry on lionsklubien kattojärjestö. Lionsklubit tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnallaan, kotimaassa ja koko maailmassa.

Järjestöllä on kansainvälisesti kahdeksan keskeistä painopistettä, joihin panostetaan kaikkialla maailmassa: diabetes, näkökyky, nälän helpottaminen, ympäristö, lapsuusiän syöpä, katastrofiapu, humanitaariset ohjelmat sekä lapset ja nuoret.

Toiminta tapahtuu 25–35 hengen klubeissa. Suomessa on noin 800 klubia. Klubi on tiivis yhteisö, jossa kaikki osallistuvat mahdollisimman aktiivisesti ja kantavat lisäksi vuorollaan vastuuta klubin hallinnosta ja muista vastuutehtävistä. Valtaosa tehtävistä on yhden vuoden pituisia.

Lions.fi