16.8.2022 Järjestöelämää

Uusi jäsen: SF-Caravan ry

Opintokeskus Sivis toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenjärjestön, SF-Caravan ry:n. Tervetuloa joukkoon!

Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

– Kävimme hallituksessa keskustelua koulutustoimintamme kehittämisestä. Keskusteluissa käytiin läpi erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Pohdimme myös sitä, miten eri järjestöt koulutustoimintansa organisoivat. Tässä yhteydessä Sivis nousi esiin yhtenä mahdollisuutena.

Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

– Siviksen kautta haemme omaan toimintaamme aiempaa laajempia mahdollisuuksia laajentaa koulutustamme ja parantaa niiden sisältöä. Haluamme myös aktiivisesti verkostoitua muiden vastaavissa tilanteissa toimivien järjestöjen kanssa.

Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

– Yhteistyötä, verkostoitumista, uusia koulutusmenetelmiä, uusia sisältöjä, asiantuntemusta. Myös taloudellinen tuki koulutustoimintaan on tervetullut asia, jos sen saaminen on mahdollista.

Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

– Toiveinamme ovat:

  • Uusien kouluttajien ja koulutussisältöjen saaminen järjestötoiminnan kursseihin kouluttajien ja verkkokurssien kautta. Odotamme saavamme ajankohtaista tietoa.
  • Laadukkaiden verkkokurssien tarjoaminen jäsenistöllemme.
  • Keskusteluyhteyteen pääseminen muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa Siviksen tilaisuuksien ja viestinnän kautta.
  • Taloudellisen tuen saaminen osaan koulutustilaisuuksistamme.
  • Järjestömme toiminnan piristyminen ja laajentaminen.

SF-Caravan ry

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö, joka valvoo matkailuajoneuvon käyttäjien etuja ja edistää heidän yhteisiä pyrkimyksiään.

Liitto kehittää matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja edistää liikenneturvalli­suutta, osallistuu matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettujen alueiden kehittämiseen, tukee jäsenyhdistysten toimintaa ja kehittämistä, kouluttaa, hankkii ja jakaa tietoa, järjestää matkailuajoneuvon käyttäjien kokoontumisia ja kilpailuja, tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäsenyhdistyksiään esimerkiksi päätöksenteossa.

Karavaanarit.fi