3.1.2022 Pinnalla NYT

Erätauko-opit toimivat erinomaisesti

Erätauko-keskustelut ja -koulutukset ovat osoittaneet tarpeensa. Konsepti toimii niin hyvin, että Sivis jatkaa sekä koulutuksia että keskusteluja tänä vuonna.
Ihmisiä keskustelemassa. Ihmisiä keskustelemassa.

Opintokeskus Sivis on yksi Suomen suurimmista Erätauko-dialogin kouluttajista. Kaikkiaan 334 ohjaajaa on saanut oppinsa Siviksen koulutuksissa. Lisäksi yli 200 keskustelijaa on osallistunut Siviksen järjestämiin Erätauko-keskusteluihin.

Keskustelu on se vanhin tapa oppia toinen toisiltamme, sanoo Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen.

– Keskustelu laajentaa yhteistä ymmärrystämme asioista ja siitä todellisuudesta, jossa elämme. Järjestöt ovat luontevia paikkoja tuoda erilaisten ihmisten ääniä kuuluviin. On myös ilahduttavaa huomata, miten paljon löytyy ihmisiä, jotka haluavat aidosti edistää rakentavaa keskustelua, Tahvanainen-Jaatinen sanoo.

Näin Siviksen Erätauko-koulutukset toimivat

Sivis on järjestänyt tänä vuonna kuusi Erätauko-dialogin ohjaajakoulutusta. Ne ovat osallistujille maksuttomia.

Siviksen Erätauko-koulutus kestää yhteensä 10 tuntia. Opetukseen osallistuminen sekä ennakko- ja välitehtävät kerryttävät 1,5 opintopistettä.

– Olemme saaneet joka kerta erinomaista palautetta. Koulutus on riittävän pitkä, jotta sen aikana ehtii harjoitella rakentavien keskustelujen ohjaamista ja peilata sitä osallistujien omiin kokemuksiin.

Koulutuksissa annetaan toimivat vinkit esimerkiksi luottamuksellisen keskusteluilmapiirin rakentamiseen, etä- ja läsnäolokeskustelujen eroihin sekä hiljaisten saamiseen mukaan keskusteluun. Lisäksi suunnitellaan omaa Erätauko-keskustelua.

– Oman Erätauko-keskustelun suunnittelu ja siitä palautteen saaminen ovat tärkeitä. Monella on jo ennen koulutusta valmis ajatus, mihin he käyttävät Erätauko-menetelmää.

Näin Siviksen Erätauko-keskustelut toimivat

Vaikka Erätauko-koulutukset ovat keskiössä, on Sivis järjestänyt myös kymmeniä Erätauko-keskusteluja.

Viime vuonna oli teemakeskusteluja, esimerkiksi aiheista hyvinvointi poikkeusaikana, osaamisen näkyväksi tekeminen ja järjestötoiminnan tulevaisuus. Erätauko-viikkoon Sivis osallistui jo kolmatta vuotta peräjälkeen. Siinä Siviksen teemana oli tällä kertaa osallisuus yhdistys- ja järjestötoiminnassa. Vuonna 2020 järjestettiin neljä poikkeusajan dialogia.

Kokemus on osoittanut, että noin kaksitoista keskustelijaa on maksimimäärä, ainakin etäkeskusteluissa. Jos osallistujia on enemmän, luottamuksellinen ilmapiiri voi rakoilla ja omaa puheenvuoroa voi joutua odottamaan.

Parasta Erätauko-keskusteluissa on ymmärryksen laajentuminen. Rakentava keskustelu auttaa ymmärtämään aikaisempaa paremmin sekä itseään että muita. Valmista ratkaisua ei haeta, vaan keskustelua ja kuuntelua.

– Jos välillä huomaa ärsyyntyvänsä jostain, se kertoo vain siitä, että oma sisäinen dialogi on käynnistynyt. Se taas kehittää itseymmärrystä, kun pohtii, miksi minä ajattelen juuri näin enkä noin, Tahvanainen-Jaatinen sanoo.

 

Kevään 2022 perus- ja jatkokoulutus

Sivis järjestää keväällä kaksi Erätauko-ohjaajien koulutusta: perus- ja jatkokoulutuksen.

 

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus alkaa verkossa maaliskuussa. Koulutuspäivät ovat 15.3., 29.3. ja 12.4. klo 9–12.30.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen ohjaajan peruskoulutukseen

 

Erätauko-ohjaajien jatkokoulutus järjestetään verkossa huhti- ja toukokuussa. Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden ja kehittämistarpeiden mukaan. Koulutuspäivät ovat 26.4. ja 24.5. klo 9–16.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen ohjaajan jatkokoulutukseen

Siviksen Erätauot numeroina

    • Sivis on kouluttanut yhteensä 334 Erätauko-ohjaajaa vuosina 2019–2021.
    • Kolmasosa osallistujista on ollut Siviksen jäsenjärjestöistä ja loput muista järjestöistä, yhdistyksistä, kunnista, kaupungeista ja seurakunnista eri puolilta Suomea.
    • Erätauko-keskusteluja on järjestetty kymmeniä. Osallistujia on ollut reilut kaksisataa.
  • Kevään 2022 Erätauko-koulutukset Siviksessä

Lisätietoja