1.4.2022 Pinnalla NYT

Yhteiset mittarit kertovat toiminnan tuloksista ja vaikutuksista

Tulosten ja vaikutusten osoittaminen on tärkeä osa järjestöjen työtä. Osaamiskeskus Kentauri kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa nuorisojärjestökentän mittareita.

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Raisa Omaheimo. Opintokeskus Siviksen asiantuntija Raisa Omaheimo. Raisa Omaheimo.

Mistä mittareista on kysymys, Siviksen asiantuntija Raisa Omaheimo?

– Sivis on mukana nuorisoalan Osaamiskeskus Kentaurissa, joka kehittää nuorisoalan järjestöjen toiminnan tulosten ja vaikutusten mittareita. Työtä tehdään yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä järjestökentän ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Kun saamme mittarit valmiiksi, ne tulevat vapaasti kaikkien järjestöjen käyttöön. Ja vaikka Kentaurin kohderyhmänä ovat nuorisoalan järjestöt, koskettavat nämä teemat myös muita järjestöjä.

Muutokset haastavat järjestöt osoittamaan oman työnsä vaikuttavuutta.

Minkälaiset mittarit ovat työn alla?

– Kehitettäviä mittareita on syntynyt kaksi: ikätasoinen osallisuusmittari ja ekologisen kestävän kehityksen mittari.

– Ikätasoisesta osallisuusmittarista on kaksi versiota: ensimmäinen on 7–13-vuotiaille ja toinen 14–29-vuotiaille. Mittarit ovat parhaillaan järjestötyöntekijöiden ja nuorten testattavina. Ne lanseerataan kaikkien käyttöön elokuussa. Webinaari järjestetään 25.8.2022.

– Ekologisen kestävän kehityksen mittarilla on tarkoitus kerätä tietoa siitä, miten toimintaan osallistunut nuori omaksuu ekologisen kestävän kehityksen arvoja osaksi omaa elämäänsä. Tämä mittari lanseerataan loppuvuodesta.

Miksi on tärkeää, että järjestöjen toiminnan tuloksia mitataan?

– Järjestöjen toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Muutokset esimerkiksi jäsenyyskäsityksessä, vapaaehtoistoiminnassa ja rahoituksessa haastavat järjestöt osoittamaan oman työnsä vaikuttavuutta. Tietoa toiminnan tuloksista kaipaavat niin nykyiset jäsenet, rahoittajat, lahjoittajat kuin tulevat vapaaehtoisetkin.

Osaamiskeskus Kentauri

    • Osaamiskeskus Kentauri on yksi kuudesta nuorisoalan osaamiskeskuksesta.
    • Kentaurin muodostavat Partio, Humanistinen Ammattikorkeakoulu Humak, Opintokeskus Sivis sekä Talous ja Nuoret TAT
    • Toiminnan keskiössä nuorisojärjestökentän tilannekuva ja vaikuttavuus
    • Toimintakausi 2020–2023
    Osaamiskeskus Kentauri

Lisätietoja