3.1.2023 Pinnalla NYT

Kansalliset dialogit käynnistyvät – tule mukaan!

Tammikuussa alkavassa Kansallisten dialogien sarjassa keskustellaan erilaisista ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävien Kansallisten dialogien aiheet vaihtuvat. Tänä keväänä teemana on epävarmuudessa eläminen.

Ihmisiä ringissä keskustelmassa. Ihmisiä ringissä keskustelmassa. Sivis on mukana järjestämässä Kansallisia dialogeja ja Erätauko-keskusteluja, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Järjestöt voivat myös itse organisoida keskusteluja.

Kansalliset dialogit on tänä keväänä käynnistyvä keskustelujen sarja, johon kutsutaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Keskustelujen tarkoituksena on saada tietoa osallistujien kokemuksista ja sitä kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tietoa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Kerätty tieto kootaan kaikkien hyödynnettäväksi, ja se toimitetaan myös valtion ja kuntien käyttöön. Kansallisia dialogeja järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri aiheista. Tänä keväänä käytävissä dialogeissa teemana on epävarmuudessa eläminen.

Keskustelua, uuden oppimista ja tiedon jakoa 

Järjestöille Kansalliset dialogit tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan asioita, kuunnella erilaisia näkemyksiä sekä saada tietoa ja oppia uusiakin asioita järjestön toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä. Keskustelun voi järjestää puolentoista, kahden tai kolmen tunnin mittaisena, joko kasvotusten tai etänä.

Dialogeista tehdään julkinen yhteenveto ja se on kaikkien luettavissa Kansallisten dialogien sivuilla, joten osallistumalla voi myös vaikuttaa tuomalla järjestön äänen kuuluviin.

Kansallisia dialogeja ovat koordinoimassa DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Sitra, Tuusulan kunta, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Osallistu Siviksen Erätauko-keskusteluihin

Tervetuloa mukaan Siviksen Kansallisiin dialogeihin. Varmista paikkasi pian ja ilmoittaudu mukaan!

Ke 1.3. ja to 9.3. Erätauko-keskustelu: Epävarmuudessa eläminen järjestöissä

Elämme parhaillaan aikaa, jossa kriisit tuntuvat seuraavan toisiaan. Yhteiskunnallinen tilanne ja järjestökenttään kohdistuvat muutosvoimat vaikuttavat meihin kaikkiin tavalla tai toisella. Miten epävarmuus näkyy omassa järjestössäsi? Minkä suhteen olet itse luottavainen ja mikä huolestuttaa? Millaiset asiat tuovat myönteisiä näkemyksiä epävarmuuden keskellä? Tervetuloa mukaan yhteiseen keskusteluun epävarmuudessa elämisen merkityksestä ja vaikutuksista järjestöjen arkeen!

 

Ke 1.3. klo 13–14.30 – Ilmoittaudu viimeistään 28.2.

To 9.3. klo 13–14.30 – Ilmoittaudu viimeistään 6.3. 

Järjestä Kansallisia dialogeja!

  • Sivis haastaa kaikki jäsenjärjestöt ja Erätauko-dialogin ohjaajat mukaan järjestämään Kansallisia dialogeja. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista vahvistaen osallisuutta ja synnyttämällä ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista.

    Kevään 2023 keskustelupäivät ovat 23.2., 1.3., 9.3. ja 9.5. ja teemana on epävarmuudessa eläminen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, mitä epävarmuudessa eläminen merkitsee yksittäisille ihmisille, yhteisöille, organisaatioille ja muille toimijoille. Mitkä asiat tuottavat epävarmuutta elämään? Millaiset asiat tuovat myönteisiä näkemyksiä epävarmuuden keskellä?

    Osallistuminen on helppoa, eikä vaadi suurta panosta. Tärkeintä on halu lähteä mukaan järjestämään Suomen ensimmäisiä Kansallisia dialogeja.

    Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Lisätietoja