19.5.2023 Pinnalla NYT

Tulossa: työkalu järjestöjen koulutuksen suunnittelun tueksi

Sivis on aloittanut kehittämistyön, jossa rakennetaan uutta työkalua koulutuksen suunnittelun tueksi. Järjestöt ja niiden koulutusten suunnittelijat saavat apuvälineen käyttöönsä syksyllä.

Kuvituskuva: nainen kännykän ja tietokoneen äärellä. Kuvituskuva: nainen kännykän ja tietokoneen äärellä. Koulutuksen suunnittelun työkalu rakennetaan Siviksen uusille verkkosivuille ja sen käyttö tulee olemaan avointa kaikille.

Minkälainen koulutuksen suunnittelun työkalu on rakenteilla, Siviksen asiantuntija Sanna Saarimaa?

– Työkalun on tarkoitus auttaa järjestöjen koulutuksia työstäviä henkilöitä suunnittelemaan osaamista tuottavaa koulutusta. Työkalu rakennetaan Siviksen verkkosivuille ja sen käyttö tulee olemaan avointa kaikille. Työkalu ohjaa erilaisten kysymysten ja täytettävien kohtien kautta tekemään suunnitelman koulutuksesta, jossa tavoiteltu osaaminen on mahdollista saavuttaa. Ajatuksena on, että apuväline saataisiin käyttöön syksyllä.

Mitä selvisi, kun työkalua ryhdyttiin rakentamaan?

– Olemme kartoittaneet eri tavoin, miten voisimme tukea järjestöjen koulutusten suunnittelijoiden työtä. Selvisi, että monet kaipaavat tukea, apua ja kommentteja.

Työkalu auttaa järjestöjen koulutuksia työstäviä henkilöitä suunnittelemaan osaamista tuottavaa koulutusta.

– Moni toi esiin, että koulutusten suunnittelu on paikoin hyvin yksinäistä työtä. On vaikeaa saada tietoa siitä, miten muissa järjestöissä toimitaan ja millaisia koulutuksia niissä järjestetään. Muilta oppiminen ei ole aina kovin helppoa tai mahdollista. Haasteeksi on saattanut nousta myös se, kuinka oman järjestön keskeiset asiat ja painopisteet saataisiin tuotua koulutuksiin mukaan ja toisaalta, kuinka saada koulutuksista tehtyä koko järjestön yhteinen asia.

Onko Siviksellä tähän tarkoitukseen sopivaa tukiverkostoa?

– Siviksen verkkokouluttajien verkostossa keskustellaan ja opitaan uutta toisilta. Lisäksi Siviksessä on omat verkostonsa järjestöjohtajille ja viestijöille. Pohdimme seuraavaksi, tarvittaisiinko koulutusten suunnittelijoille myös oma paikka, missä jakaa ajatuksia ja oppia toisilta. Vaikuttaa siltä, että tämäntapaiselle toiminnalle voisi olla paikkansa.

Miksi koulutuksen suunnittelu ja sen onnistuminen on järjestöille tärkeää?

– Hyvin suunniteltu koulutus on parhaimmillaan järjestön lippulaivatuote, osoitus järjestön toiminnan laadusta. Sen avulla voidaan saada uusia toimijoita mukaan ja toisaalta edistettyä järjestön tavoitteita. Osaamista tuottava koulutus myös varmistaa sen, että järjestöllä on toiminnassaan mukana osaavia henkilöitä. Osaaminen ja osaavat toimijat ovat järjestön toiminnan elinehto. Siksi hyvän koulutustoiminnan eteen kannattaa nähdä vaivaa ja siihen kannattaa käyttää resursseja.

Lisätietoja