9.1.2023 Pinnalla NYT

Järjestöjen osaamistarvekysely: varainhankinta ja uudistumiskyky huolettavat

Järjestöjen osaamistarpeiden kärkinelikkoon nousivat yllättäen järjestöjen varainhankintaan liittyvät huolet. Siviksen osaamistarvekyselyn tulokset antavat hyvän käsityksen järjestöjen ja yhdistysten haasteista.

Siviksen vuoden 2022 osaamistarvekyselyyn saatiin lähes viisisataa vastausta. Joka toinen vuosi toteuttavan kyselyn avulla saadaan näkyviin järjestöjen osaamistarpeita ja oppimisen trendejä.

Yli 60 prosenttia Siviksen osaamistarvekyselyyn vastanneista järjestöjen edustajista pitää varainhankintaa todella tarpeellisena tulevaisuuden taitona.

Järjestöjen varainhankintaan ja talouteen liittyy myös paljon huolta.

– Järjestöjen resurssit puhuttavat enemmän kuin koskaan ennen. En osannut odottaa, että varainhankinta koetaan melkein olennaisimpana osaamistarpeena, Siviksen asiantuntija ja osaamistarvekyselyn laatija Marion Fields sanoo.

Järjestöissä huolta aiheuttavat lisäksi uudistumiskyky ja hallitustyöskentely. Järjestöjen hallitusten rooli ja osaaminen puhuttavat paljon enemmän kuin aikaisemmin.

En osannut odottaa, että varainhankinta koetaan melkein olennaisimpana osaamistarpeena.

Monet vastaajat ovat huolissaan siitä, että hallitustyöskentely ei houkuttele vapaaehtoisia eikä hallituksessa välttämättä riitä osaaminen järjestöjen kasvavien haasteiden hallintaan.

Siviksen vuoden 2022 osaamistarvekyselyyn saatiin yhteensä 494 vastausta. Se on yli 150 vastausta enemmän kuin viime kerralla vuonna 2020. Vastaajien määrä antaakin hyvän käsityksen järjestöjen ja yhdistysten tilanteesta.

Kaiken osaamisen tarve on kasvanut

Osaamistarvekyselyn vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että järjestöjen pitäisi osata lähestulkoon kaikkea. Sellainen tavoite on kuitenkin haastava, kun resurssit niukkenevat kaiken aikaa.

– Oma näkemykseni on, että järjestöissä on tällä hetkellä tarvetta toiminnan tarkemmalle rajaamiselle ja yksinkertaistamiselle. Järjestöt eivät kestä sitä, jos tehtävien kirjo vain jatkaa kasvamistaan. Järjestöjen pitää miettiä, mitä ne oikeasti haluavat, mitä osaamista niillä jo on ja mitä vielä tarvitaan, Marion Fields sanoo.

Maailma on niin myllertynyt, että järjestöjen perustehtävä on osittain epäselvä. Se taas vääjäämättä lisää osaamistarpeita.

Osaamistarpeissa nousi esiin neljä selkeää trendiä: digitaalisuus, tekemällä ja toimimalla oppiminen, tulevaisuustaidot ja vapaaehtoisten johtamisen osaaminen. Näistä ”tekemällä oppimisen” merkitys oivalletaan aiempaa paremmin, vaikka se on aina ollut järjestötoiminnan kulmakivi.

– Järjestöissä tiedostetaan, että koulutus ei voi vastata kaikkiin osaamistarpeisiin. Lisäksi lyhytkestoinen koulutus on vahvistanut asemaansa ja pitkäkestoinen koulutus alkaa olla järjestöissä katoavaa.

Ennakointitietoa ei osata hyödyntää riittävästi

Tänä vuonna osaamistarvekyselyn erityisteemana oli tulevaisuustiedon ja verkoston hyödyntäminen.

Kyselyn vastaajista 79 prosenttia oli sitä mieltä, että ennakoinnin tarve kasvaa. Mutta vain puolet vastaajista arvioi, että ennakointitietoa osataan järjestöissä hyödyntää.

– Epävarmuudessa elämisen vaikeus näkyy selvästi vastauksissa. Maailma on niin myllertynyt, että järjestöjen perustehtävä on osittain epäselvä. Se taas vääjäämättä lisää osaamistarpeita.

Myönteistä eettisyyden ja kestävän elämän nousu

Järjestöt kokevat tarvitsevansa entistä enemmän osaamista kestävän elämän ja antirasismin edistämiseen. Ne haluavat osata toimia eettisesti oikein. Nämä ovat selkeästi myönteistä kehitystä.

Myönteistä signaalia vilkuttaa myös se, että koronan tuomaa digitalisaatiota on osattu hyödyntää ja muuttuneessa toiminnassa nähdään hyviä mahdollisuuksia.

Siviksen osaamistarvekysely on herättänyt paljon kiinnostusta. Vastauksia analysoidaan Siviksessä rauhassa ja tulosten perusteella suunnitellaan tulevia palveluja.

– Toki vastaamme osaan järjestöjen osaamistarpeista nopeasti. Esimerkiksi tulevaisuustaitojen koulutukset ja kestävä koulutussuunnittelu jatkuvat keväällä.

 

Vuoden 2022 osaamistarvekyselyn tulokset 

Kevään 2023 koulutukset 

 

Siviksen osaamistarvekysely

  • Opintokeskus Sivis kerää tietoa järjestöjen ja yhdistysten osaamistarpeista kahden vuoden välein. Tulokset julkaistaan kaikkien nähtäväksi.
  • Vuoden 2022 osaamistarvekyselyyn vastattiin syys- ja lokakuussa. Vastauksia saatiin yhteensä 494. Se on yli 150 vastausta enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
  • Osaamistarvekyselyitä on tehty yli 10 vuoden ajan. Sinä aikana ovat lisääntyneet esimerkiksi digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvät osaamistarpeet.
Katsaus osaamistarvekyselyn tuloksiin

Lisätietoja