5.10.2022 Siviksen äänellä

Mistä on hyvät hankkeet tehty?

Siviksen tänä syksynä saamat ilahduttavat rahoituspäätökset saivat miettimään hankeosaamista ja pohtimaan, mistä on hyvät hankkeet tehty. Onnistumisen reseptissä tunnistin ainakin kolme ainesosaa.

Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Siviksessä on käynnistymässä kolme projektia. Rahoitukset niihin on haettu Euroopan Unionin Citizen, Equality, Rights and Values -ohjelmasta (CERV), Euroopan Unionin koulutus-, urheilu- ja nuoriso-ohjelmasta (Erasmus+) ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta (JOTPA).

Tunnistan Siviksen onnistuneissa resepteistä ainakin kolme ainesosaa:

  1. ennakointi
  2. kiinnittäminen perustehtävään
  3. yhteiskehittäminen

1. Ennakoi. Suunnittelun taustalla on määrätietoinen ennakointityö.  Teemme säännöllisesti järjestöjen osaamistarveselvityksen ja hyödynnämme sekä omia havaintojamme että muiden tekemää tulevaisuustyötä.

Esimerkiksi kriittistä medialukutaitoa käsittelevä hankkeemme Foster Awareness on the relevance of Checking the Truth (F.A.C.T.) osuu ajankohtaiseen kipukohtaan: kamppailuun faktan ja valeuutisten tunnistamisen kanssa. Faktantarkastuksessa kohtaavat nuoret ja vanhemmat kansalaiset. Hyödynnämme nousevia oppimisen trendejä, jotka ovat vertaisuus ja ylisukupolvisuus.

Yhteiskehittäminen on strateginen valinta ja Siviksen olemassa olemisen tapa.

2. Kiinnitä perustehtävään. Usein hanke nähdään kehittämistehtävän irrottamisena perustyöstä. Kääntäisin asian toisin: hanke on kehittämistyön muotoilemista paremmin osaksi perustehtävää. Jos kehittämisprojektit irtautuvat, niiden käyttöönottamisesta tulee suururakka, ja vaarana on, että saavutettu osaaminen ja hyödyt haihtuvat pääsemättä koskaan laajempaan käyttöön.

Siviksen uusista hankkeista Dialogue in Adult Learning – DIAL jatkaa rakentavan dialogin ja Erätauon levittämistyötä. Hankkeessa jalostamme edelleen dialogitaitoja järjestöissä.

3. Yhteiskehittäminen on strateginen valinta ja Siviksen olemassa olemisen tapa. Se konkretisoituu hanketyössä.

Toteutamme hankkeet aina yhdessä järjestöjen kanssa. Tästä käypä esimerkki on nyt käynnistyvä Digitaidoilla parempaan työelämään -hanke. Siinä koulutamme digiperustaitoja järjestöjen kanssa ja hyödynnämme yhdessä kehitettyä Kaikkien-mallia.

Lisäksi haemme aktiivisesti kumppaneita oman lähiverkostomme ulkopuolelta. Nyt alkavissa projekteissa teemme yhteistyötä eurooppalaisten järjestö- ja koulutusalan kumppanien ja kotimaisten vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa.

Uusista projekteista kuulemme pian lisää. Jos jokin teema alkoi jo houkuttaa, ilmoita järjestösi kiinnostuksesta olla mukana!

Kirjoittaja