8.4.2024 Me sivisläiset

Uusi jäsenjärjestö: Tukena-säätiö

Opintokeskus Sivis on saanut uuden jäsenjärjestön: Tukena-säätiön. Tervetuloa joukkoon!

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perhelomittaja työssään. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perhelomittaja työssään.

Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

– Kuulimme Siviksestä ensimmäisen kerran muilta järjestöiltä. Järjestöt kehuivat yhteistyötä Siviksen kanssa hyödylliseksi ja antoisaksi, kertoo Tukena-säätiön kehittämispäällikkö Petteri Kukkaniemi.

Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

– Järjestämme itse monipuolisesti ja määrällisesti paljon koulutuksia ja muita tapahtumia. Koemme, että Siviksestä saamme konkreettista tukea koulutuksen kehittämiseen ja järjestämiseen.

– Olemme kiinnostuneita myös selvittämään, voiko osaa nykyisistä koulutuksistamme toteuttaa tulevaisuudessa yhdessä Siviksen kanssa.

Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

– Haluamme vahvistaa monipuolisesti työntekijöidemme osaamista hyödyntämällä Siviksen koulutuksia. Siten voimme toimia paremmin oman perustehtävämme – erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyvän elämän mahdollistamisen – hyväksi.

Haluamme vahvistaa työntekijöidemme osaamista monipuolisten koulutusten avulla.

– Siviksen kautta voimme löytää myös uusia verkostoyhteistyön mahdollisuuksia, sillä Siviksen yli 80 jäsenjärjestöä muodostaa laajan verkoston. Haluamme olla aktiivisesti tekemässä yhteistyötä ja toivottavasti voimme itsekin tarjota verkostolle jotain. Teemme muutenkin paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa esimerkiksi hanketyössä.

Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

– Olemme positiivisesti odottavaisina ja uteliaina sen suhteen, mitä kaikkia mahdollisuuksia jäsenyyden kautta aukeaa.

– Kouluttajien osaamisen kehittämisen tiimoilta osallistumme jo tämän kevään aikana Siviksen avoimiin koulutuksiin. Ohjelmassa on ainakin Järjestökouluttaja, Digitaitokouluttaja ja Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus.

Tukena-säätiö

    • Tukena-säätiö (ent. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö) rakentaa ja tarjoaa kehitysvammaisille ihmisille koteja ja järjestää lyhytaikaiseen huolenpitoon liittyviä palveluita. Säätiö tukee toiminnassaan osallisuuden, yhdenvertaisen kansalaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumista.
    • Toiminnan kohderyhminä ovat erityistä tukea tarvitsevien ihmisten lisäksi heidän läheisensä ja sosiaalialan ammattilaiset.
    • Säätiö järjestää vuosittain yli 300 koulutusta ja tapahtumaa, joihin osallistuu yli 5000 henkilöä.

    Tukena.fi

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Tukena / Pasi Leino