24.8.2021 Pinnalla NYT

Vieraskynä: Edessä hybridisyksy – miten siihen voi valmistautua?

Kun etätyön ja digitaalisten työkalujen supervoima on opittu, miksi luopua siitä,  pohtii SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.

Syksyn alkaessa olemme muutoksen edessä. Kun etätyön ja digitaalisten työkalujen supervoima on opittu, miksi luopua siitä kokonaan? Töihin palaaminen tarkoittaa siis etä- ja lähityön yhdistämistä. Olemme matkalla kohti muutosta, joka on nimetty hybridityöksi. Mutta miten muutos tehdään?

Muutos vaatii tietoa, harjoittelua, harjaantumista, sinnikkyyttä, tsemppausta. Monta tavoitetta jää kuitenkin saavuttamatta, koska jokapäiväiset teot pitävät meitä paikoillaan vanhoissa tavoissa tai vievät jopa väärään suuntaan. Meidän pitäisi toimia toisin, mutta muutaman kokeilun jälkeen palaamme entiseen.

Korona opetti, että muutos syntyy, kun teemme jotain uudella tavalla joka päivä. Etätyöaika pakotti järjestämään kokoukset etäyhteyksin, siirtämään koulutukset webinaareiksi, keskustelemaan virtuaalisissa ryhmissä. Joka päivä. Joka päivä piti harjoitella kokouslinkin avaamista, kameran ja mikin päälle laittamista, oman diaesityksen jakamista, uusia työkaluja. Vaihtoehtoa ei ollut.

Korona opetti, että muutos syntyy, kun teemme jotain uudella tavalla joka päivä.

Ja kas, muutos tapahtui. Ja vaikka mikki unohtuu välillä vieläkin kiinni ja esityksen jakaminen takeltelee, kun alustat päivittyvät eri näköisiksi, voi sanoa, että tuloksena on ennen näkemätön digiloikka. Jokapäiväisen harjoittelun tuloksena osaamme työskennellä etänä digitaalisten välineiden avulla. Muutoksen sai aikaan pakko harjoittaa uusia taitoja joka päivä.

Hybridityön haaste

Hybridi tarkoittaa kahden eri voimanlähteen yhdistämistä. Hybridityö yhdistää lähivuorovaikutuksen kokoushuoneen pöydän ympärillä tai toimistopöydän ääressä ja virtuaalisen vuorovaikutuksen digitaalisen kokoushuoneen ruudulla ja chatissa. Kahden eri kanavan huomioiminen yhtä aikaa vaatii erityistä tarkkaavaisuutta.

Jotta hybridityö onnistuu, meidän on ratkaistava monia kysymyksiä. Esimerkiksi:

  • Miten työparit eri paikoissa yhdistävät työnsä yhdeksi prosessiksi?
  • Miten kaikki tiimin jäsenet hajautettuna eri paikkoihin pysyvät kärryillä yhteisestä tekemisestä?
  • Miten koulutuksen tai kokouksen osallistuja saa täyden hyödyn ja onnistuneen osallistumiskokemuksen, osallistuu hän sitten paikan päällä tai etänä?

Hybridityö on kaikkien huulilla, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten etätyöarki muuntuu hybridityöarjeksi? Jos joka päivä pitää harjoittaa jotain uutta taitoa tullakseen hybridityön mestariksi, niin mitä oikeastaan pitää oppia? Tässä juuri on tämänkertaisen muutoksen vaikeus. Emme oikeastaan tiedä, mitä kaikkia taitoja hybridityö edellyttää. Edessä on learning by doing -syksy.

Lisäksi oppimista pitää synkronoida koko ajan työyhteisön kanssa. Oppiminen etenee jokaiselle eri tahtiin, mutta on kuitenkin tärkeä varmistaa se, että opimme tekemään asioita riittävän samalla tavalla.

Webinaareista tukea omalle muutosmatkalle

Viime syksynä kattojärjestöjen järjestöpäälliköiden tapaamisessa havahduttiin siihen, että kaikissa järjestöissä riippumatta toimialasta oli yhteinen oppimishaaste: järjestötoiminnan digitalisoituminen.

Niinpä syntyi kuuden kattojärjestön yhteistyönä Digiosaavat järjestöt -webinaarisarja järjestöjen digiosaamisen edelleen kirittämiseksi ja kannustamiseksi. Webinaarisarjan osissa käsiteltiin muun muassa tietoturvaa, verkkokoulutusten tuottamista ja digitaalisia etätyökaluja.  Lähes kaikki sarjan yhdeksän osaa ovat katsottavissa tallenteina Youtubessa.  Ne ovat keränneet yhteensä jo yli 5 000 katsomiskertaa. Vähintäänkin yhden suurtapahtuman verran järjestöihmisiä on siis jo käynyt päivittämässä digiosaamistaan.

Digiosaavat järjestöt -webinaarisarja jatkuu syksyn 2021 aikana ja siirtää itsensä hybridiaikaan. Tulossa on webinaareja, joissa pureudutaan eri näkökulmista hybridiajan haasteisiin. Tavoitteena on oppia yhdessä hyviä hybridiajan käytäntöjä. Otetaan hybridihaaste yhdessä vastaan ja opitaan uutta!

Teksti: Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö, SOSTE

 

Digiosaavat järjestöt -webinaarisarjan tuottavat yhdessä Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Opintokeskus Sivis, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Suomen Olympiakomitea ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Tutustu tuleviin Digiosaavat järjestöt hybridiajassa -webinaareihin >>