15.11.2022 Siviksen äänellä

Yhdessä oppimalla vahvistamme demokratiaa

Opiskelumahdollisuuksien laajeneminen avaa järjestöjen koulutukselle uusia uria, kirjoittaa Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Rantanen.

 
Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Rantanen. Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Rantanen. Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Rantanen.

Suomessa kansalaistoimintaa on perinteisesti arvostettu vahvana perustana yhteisölliselle ja moniääniselle yhteiskunnalle. Meillä demokratian perinne on vahva. Sen ylläpitäminen ja vahvistaminen vaatii kuitenkin jatkuvaa huolenpitoa.

Suomen hallitus on linjannut demokratiapolitiikan tavoitteista 2020-luvulla. Yhdeksi keskeiseksi linjaukseksi on kirjattu aktiivinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta keskeisenä osana toimivaa demokratiaa.

Demokratiasta huolehtiminen on tarpeen, sillä sen rapautumisen ja yhteiskunnan polarisoitumisen uhat on tunnistettu myös Siviksen strategiaprosessissa toimintaympäristön haasteina. Osallistuminen koulutukseen ja vapaaehtoistoimintaan on kasautunutta ja osa ihmisistä jää monesti ulkopuolelle. Kaikilla ei ole riittävää osaamista toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Tämä vaatii erityisesti perus- ja kansalaistaitojen vahvistamista.

Järjestöillä on hyvät eväät ja vahva rooli demokraattisen yhteiskunnan tukemisessa.

Myös jatkuvan oppimisen tarve on tunnistettu. Sen avulla ihmiset pysyvät mukana yhteiskunnan jatkuvassa muutoksessa.

Opiskelumahdollisuuksien moninaisuuden laajeneminen avaa järjestöjen koulutukselle uusia uria osana ihmisten elinikäistä oppimispolkua. Keskeisiksi teemoiksi yhteiskunnan digitalisoitumisen ja digitaalisen kansalaisuuden kannalta nousevat ongelmanratkaisutaidot, digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisen osaaminen sekä tiedon arviointitaidot.

Helposti saavutettavat toimintamuodot ja yhdessä oppiminen tukevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistävät kestävää elämää. Ne kannustavat osallistumaan ja vaikuttamaan myös niitä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Järjestöillä on hyvät eväät ja vahva rooli demokraattisen yhteiskunnan tukemisessa muun muassa toiminnan ja koulutuksen avulla. Sivis haluaa olla siinä vahvasti mukana.

 

Kirjoittaja

  • Ulla Rantanen

    Hallituksen varapuheenjohtaja, Opintotoiminnan keskusliitto | Järjestötoimen johtaja, Suomen Reumaliitto