22.1.2024 Vinkkinurkka

Viisi vinkkiä järjestötoiminnan arviointiin ja mittaamiseen

Teemmekö järjestössä oikeita asioita? Millä mittareilla saamme tietoa muutoksista? Arvioinnissa keskeistä on määrittää toiminnalle tavoitteet. Yhtä tärkeää on määritellä sopivat mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Toisinaan hyvin muotoiltu tavoite voi olla mittari itsessään!

Ihmisten käsiä tutkimassa pöydän päällä olevia materiaaleja. Ihmisten käsiä tutkimassa pöydän päällä olevia materiaaleja.

1. Käytä monipuolisia mittareita

Toiminnan mittaamiseksi kannattaa valita monipuolisesti eri mittareita. Ne voivat olla määrällisiä tai laadullisia, ja ne voivat kertoa toiminnasta eri tasoilla. Mittari voi olla esimerkiksi toistettava väittämäsarja tai kysely, tarkistuslista tai jokin laadullinen mittari. Monipuoliset mittarit auttavat hankkimaan moninäkökulmaista tietoa kehittämistyön tueksi.

Esimerkki: Kysy toiminnan vaikutuksista sekä osallistujilta että toiminnan vetäjiltä. Yhdistä anonyymiin numeroarvosanoja keräävään kyselyyn ryhmän haastattelu ja ohjaajan muistiinpanot.

2. Mittaa oikeita asioita

Arvioinnin yhteydessä näkee usein käytettävän sanontaa ”mittaa sitä, mistä välität ja välitä siitä, mitä mittaat.” Toiminnasta seuraa monia hyviä asioita myös mitattavan maailman ulkopuolella, mutta sekä toiminnan tavoitteiden asettelussa että niiden toteutumisen mittaamisessa on hyvä keskittyä olennaiseen ja valita kerralla vain muutama mitattava asia.

Esimerkki: Jos toiminnan yhtenä tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen, sinun täytyy kysyä asiasta heiltä.

3. Mittaa resurssien mukaan

Sopeuta mitattavat asiat käytössä oleviin resursseihin.

Esimerkki: Toimintaa vetää vapaaehtoinen, joten kovin laajoja arviointiprosesseja ei useinkaan ole mahdollista toteuttaa. Mikä olisi pienen määrä tietoa josta on hyötyä? Mikä olisi olennaisin tavoitteen täyttymisestä kertova asia?

4. Älä mittaa turhia asioita

Älä mittaa asioita, joilla ei ole merkitystä. Älä myöskään mittaa asioita, joiden muuttaminen ei ole mahdollista. Kerää vain tietoa, jota tarvitset, se keventää sekä vastaamista että tulosten analysointia.

Esimerkki: Onko osallistuja sukupuoli asia jonka seuraaminen on teille olennaista? Ellei, pudota kysymys pois patteristosta!

5. Suunnittele mittaamisen prosessi kuntoon

Olette määritelleet sopivat mittarit kertomaan tavoitteidenne täyttymisestä, upeaa! Seuraava askel on miettiä, mitä mittaustuloksilla tehdään. Miten usein mittauksia tehdään, kenen vastuulla se on? Entä minne vastaukset talletetaan tietoturvallisesti? Ja tärkeimpänä: kenen työ on koota tulokset yhteen ja missä niitä käsitellään? On tärkeää, että mittauksen tuloksia arvioidaan, ja niitä käytetään hyväksi toiminnan suunnittelemisessa. Jos tätä ei tapahdu, sekä vastaajat että mittausten tekijät tapaavat turhautua: ”Tällä ei ole mitään merkitystä”. Sitouta siis ihmiset toiminnan kehittämiseen!

Esimerkki: Rakentakaa yhdessä arvioinnin vuosikello ja merkitkää sinne mittaamiseen ja tulosten analysointiin ja läpikäymiseen liittyvät päivämäärät ja nimetkää vastuuhenkilöt.

Kevään Arviointiverstaat

Kirjoittaja: