9.11.2021 Pinnalla NYT

Työelämän digitaidot kuntoon - työn alla on uusi koulutusmalli

Sivis, Marttaliitto, Kvs-säätiö ja Etelä-Helsingin kansalaisopisto kehittävät yhdessä välineitä työelämän digitaitojen kohentamiseen. Tavoitteena on tuottaa vapaaseen käyttöön tuleva digiperustaitojen koulutusmalli ja tukimateriaali.

Mies ja nainen opiskelemassa. Mies ja nainen opiskelemassa. Tavoitteena on, että koulutuksen osallistujat osaavat käyttää digitaalisia laitteita ja palveluja ja hyödyntää niitä omassa arjessaan.

Työelämän digitaidot kuntoon -hanke lähti liikkeelle lokakuussa ja seuraavan kahden vuoden aikana hankkeessa kehitetään ja järjestetään erilaisille kohderyhmille soveltuvia digitaitokoulutuksia.

Käytännön koulutusten ja niissä tuotettavan tiedon lisäksi hankkeessa luodaan digiperustaitojen koulutusmalli ja koulutuksen tukimateriaali. Koulutushankkeen opit ja tuotokset on tarkoitus saada laajasti käyttöön. Ne tulevat kaikkien digiperustaitojen kouluttamisesta kiinnostuneiden saataville.

– Tietoa jaetaan. Pidän sitä tärkeänä, koska tiedon jakaminen tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa. Minua tässä hankkeessa motivoi juuri se, että tuotokset saadaan laajaan jatkokäyttöön, Siviksen asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Anna Grant sanoo.

Projekti on myös kiinnostava yhteistoteuttamisen esimerkki. Hankkeen toteuttajia ovat Opintokeskus Sivis, Kvs-säätiö, Etelä-Helsingin kansalaisopisto ja neljä Martta-piiriä. Siviksen koordinoiman hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Digiperustaitoja ja koulutusta työikäisille

Työ alkaa konkreettisten digiperustaitokoulutusten suunnittelulla ja toteuttamisella. Koulutusten kohderyhmänä ovat Etelä-Suomessa asuvat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset, joilla on puutteita digitaidoissa. Tavoitteena on, että vähintään 240 henkilön digiperustaidot kehittyvät.

Digiperustaitokoulutuksen suunnittelussa hyödynnetään Kaikkien-mallia ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmää.

– Yhdistämme kansallisen osaamismerkkijärjestelmän sekä Siviksen ja Kvs-säätiön kehittämän pedagogisen lähestysmistavan, Kaikkien-mallin. Sen on todettu motivoivan ihmisiä oppimaan, sillä kaikki opittava liittyy oppijoiden arjen laadun parantamiseen, Anna Grant kertoo.

Koulutusmallia kehitetään kohderyhmien ehdoilla

Ideana on, että kohderyhmään kuuluvat saavat noin kuuden työpäivän mittaisen digiperustaitokoulutuksen. Sen jälkeen osallistujat osaavat käyttää digitaalisia laitteita ja palveluja perustasolla. Toinen tavoite on, että koulutuksen saaneet käyttävät oppimiaan taitoja omassa arjessaan.

– Olemme lähteneet aito kiinnostus edellä tarkastelemaan, mitä kohderyhmän ihmiset tarvitsevat. Kaikkien-mallin ytimessä onkin arjen haasteiden ratkaiseminen kehittyvillä perustaidoilla, Grant sanoo.

Sopivat kohderyhmät on jo valittu. Opintokeskus Siviksen kohderyhmänä on Suomen Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavaratalojen palkkatuella työllistetyt työntekijät. Kvs-säätiön kohderyhmät ovat itsensä työllistävät henkilöt, eli pienyrittäjät, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta ostaa digikoulutuksia sekä puhtaus- ja siivousalalla työskentelevät maahanmuuttajat. Marttojen kohderyhmiin kuuluu esimerkiksi työttömiä, maahanmuuttajia, mielenterveyskuntoutujia, vammaisia, rikostaustaisia, vankeja sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen vahvuutena on, että myös aikaisempien hankkeiden tuotokset pääsevät nyt käytäntöön.

– Digitaitojen jatkuva kehittämisen tarve on tätä päivää, jotta kaikki saavat hyvät perustaidot. Kun digiperustaidot ovat kunnossa, on helpompaa ottaa vastaan uusia digihaasteita, Siviksen asiantuntija Virpi Markkanen sanoo.

Kuvituskuva: logot.

Työelämän digitaidot kuntoon

  • Kaksivuotisen hankkeen toteuttavat Opintokeskus Sivis, KVS-säätiö, Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Itä-Hämeen Martat ry, Etelä-Hämeen Martat ry, Etelä-Karjalan Martat ry ja Uudenmaan Martat ry.
  • Tavoitteena on tuottaa digiperustaitokoulutusta työikäisille sekä koulutusmalli ja tukimateriaali vapaaseen käyttöön.
  • Digiperustaitokoulutuksen suunnittelussa hyödynnetään Kaikkien-mallia ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmää.
  • Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja