6.2.2022 Koulutukset

Unelmista totta – ideasta valmiiksi koulutukseksi

Kaipaako unelmiesi koulutus lisää asiantuntemusta tai sparrauskumppaneita tai kenties lisärahoitusta? Kerro koulutusideasi ja lähde kehittämään sitä yhdessä Siviksen kanssa!

Ihmisiä pöydän ympärillä. Ihmisiä pöydän ympärillä.

Opintokeskus Siviksen Unelmien koulutus -projektissa etsitään nyt ideoita verkkokoulutuksista, joita Sivis voi kehittää ja tuottaa yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Laita ideointipyörät pyörimään ja listaa koulutustoiveesi ideointilomakkeelle! Vastaaminen ei vie kauan, mutta antaa arvokasta tietoa siitä, mitä järjestöissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Unelmien koulutus  on uudenlainen mahdollisuus kehittää koulutuksia.

Unelmien koulutus -projekti tarjoaa Siviksen jäsenjärjestöille uudenlaisen mahdollisuuden suunnitella ja kehittää koulutuksia yhteistyössä Siviksen ja muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on löytää yhteiseen kehitystyöhön verkkokoulutusideoita, joita voidaan parhaassa tapauksessa muokata myös useiden eri järjestöjen tarpeisiin.

Sivis osallistuu toteutettaviin verkkokoulutuksiin tarjoamalla taloudellista tukea sekä asiantuntijaosaamista suunnittelu- ja kehitystyöhön. Osallistumalla ideointiin ja suunnitteluun järjestöt pääsevät vaikuttamaan koulutusten sisältöihin. Järjestöt saavat myös koulutuksiin tuotetut materiaalit omaan käyttöönsä.

 

Kerro koulutusideasi

Lisätietoja