12.5.2023 Pinnalla NYT

Koulutusta ja työkaluja luotettavan tiedon tunnistamiseksi

Elämme jatkuvassa informaatiotulvassa: tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan. Kaikki tieto ei kuitenkaan ole luotettavaa. Kansainvälisessä FACT-hankkeessa kehitetään työkaluja luotettavan tiedon tunnistamiseksi.  
Neljä nuorta keskustelevat pöydän ääressä. Neljä nuorta keskustelevat pöydän ääressä. FACT-hankkeen faktantarkistuskoulutus järjestetään nuorille syyskuussa. Tavoitteena on luoda järjestöjä hyödyttävä koulutusmalli koulutuksesta saatujen kokemusten avulla.

Informaatiolukutaito ja taito etsiä luotettavaa tietoa ovat aikamme keskeisiä kansalaistaitoja, joiden varaan yhteiskunnallinen osallistuminenkin rakentuu. Demokratian toimivuuden kannalta olisikin tärkeää, että osaamme lukea faktoja. Virheellisen tiedon tunnistamiseksi ja kansalaisten faktantarkistustaitojen kartuttamiseksi tarvitaan keinoja. 

Tehokkain tapa vahvistaa aktiivisen kansalaisen faktantarkistustaitoja olisi tarjota konkreettisia työkaluja ja opettaa lähdekritiikin merkitystä mahdollisimman laajalle joukolle, Siviksen asiantuntija Milla Holmberg kertoo.  

Virheellisen tiedonvälityksen monipuolistuessa sekä nuoret että aikuiset ovat yhä alttiimpia mis- ja disinformaatiolle eli väärän tiedon levittämiselle tiedostamatta tai tiedostaen. Ongelma tunnistetaan myös järjestötoiminnassa, jossa tavoitteena on tarjota ja jakaa tarkastettua ja luotettavaa tietoa. Järjestöillä onkin merkittävä rooli tiedon välityksessä kansalaisille. Foster Awareness on the relevance of Checking the Truth – eli FACT-hankkeen kautta kehitetään työkaluja ja koulutusta oikean tiedon merkityksestä ja luotettavuuden tarkistamisesta.  

Parhaimmillaan koulutus ja lopulta koulutusmalli tarjoavat konkreettisia työkaluja järjestötoimijoille.

Jokainen meistä voi olla faktantarkistaja ja tarkistaa, onko tieto totta vai ei, huomauttaa Holmberg.  

Eurooppalaista yhteistyötä ja pelillisiä menetelmiä

FACT-hanke toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, jossa on mukana eurooppalaisia kumppaneita Siviksen lisäksi Espanjasta, Portugalista, Kreikasta, Unkarista, Puolasta, Romaniasta ja Liettuasta.  

Hankkeen tavoitteena on ohjata kouluttajia käyttämään pelillisiä menetelmiä faktantarkistustaitojen kehittämiseksi. Koulutuksissa hyödynnetään Parlamentarium- ja Out of the box -pelejä, ja pelisessioiden aikana nuoret saavat kokemusta EU-päätöksenteosta ja faktantarkistuksesta. Keväällä 2023 aloitetut pelituokiot on toteutettu yhteistyössä Suomen Euroopan nuorten parlamentin, EYP Finlandin kanssa.   

Mukaan projektiin on valittu pelillisiä menetelmiä, jotka sopivat erityisesti nuorisojärjestöihin, mutta joita voidaan hyödyntää laajemminkin, kertoo Siviksen asiantuntija Aino Laurila. 

Pilottikoulutus tulossa syksyllä

Osana kaksivuotista FACT-hanketta toteutetaan pilottikoulutus faktantarkistuksesta nuorille syksyn 2023 alussa. Koulutuksesta saatujen kokemusten perusteella tuloksista on tarkoitus koota koulutusmalli, josta hyötyvät niin Siviksen jäsenjärjestöjen jäsenet kuin työntekijät. Lisätietoja koulutuksesta on luvassa pian.  

Parhaimmillaan koulutus ja sen kautta tuotettava koulutusmalli tarjoavat konkreettisia työkaluja järjestötoimijoille, joita he voivat hyödyntää suoraan omassa toiminnassaan faktantarkistukseen liittyen, lisää Laurila. 

Vaikka hanke päättyy keväällä 2024, on sen tarkoituksena ottaa osaa myös tulevaisuuden laajempaan vaikuttamiseen ja luoda Euroopan laajuinen kampanja faktantarkistuksesta. Suunnitteilla on myös järjestää keväällä 2024 erilaisia dialogeja aiheeseen liittyen.  

FACT-hanke

Lisätietoja