11.1.2023 Siviksen äänellä

Osaamisen uusi vuosi järjestöissä

Näyttää siltä, että järjestötoiminnalta odotetaan osaamista ja ratkaisuvoimaa laajemmin yhteiskunnassa. Mitä osaamisen uusi vuosi tuo omaan järjestöösi?

Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Hanki inspiraatiota koulutustoiminnan tarkasteluun Siviksen tuoreesta järjestöjen osaamistarveselvityksestä!

Sen viesti on selvä: osaamista tarvitaan järjestöjen toiminnan uudistamiseen. Järjestöissä tarvitaan ennakoinnin, resurssikehityksen ja vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamista.

Osaamistarpeiden kärkisijat veivät varsinaisen toiminnan onnistumisen mahdollistajat: viestinnän, hallitustyöskentelyn ja varainhankinnan osaamiset.

Oman toimialansa lisäksi järjestöt vaikuttavat yhteiskunnan arvoperustaan esimerkiksi edistämällä kestävää elämää ja moninaisuutta. Selvityksen mukaan yhä useampi jäsen – etenkin nuoret toimijat – asettaa nämä tärkeälle sijalle.

Järjestöissä tarvitaan ennakoinnin, resurssikehityksen ja vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamista.

Näyttää siltä, että järjestötoiminnalta odotetaan osaamista ja ratkaisuvoimaa laajemmin yhteiskunnassa.

Yksittäisten koulutusten osaamistavoitteiden rinnalle on tarpeellista ottaa läpileikkaavia osaamistavoitteita. Vain pieni osa osaamistarpeista katetaan järjestämällä täsmäkoulutus aiheesta. Eri koulutuksilla voidaan silti vauhdittaa järjestön tulevaisuusosaamista tai syventää eettistä osaamista. Pohdi esimerkiksi, miten kestävyysnäkökulmaa voi peilata järjestön perustehtävään. Tai tukevatko oppimistehtävät myös ennakointiosaamista?

Osaamistavoitteet on hyvä tehdä näkyviksi koulutuksen toteuttajille ja osallistujille. Kädentaitojen koulutuksessa kierrätysmateriaalin käyttö avaa mahdollisuuden syventää kestävyysosaamista. Tai vuorovaikutustaidot saavat lisää merkitystä, kun osaamistavoitteena on lisäksi tutkia osallisuutta tai hankkia moninaisuustaitoja.

Mitä osaamisen uusi vuosi tuo omaan järjestöösi? Vauhtia järjestötoiminnan viestintään, vaikuttamiseen ja hallitusosaamiseen? Lupaako vuosi uutta osaamista kestävämmästä elämästä, terveydestä ja hyvinvoinnista tai monikulttuurisuudesta?

Ennustan järjestöihin hyvää yhteisöllisen oppimisen vuotta, myös hybridinä ja verkossa.

 

Tutustu järjestöjen osaamistarvekyselyn tuloksiin

 

Kirjoittaja