14.8.2023 Vinkkinurkka

Uusi verkkomateriaali digitaitojen kouluttajille

Kaikille avoin Digikouluttajalle-verkkomateriaali on nyt julkaistu! Oppijalähtöistä Kaikkien-mallia hyödyntävä sivusto tarjoaa valmiin materiaalin digiperustaitojen kouluttamiseen ja yhdessä oppimiseen.
Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä tietokone ja papereita edessään. Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä tietokone ja papereita edessään.

Digitaidot kuuluvat kaikkien arkeen – työikäisiä unohtamatta. Uusi Digikouluttajalle-materiaali sisältää kattavan materiaalipaketin työikäisten digiperustaitojen koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Materiaali kokoaa yhteen vinkkejä, tehtäviä ja tuntisuunnitelmia.

Aineisto tarjoaa digikouluttajalle helpon ja kätevän tavan kehittää ja täydentää digiperustaitojen koulutusta sekä osallistujien digitaito-osaamista.

Materiaalissa on huomioitu digirohkeus, oppijalähtöisyys ja yhdessä oppiminen.

– Kaikille avoimessa materiaalissa on huomioitu digirohkeus, oppijalähtöisyys ja yhdessä oppiminen. Haluammekin kannustaa kouluttajia hyödyntämään materiaalia soveltuvin osin oman koulutuksen sisällöt ja oppijat huomioiden, toteaa aineiston kehitystyössä mukana ollut Siviksen asiantuntija Virpi Markkanen.

Verkkomuotoinen aineisto perustuu Digitaitomerkistössä määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Siinä on myös hyödynnetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Osuvat taidot -hankkeen ohjevideoita.

Monipuolisia tehtäviä ja vinkkejä kouluttajan tueksi

Digikouluttajalle-materiaaliin on koottu käytännön vinkkejä ja muistilistoja digikoulutuksen eri vaiheisiin.

– Verkkosivulle koottu aikajana esittelee koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheita sekä hyviä käytäntöjä ennen, aikana ja koulutuksen jälkeen. Materiaali sisältää myös konkreettisia työkaluja koulutuksen eri vaiheisiin, kuten osaamiskartoitus- tai palautelomakepohjan, kertoo Markkanen.

Oman kohderyhmän tunteminen auttaa varautumaan yllättäviin tilanteisiin.

Verkkoaineiston tehtävät ja tuntisuunnitelmat on jaettu sivustolla kuuteen eri aihealueeseen digisisältöjen perusteella, mistä kouluttaja saa tarvitsemansa avun teemojen harjoitteluun yksin tai yhdessä. Digisisällöistä materiaalissa on huomioitu niin laitteen valinta ja käyttö, tiedonhaku, turvallinen ja vastuullinen toiminta, viestintä ja asiointi kuin sovellusten käyttö ja hallinta.

– Materiaali sisältää myös tukimateriaalia koulutuksen mahdollisten kohderyhmien tuntemiseksi. Oman kohderyhmän tunteminen auttaa varautumaan yllättäviin tilanteisiin läpi koulutuksen, vinkkaa Markkanen.

Digikouluttajalle-aineisto on kehitetty osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Työelämän digitaidot kuntoon -hanketta. Aineiston toteutuksessa ovat olleet mukana Siviksen lisäksi Kvs-säätiö, Etelä-Helsingin kansalaisopisto ja Marttojen Etelä-Karjalan, Hämeen ja Uudenmaan Marttapiirit.

Nappaa vinkit ja työkalut omaan digikoulutukseesi uudesta digikouluttajan materiaalista!

 

Tutustu uuteen Digikouluttajalle-materiaaliin

Lisätietoa