17.3.2022 Pinnalla NYT

Koulutus on järjestöjen kriisityön turva

Siviksen jäsenjärjestöt tekevät ansiokasta työtä Ukrainan sodan aiheuttaman hädän lieventämiseksi. Koulutus on keskeisessä asemassa. Sen ansiosta järjestöjen toimintakyky ja taidot vastaavat nopeasti tuleviin tarpeisiin.

Kuvituskuva: auttaja ja autettava. Kuvituskuva: auttaja ja autettava.

Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen

Meneillään olevia tukitoimia ovat esimerkiksi:

Kotimainen ja kansainvälinen lastensuojelu, hätäapu, asiantuntija-apu, varainhankinta ja viestintä.

Miten tärkeää koulutus on avustustyön onnistumisessa?

– Olisi täysin mahdotonta toimia ilman hyvin suunniteltua koulutustoimintaa. Meillä ei yksinkertaisesti olisi toimintakykyä. Jatkuva uudelleen koulutus ja osaamisen syventäminen ovat erittäin olennaisia, kertoo Pelastakaa Lasten tiedottaja Max Holm.

Olisi täysin mahdotonta toimia ilman hyvin suunniteltua koulutustoimintaa.

– Osa koulutuksistamme on pakollisia kaikille työntekijöille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Toimintaperiaatteet lasten suojelemisesta -koulutus on myös uusittava vuosittain. Se takaa, ettei toimintamme missään olosuhteissa vaaranna lapsen turvallisuutta.

Minkälaista koulutusta on järjestetty ja järjestetään?

– Olemme hyvin vahvasti kouluttava organisaatio. Jatkuva koulutustoimintamme vahvistuu koko ajan sekä organisaatiossamme että sen ulkopuolella. Esimerkiksi Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutus on laaja oppimiskokonaisuus, joka on helposti muokattavissa eri tarpeisiin ja kohderyhmiin. Toteutamme sitä yhteistyössä muun muassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Naisten valmiusliiton ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. Erilaisiin vapaaehtoistehtäviin liittyy omia koulutuksia, kuten esimerkiksi Kriisichat-vapaaehtoisten koulutus. Kriisikoulutuksissa tarjotaan myös auttajan jaksaminen -osio, jossa opitaan, miten omasta hyvinvoinnista pidetään huolta.

Anna vinkki, mitä muut voivat tehdä tässä tilanteessa?

– Kiitämme sekä yksittäisiä ihmisiä että yhteisöjä. En ole työurallani kohdannut yhtä suurta auttamisen halua aikaisemmin. Ja että ryhdytään myös toimimaan! Yhteistyön ansiosta saamme avustustyön koneiston Suomessa ripeästi liikkeelle. Syvälle juurtunut yhteistoiminta on vahvuutemme. Yhteisessä tekemisessä koulutus on arvokasta, koska aina jollain taholla on osaamista, jota pystytään jakamaan ja kouluttamaan muille.

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK

Meneillään olevia tukitoimia ovat esimerkiksi:

Tiedon välittäminen varautumisesta ja väestönsuojelusta, ohjeistuksen kokoaminen ja kotitalouksien varautumissuositukset.

Miten tärkeää koulutus on tukitoimien onnistumisessa?

– Koulutuksen ansiosta meillä on todella motivoituneita, varautumiseen perehtyneitä ja siitä todella paljon tietäviä ihmisiä eri puolilla Suomea. He järjestävät mielellään koulutustilaisuuksia ja jakavat innolla tietoa. Heille on motivoivaa, että heidän tiedolleen on aikaisempaa enemmän kysyntää. Lisäksi meillä on hyvä koulutusmateriaali, SPEKin viestinnän asiantuntija Sanna Räsänen sanoo.

Minkälaista koulutusta on järjestetty ja järjestetään?

– Olemme kouluttaneet 72 tunnin varautumissuosituksen kouluttajia vuodesta 2017 lähtien. Siihen on tehty erillinen koulutusjärjestelmä, joka tavoittaa eri taustoista ja organisaatioista tulevia. Nyt meillä on liki 400 kouluttajaa, jotka kouluttavat kotitalouksien varautumiseen eri puolilla Suomea. Valmiin konseptin ansiosta pystymme vastaamaan koko ajan kasvavaan varautumiskoulutuksen kysyntään.

Valmiin konseptin ansiosta pystymme vastaamaan koko ajan kasvavaan koulutuksen kysyntään.

Anna vinkki, mitä muut voivat tehdä tässä tilanteessa?

– Järjestöt, jatkakaa hyvää työtä! Järjestöt nauttivat syvästi luottamustamme, koska niissä on osaavaa ja ammattitaitoista porukkaa, jotka tekevät erinomaista työtä. Arvostan myös sitä, miten kärsivällisesti monessa järjestössä ohjeistetaan yksittäisiä kansalaisia ja tarjotaan toimintamalleja ukrainalaisten auttamiseen järjestöjen kautta. Lisäksi neuvotaan, miten pitää huolta itsestään ja läheisistään, kun uutiset alkavat tuottaa ahdistusta.

 

Suomen Punainen Risti, SPR

Meneillään olevia tukitoimia ovat esimerkiksi:

  1. Maahanmuuttovalmius (mm. ensihuolto, vastaanottokeskukset, kotoutumistuki)
  2. Henkinen tuki (esim. kaikille suunnatut artikkelit, webinaarit ja podcastit, koulutus, tuki paossa oleville ja turvapaikan hakijoille, nuorille Sekasin-chat)
  3. Häirinnän ja vihapuheen vastustus (mm. materiaalin jakaminen ja viestintä, rasisminvastainen viikko)
  4. Kansainvälinen hätäapu Ukrainaan

Miten tärkeää koulutus on avustustyön onnistumisessa?

– Koulutuksen kautta varmistamme, että vapaaehtoisilla on tehtävään tarvittavat tiedot ja taidot. Erityisen tärkeää tämä on silloin kun toimimme haastavasta tilanteesta tulevien ja mahdollisesti traumatisoituneiden ihmisten kanssa. Haluamme varmistaa, ettei hyvää tarkoittaen tehdä vääriä asioita, sanoo SPR:n järjestökehityspäällikkö Katriina Kuusela.

Minkälaista koulutusta on järjestetty ja järjestetään?

– Meillä on tarjolla runsaasti erilaisia koulutuksia ja järjestämme tarvittaessa lisäkoulutuksia. Haluamme, että jokainen Punaisen Ristin työntekijä ja vapaaehtoinen tuntee toimintaperiaatteemme ja arvomme. Jokainen saa tarvitsemansa koulutuksen ja tuen. Lisäksi otamme huomioon olemassa olevan osaamisen ja vapaaehtoistehtävän luonteen. Esimerkiksi lahjoitustavaroiden lajittelussa ei tarvita koulutusta vaan käsipareja, eli emme halua ylikouluttaa väkeä, vaan varmistaa, että kaikilla on tarvittava tieto ja osaaminen.

Jokainen saa tarvitsemansa koulutuksen ja tuen. Lisäksi otamme huomioon olemassa olevan osaamisen.

Anna vinkki, mitä muut voivat tehdä tässä tilanteessa?

– Nyt tarvitaan yhteistä ponnistusta ja oman lähipiirin huomioimista, koska kaikki apu ei tule järjestöjen kautta. Sinäkin voit auttaa! Onko lähiympäristössäsi puhekumppania tarvitsevia? Onko yksinäisiä tai huolestuneita, joita voisit auttaa? Lisäksi voimme kaikki vastustaa häirintää ja vihapuhetta sekä olla inhimillisiä toisiamme kohtaan.

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Meneillään olevia tukitoimia ovat esimerkiksi:

  1. Kriisiauttaminen: kriisipuhelin, verkossa tapahtuva auttaminen ja vastaanottotyö.
  2. Mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistava toiminta: aineistoa ja näkökulmia siihen, miten itse kukin voi huolehtia itsestään tai lähipiiristään.

Miten tärkeää koulutus on avustustyön onnistumisessa?

– Kriisiauttaminen on vaativaa vapaaehtoistyötä. Suunnitelmallinen ja huolellisesti rakennettu vapaaehtoisten kouluttaminen on erittäin olennaista. Olemme pystyneet kehittämään koulutuksiamme koronakriisin aikana ja hyödyntämään verkkokoulutusta. Meille on erittäin tärkeää, että vapaaehtoisemme saavat hyvän koulutuksen, säännöllisen jatkokoulutuksen ja olennaisen tuen työlleen, kertoo MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Minkälaista koulutusta on järjestetty ja järjestetään?

– Olemme oppineet, että koulutuksen järjestämisessä tulee olla notkeita. Verkkokoulutuksen ansiosta pystyimme järjestämään heti hyökkäysviikon perjantaina lisäkoulutusta vapaaehtoistyön koordinaattoreille ja viime viikolla vapaaehtoisille. Omien verkostojemme lisäksi tuemme muita järjestöjä ja heidän vapaaehtoisiaan. Tuotamme tukimateriaalia ja voimme järjestää koulutuksia. Parhaillaan tuotamme aineistoa työyhteisöjen tukemiseen ja kriisin käsittelemiseen, koska emme pääse kaikkialle kouluttamaan.

Olemme oppineet, että koulutuksen järjestämisessä tulee olla notkeita.

Anna vinkki, mitä muut voivat tehdä tässä tilanteessa?

– Kaikki järjestöt yrittävät pärjätä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Silloin usein näkökulma kapenee, emmekä ehkä tule ajatelleeksi, että eri organisaatioissa on jo paljon osaamista. Voisimme pohtia yhdessä, mistä osaamista voi saada ja vaihtaa osaamista keskenämme. Yhteistyössä saamme osaamistamme eteenpäin ja pysymme toimintakykyisinä.

Teksti: Tia Yliskylä
Kuva: Jarkko Mikkonen/ Suomen Punainen Risti