24.1.2022 Vinkkinurkka

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Saavutettavuus on paljon muutakin kuin lakipykäliä ja tekniikkaa. Parhaimmillaan saavutettavuuden avulla syntyy selkeitä ja helppokäyttöisiä koulutus- ja viestintämateriaaleja sekä digipalveluja.

Siviksen verkkopedagogi Meri Norola. Siviksen verkkopedagogi Meri Norola. – Saavutettavuus parantaa esimerkiksi järjestöjen koulutuksen laatua, toteaa Siviksen verkkopedagogi Meri Norola.

Mitä hyötyä savutettavuusvaatimusten huomioimisesta on Siviksen jäsenjärjestöille, Siviksen verkkopedagogi Meri Norola?

– Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman monet ja erilaiset ihmiset voivat käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Se merkitsee muun muassa helppokäyttöisempiä ja selkeämpiä oppimateriaaleja.

– Saavutettavuuden huomioimisesta hyötyvät lähtökohtaisesti kaikki koulutuksen osallistujat. Se parantaa järjestöjen koulutuksen laatua. Kun saavutettavuus otetaan tekemisen lähtökohdaksi, on saavutettavuutta parantavat asiat lopulta suhteellisen helppo toteuttaa ja niiden huomioimisesta tulee osa rutiinia.

– Saavutettavuuteen liittyvää koulutusta toivotaan Sivikseltä säännöllisesti. Tänä keväänä esimerkiksi digioppimateriaaleihin liittyvässä koulutussarjassa käydään saavutettavuusasioita läpi.

Miksi saavutettavuus on erityisen tärkeää digiympäristöissä?

– Digiympäristöt ovat tulleet osaksi järjestöjen arkea ja koulutuksia, ja niiden merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Saavutettavuuden parantaminen poistaa verkkokoulutuksiin liittyviä esteitä ja parantaa osallistujien yhdenvertaisuutta.

– Saavutettavuus saattaa vaatia meiltä koulutuksen tekijöiltä aluksi vaivaa ja uuden opettelua, mutta palkintona on se, että yhä useampi pääsee osalliseksi järjestön palveluista ja koulutuksista. Kannattaa myös huomioida, että osalle jo etäosallistumisen mahdollisuus saattaa tehdä koulutuksesta saavutettavampaa.

Opi ja edistä saavutettavuutta

Lisää hyödyllistä tietoa saavutettavuudesta:

Lisätietoja