20.9.2021 Me sivisläiset

Uusi jäsenjärjestö: Pelastakaa Lapset

Opintokeskus Sivis toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenjärjestön, Pelastakaa Lapset ry:n. Tervetuloa joukkoon!

Pirjo Niemi-Järvinen, Katja Väistö ja Anna Mikkonen harjoittelevat ensiapua Lapset kriiseissä –koulutuksessa. Pirjo Niemi-Järvinen, Katja Väistö ja Anna Mikkonen harjoittelevat ensiapua Lapset kriiseissä –koulutuksessa. Pirjo Niemi-Järvinen, Katja Väistö ja Anna Mikkonen harjoittelevat ensiapua Lapset kriiseissä -koulutuksessa.

Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

Yhteistyöverkostoissa on keskusteltu paljon Opintokeskus Siviksen roolista järjestöjen kansalaistoiminnan tukena.

Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

Meillä on halu palvella ja tukea vapaaehtoisiamme entistä paremmin. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Ilman osaavia ja hyvinvoivia vapaaehtoisia työmme lasten hyväksi ei onnistu.

Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

Aktiivista ja kehittävää yhteistyötä, uusia verkostoja ja osaavaa tukea koulutusten toteuttamiseen, mutta myös koulutuksen strategiseen suunnitteluun.

Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

Lyhyesti tiivistettynä: suunnitelmallinen vapaaehtoisten koulutus. Innolla odotamme tulevaa!


Kuva: Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset ry

    • Vuonna 1922 perustettu Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
    • Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.
    • Pelastakaa Lapset ry:n tehtävänä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan, sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.
    PelastakaaLapset.fi