18.5.2021 Järjestökoulutus

Vapaaehtoistyö piti pintansa koronavuonna

Nuoria kädet ylhäällä yhdessä. Nuoria kädet ylhäällä yhdessä.

Miten koronavuosi vaikutti vapaaehtoistoimintaan? Onko vapaaehtoistyön suosio nousussa vai laskussa? Ovatko nuoret vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden toivoja?

Kansalaisareena, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis teettivät maaliskuussa Taloustutkimuksella Vapaaehtoistyö Suomessa -selvityksen. Kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista. Vastaajista noin puolet on tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen vuoden aikana.

Tutkimus on toteutettu edellisen kerran vuonna 2018. Silloin 48,7 % oli tehnyt vapaaehtoistyötä edeltävän vuoden aikana, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 47 %.

– Korona-aika on ollut vapaaehtoistoiminnan kannalta ristiriitaista aikaa. Esimerkiksi ikäihmisten tekemä ja ikäihmisten parissa tehtävä vapaaehtoistoiminta on rajoituksien ja suosituksien takia ollut hankalaa tai mahdotonta. Toisaalta kriisiajat usein aktivoivat ihmisten auttamishalua. Tämä on näkynyt esimerkiksi kauppa-avussa ja erilaisissa etä- ja digimuotoisissa vapaaehtoistoiminnoissa. Selvitys tukee tätä käsitystä, sillä vapaaehtoistoiminnan määrä pysyi lähes entisissä lukemissa, toteaa Kansalaisareenan hallituksen puheenjohtaja Antti Rajala.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että koulutusasteittain tarkasteltuna alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet osallistuvat vapaaehtoistoimintaan eniten. Tulotasoittain tarkasteltuna keskituloiset näyttävät olevan aktiivisimpia osallistujia. Miesten vapaaehtoistyön määrä on lisääntynyt, naisten taas vähentynyt.

Vapaaehtoistyötä tehdään mieluiten kasvotusten ja järjestöjen tai yhteisöjen organisoimana. Lyhyt- ja pitkäkestoista vapaaehtoistyötä tehdään lähes yhtä paljon. Pop up -tyyppinen vapaaehtoistoiminta kiinnosti erityisesti naisia.

Vapaaehtoisena toimittiin keskimäärin 12,9 tuntia kyselyä edeltävän neljän viikon aikana. Vuonna 2018 vastaava luku oli reilut 15 tuntia.

Nuoret ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta

Vastaajista 38 % haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin ‒ nuorista (15–24-vuotiaat) jopa 61 %.

– On upeata huomata tuloksista, että vapaaehtoistoiminta kiinnostaa nuoria ja se on ollut merkityksellistä pandemiankin aikana, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anne Porthén sanoo.

Kyselyn perusteella vapaaehtoistoimintaan osallistumista helpottaisi eniten se, jos tarjolla olisi lyhytkestoisia ja kertaluonteisia tehtäviä ja jos elämäntilanne olisi sopivampi. Kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan ei kuitenkaan ole vähentynyt.

– Hienoa havaita myös tämän tutkimuksen kautta, että vapaaehtoistyötä arvostetaan ja ihmiset haluavat olla mukana erilaisissa vapaaehtoistoiminnan muodoissa, Irene Nummela Kirkkohallituksesta summaa.

Miltä näyttää vapaaehtoistyön tulevaisuus?

Poikkeusaika näyttäisi vaikuttaneen vapaaehtoistoimintaan ja -tehtäviin. Esimerkiksi pelastuspalveluiden kategoriassa on tehty erityisen paljon vapaaehtoistyötunteja ja mm. seurakunnissa vapaaehtoistyö on siirtynyt verkkoon.

Korona-aika ei kuitenkaan ole vähentänyt suomalaisten halua tehdä vapaaehtoistyötä.

– Noin 2/3 kyselyn vastaajista uskoo tekevänsä vapaaehtoistyötä jatkossa vähintään yhtä paljon tai jopa enemmän kuin nyt, toteaa asiantuntija Marion Fields Opintokeskus Siviksestä ja jatkaa:

– Tosin esimerkiksi koulutustausta vaikuttaa siten, että korkeakoulutetut ja vakaalla työuralla olevat henkilöt ovat innokkaimmin kasvattamassa omaa vapaaehtoistyöpanostaan ja uskovat osaamisensa olevan riittävää. Jos vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot haluavat jatkossakin olla avoimia kaikille, tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota rekrytointikäytäntöihin, perehdytykseen sekä työn tukemiseen.

 

Tutustu Vapaaehtoistyö Suomessa 2021 -tutkimusraporttiin

 

Vapaaehtoistyö nyt ja tulevaisuudessa -webinaarisarja