5.3.2023 Me sivisläiset

Uusi jäsenjärjestö: Suomen Nivelyhdistys

Opintokeskus Sivis on saanut uuden jäsenjärjestön: Suomen Nivelyhdistyksen. Tervetuloa joukkoon!

Ryhmäkuva, jossa iloiset nivelyhdistyksen ihmiset nauravat yhteiskuvassa. Ryhmäkuva, jossa iloiset nivelyhdistyksen ihmiset nauravat yhteiskuvassa. Essi Tolonen ohjasi Suomen Nivelyhdistyksen väelle naurujoogaa. Kuva: Tupu Sammaljärvi.

Miten löysitte Opintokeskus Siviksen?

– Sivis on ollut tuttu pitkään eri yhteyksistä, kertoo hankekoordinaattori Ella Niini Suomen Nivelyhdistyksestä.

Miksi järjestönne liittyi Opintokeskus Siviksen jäseneksi?

– Keväällä 2022 meillä alkoi vapaaehtoistoimintaamme kehittävä VetoVoimaa-hanke. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa nostettiin esiin Siviksen jäsenyys.

Mitä järjestönne toivoo Opintokeskus Siviksen jäsenyydeltä?

– Jäsenyyden myötä pystymme toivottavasti entistäkin paremmin tukemaan vapaaehtoisiamme ja mahdollisia uusia vapaaehtoisia. Eri verkkokoulutuspohjista voisivat lisäksi hyötyä myös luottamushenkilöt ja työntekijät.

Mitä konkreettisia ideoita tai toiveita haluatte toteuttaa yhdessä Siviksen kanssa?

– Teemme mielellämme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Osaamisen jakaminen hyödyttää varmasti kaikkia.

– Aiomme hyödyntää Verkkovertaisryhmänohjaaja-verkkokoulutuspohjaa vapaaehtoisten kouluttamisessa. Haluamme tarjota vapaaehtoisille erilaisia mahdollisuuksia osallistua. Verkkovertaisryhmän ohjaaja voisi tulevaisuudessa olla yksi yhdistyksemme vapaaehtoistehtävistä. Verkkokoulutuspohjan käyttöönoton tuloksena saamme toivottavasti uusia vapaaehtoisia toimimaan virtuaalisten vertaistukiryhmiemme ohjaajina.

– Otamme käyttöön myös Yhdistysviestijä-verkkokoulutuksen. Sen avulla opitaan viestimään vaikuttavammin, tekemään yhdistyksen työtä näkyvämmäksi ja ennakoimaan erilaisia viestintätilanteita. Koulutusta tarjotaan erityisesti Suomen Nivelyhdistyksen alaosastojen eli paikallisten nivelpiirien viestintää toteuttaville vapaaehtoisille. Tämän ansiosta vapaaehtoiset saavat lisää tukea viestintään ja Suomen nivelyhdistyksestä viestiminen on aiempaa yhtenäisempää.

Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutuspohjan avulla organisoidaan Suomen Nivelyhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden koulutusta. Tavoitteena on Suomen Nivelyhdistyksen toiminnan kehittyminen. Koulutuksen myötä muun muassa jäsenviestintä, jäsenhuolto ja -hankinta edistyvät.

Kolme Suomen Nivelyhdistyksen jäsentä vesijumppaa uima-altaassa iloisin ilmein.

Suomen Nivelyhdistys ry

  • Tukee ja edistää mahdollisimman hyvää nivelterveyttä ja ihmisten toimintakykyä. Nivelrikko kuuluu maailman yleisimpien sairauksien joukkoon.
  • Yhdistyksen toiminta vaikuttaa kansanterveyteen. Toiminnan osa-alueita ovat tiedotus ja edunvalvonta sekä nivelterveystoiminta, jossa merkittävässä roolissa ovat vapaaehtoiset.​
Nivel.fi