10.2.2023 Järjestökoulutus

Ukrainalaisten suomen kielen kurssi antoi apua uuteen arkeen

Kolibri ry järjesti viime vuonna Suomeen saapuneille ukrainalaisille suomen kielen koulutusta. Iältään 20–75-vuotiaat osallistujat kokivat kurssin hyödylliseksi.

Ryhmä ihmisiä opiskelee suomen kieltä luokassa opettajan johdolla. Ryhmä ihmisiä opiskelee suomen kieltä luokassa opettajan johdolla. Kotkaan tuli viime vuonna paljon pakolaisia Ukrainasta. Suomen kielen opiskelu alkoi huhtikuussa.

Ukrainasta Suomeen tulleet pääsivät viime vuonna kielikoulutukseen Kotkassa. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön osasto Kolibri ry opetti suomea viikoittain.

– Kotkaan tuli viime vuonna paljon pakolaisia Ukrainasta. Ukrainalaispakolaisten aloiteryhmä pyysi meitä auttamaan Suomeen sopeutumisessa. Kolibri järjesti aikuisille ja nuorille ukrainalaisille kursseja ja tapahtumia. Päätin, että aloitan opettamaan suomen kielen perusteita. Opiskelu alkoi huhtikuussa, kertoo toinen kielikoulutuksen opettajista ja Kolibrin hallituksen jäsen, Vera Dmitrieva.

Toivoimme, että opiskelijat oppisivat selviytymään arjen keskusteluista suomeksi ja kirjoittamaan yksinkertaisia tekstejä.

Hänen kanssaan oppitunteja piti syntyperäinen suomalainen opettaja, Nina Pulli.

– Opetimme suomen kieltä ja kielioppia. Toivoimme, että opiskelijat oppisivat selviytymään arjen keskusteluista sekä kirjoittamaan yksinkertaisia tekstejä eri aiheista, Dmitrieva kertoo.

Kielikoulutus järjestettiin lähiopetuksena yhdistyksen vuokraamissa tiloissa Karhuvuoressa. Kurssiin sisältyi ohjattua yksilö-, ryhmä- ja parityöskentelyä sekä paljon kotitehtäviä ja testejä. Osa oppitunneista järjestettiin kielikahvilana. Lisäksi perustettiin WhatsApp-ryhmä, jossa keskusteltiin muun muassa kotitehtävistä ja Suomea koskevista uutisista.

Moni oli kiitollinen saamastaan opetuksesta

Osallistujat olivat iältään 20–75-vuotiaita. He kokivat kurssin hyödylliseksi.

– Opiskelijat antoivat hyvää palautetta kurssista. Koulutus koettiin monipuoliseksi ja hyödylliseksi. Osallistujat olivat myös hyvin kiitollisia opetuksesta.

Monet opiskelijat kertoivat Dmitrievalle ja Pullille oppimisvaikeuksistaan. Silloin kouluttajat muokkasivat oppituntejaan ja käyttivät tarvittaessa enemmän aikaa materiaalin kertaamiseen.

– Opin itse, että huolellinen suunnittelu kannattaa. Valmistelen jokaisen oppitunnin huolella ja määrittelen sen tavoitteet. Kokemus osoitti, että koulutussuunnittelu on välttämätöntä. Mitä huolellisemmin suunnittelen oppitunnin, sitä paremmin se sujuu, Dmitrieva kertoo.

Sivis on tukenut ukrainalaisten koulutusta

Sivis on tukenut jäsenjärjestöjensä kautta Suomeen tulleiden ukrainalaisten koulutusta.

Siviksen jäsenjärjestöissä heräsi huoli keväällä 2022 Suomeen tulleista ukrainalaisista. Järjestöjen yhteydenottojen perusteella Siviksessä päätettiin tarjota jäsenjärjestöjen käyttöön tuhat opetustuntia sataprosenttisella Sivis-tuella, kun koulutus suuntautuu Ukrainan kriisin osallisille.

Koulutusta järjestettiin muun muassa suomen kielen, työllistymisen ja harrastustoiminnan teemoista. Tukikausi päättyi vuodenvaihteessa.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön osasto Kolibri ry

    • Yhdistys on Kotkan alueella kulttuuri- ja kielikeskus.
    • Sen tavoitteena on tarjota sekä pysyvästi asuville venäjänkielisille että maahanmuuttajille ja kantaväestölle kulttuuritoimintaa: kerhoja, kursseja ja yleistapahtumia.
    • Toiminnan kohderyhmiä ovat lapset, nuoret, perheet ja ikääntyneet.

Lisätietoja