8.3.2023 Siviksen äänellä

Vaikutamme tulevaisuuteen ja luomme yhdessä sivistysvoimaa

Toimiva kansalaisyhteiskunta ja koulutus ovat demokraattisen ja osallistavan yhteiskuntamme elintärkeä sivistysvoima.

Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Sivistys nousee yhteisöistä. Se on tänä vuonna 80 vuotta täyttävän Opintokeskus Siviksen viesti juhlavuotena.

Vaikutamme yhdessä opintokeskusten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sen puolesta, että aktiivista kansalaisuutta ja demokratiataitoja vahvistetaan myös tulevaisuudessa. Haluamme, että mahdollisuus sivistykseen ja jatkuvaan oppimiseen ylläpidetään kaikille. Haluamme olla kehittämässä sitä, että järjestöissä hankittu osaaminen tunnistetaan yhteiskunnassa. Vapaan sivistystyön ennakoitava ja riittävä julkinen rahoitus on tärkeää resurssi järjestöjen koulutustoiminnan ylläpitämiseksi.

Järjestöissä luodaan osallistumisen mahdollisuuksia kaikille ja edellytyksiä vaikuttaa aktiivisena kansalaisena.

Kun pohdimme ”Mistä olet saanut kipinän tai ensimmäiset kokemuksesi toimia yhteisten asioiden puolesta?” tai ”Mistä olet saanut osaamista toimia aktiivisena vaikuttajana?”, tulee moni kansalaisjärjestö mainituksi. Ja niin pitääkin!

Toimiva kansalaisyhteiskunta ja koulutus ovat demokraattisen ja osallistavan yhteiskuntamme elintärkeä sivistysvoima.

Järjestöissä luodaan osallistumisen mahdollisuuksia kaikille ja edellytyksiä vaikuttaa aktiivisena kansalaisena.

Järjestöt tuottavat demokratiaosaamista, kasvattavat kestävään elämään, kriisinkestävyyteen ja vaikuttavat ihmisoikeuksia kunnioittavan ja turvallisen yhteiskunnan puolesta. Järjestöissä vahvistetaan olennaisia osallistumisen mahdollistavia perustaitoja kuten digitaitoja, dialogitaitoja tai kriittistä medialukutaitoa.

Yhteisen koulutustoiminnan vaikutus suomalaisten osaamiseen, elinikäiseen oppimiseen ja aktiivisena kansalaisena osallistumiseen on mittava.

Kansalaisjärjestöt osallistuvat näin koko yhteiskunnan sivistyksellisen perustan vahvistamiseen. Ne tuottavat yhteiskunnan toiminnan ja eheyden kannalta tärkeää osaamista ja uudistavat toimintatapoja.

Suomen kaksitoista järjestöjen oppilaitosta, opintokeskusta, toteuttavat koulutusta yhdessä kansalaisjärjestöjen, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, lapsi- ja nuoriso-, luonto- ja ympäristöalan järjestöjen, ammattiliittojen, poliittisten järjestötoimijoiden ja kirkollisen järjestökentän kanssa.

Yhteisen koulutustoiminnan vaikutus suomalaisten osaamiseen, elinikäiseen oppimiseen ja aktiivisena kansalaisena osallistumiseen on mittava. Sivis on siinä mukana innostuneena, asiantuntevana ja uutta oppivana.

 

Opintokeskusten eduskuntavaaliviesti

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn tavoitteet

Kirjoittaja