10.1.2023 Pinnalla NYT

Yhdistyslaki muuttuu – Siviksen webinaari kertoo miten

Tule 27.1. Siviksen webinaariin kuulemaan, mikä yhdistyslaissa muuttuu ja miten se vaikuttaa järjestöjen toimintaan.

Yhdistyslaki on uudistumassa. Missä mennään tällä hetkellä, Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen?

– Eduskunta käsitteli hallituksen esitystä 200/2022 vp yhdistyslain muuttamisesta tiistaina 10.1. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esityksen yhdistyslain muuttamiseksi. Tämä tarkoittanee, että yhdistyslaki hyväksytään eduskunnan toisessa käsittelyssä 13.1.

– Sivis järjestää yhteistyössä SOSTEn kanssa Yhdistyslakimuutokset pähkinänkuoressa -webinaarin 27.1. Tarjolla on tietoa lakimuutosten keskeisimmistä asioista ja niiden vaikutuksista oman järjestösi toimintaan. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan ajankohtaiset tiedot!

 

Minkälaisia muutoksia yhdistyslakiin on odotettavissa?

– Lakiuudistuksen toivotaan helpottavan yhdistyksen hallinnon ja toiminnan järjestämistä, muutosten toteuttamista ja tuovan yhdistyksille kustannussäästöjä.

– Keskeisimmät muutokset liittyvät esimerkiksi pienten yhdistysten hallinnollisen taakan keventämiseen, yhdistyksen hallituksen kokoontumistapoihin, vahingonkorvausvelvollisuuteen ja yhdistyksen purkamiseen. Muutoksia esitellään yksityiskohtaisemmin tämän jutun faktalaatikossa.

 

Mitä vaikutuksia yhdistyslain uudistuksella on järjestöjen ja yhdistysten toimintaan?

– Osa yhdistyslain muutoksista vakiinnuttaa yhdistysten nykykäytäntöjä. Konkreettiset vaikutukset selviävät myöhemmin.

 

Milloin asiasta saadaan lisätietoa?

– Sivis ja SOSTE kertovat viimeisimmät tiedot Yhdistyslakimuutokset pähkinänkuoressa -webinaarissa 27.1. Silloin puhumme lakimuutosten keskeisimmistä asioista ja niiden vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Muista ilmoittautua webinariin viimeistään 23.1. mennessä!

 

Ilmoittaudu Yhdistyslakimuutokset pähkinänkuoressa -webinaariin 27.1.

Millaisia muutoksia yhdistyslakiin on tulossa?

 • Eduskunnan käsittelyssä olevan esityksen keskeisimmät muutokset yhdistyslakiin:

  • Yhdistyksen hallituksen oikeus kokoontua haluamallaan tavalla kirjataan lakiin. Hallitus voi päättämänsä menettelyn mukaisesti tehdä päätöksiä kokousta pitämättä, jollei säännöissä määrätä toisin. Ilman kokousta tehtyjen päätösten dokumentoinnin tärkeyttä korostetaan. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, se on kirjattava, varmennettava ja säilytettävä luotettavasti.
  • Pienten yhdistysten hallinnollista taakkaa kevennetään sallimalla kirjanpitolakia kevyempi tilinpito. Yhdistys, jonka tulot ovat enintään 30 000 euroa vuodessa, voisi jatkossa käytännössä perustaa tilinpitonsa pitkälti pankin (sähköiseen) tiliote- ja tilitapahtumatietoihin.
  • Hallitus voi jatkossa valtuuttaa jonkun muun tahon päättämään jäseneksi ottamisesta ja ottamaan vastaan eroilmoituksia. Hallitus kuitenkin päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, joita hallitukselta tehtävän saavan tahon on sovellettava tehdessään päätöksiä jäseneksi ottamisestä. Jäsenten eroilmoitusten osalta hallitus voi jatkossa päättää, että eroilmoituksen voi ottaa vastaan myös muu taho kuin hallitus ja että ilmoituksen voi tehdä myös muulla todisteellisella tavalla kuin kirjallisesti.
  • Yhdistyksen säännöissä voidaan jatkossa sallia jäsen- ja liittoäänestys yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valitsemiseksi.
  • Yhdistyksen purkamiseen liittyvää selvitysmenettelyä kevennetään kumoamalla selvitysmiehen velvollisuus kutsua yhdistyksen kokous koolle loppuselvityksen hyväksymistä varten.
  • Yhdistyslain vahingonkorvausvelvollisuutta koskevan lakipykälän sanamuoto muuttuu. Muutoksen myötä vahingonkorvausvelvollisuus koskee hallituksen ja toiminnantarkastajan lisäksi muita, jotka yhdistyksen sääntöjen perusteella hoitavat hallintoon kuuluvaa tehtävää. Vahingonkorvausvastuun vanhenemista rajataan ajallisesti.

  Lakimuutos ei sisällä ehdotuksia yhdenvertaisuusperiaatteen, jäsenen kyselyoikeuden, hallituksen tehtävien ja esteellisyyden sääntelyksi. Lakiin ei myöskään sisällytetty määräyksiä yhdistyksen toimitusjohtajasta, yhdistysten yhdistymisestä eikä toimintaryhmistä, koska tällaisten uudistusten toteutuksen edellyttämää rahoitusta ei voitu varmistaa.

  Lue lisää muutoksista Kokouskäytännöt.fi-sivustolta

Lisätietoja