21.9.2021 Me sivisläiset

Tutut kasvot palasivat Siviksen asiantuntijoiksi

On ilo saada asiantuntijat Kirsi Ahonen ja Kristiina Hannukainen taas Siviksen tiimiin. Ahosen työtehtäviin kuuluu paljon järjestöjen koulutusten laadun kehittämistä. Hannukainen työskentelee Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeessa.

Siviksen asiantuntijat Kristiina Hannukainen ja Kirsi Ahonen. Siviksen asiantuntijat Kristiina Hannukainen ja Kirsi Ahonen. Siviksen asiantuntijat Kristiina Hannukainen (vas.) ja Kirsi Ahonen palaavat hyvällä energialla Siviksen tiimiin. ”Siviksessä on todella hyvä henki, ja asiantuntijat ovat todella osaavia”, he iloitsevat.

Kirsi Ahonen puhkuu intoa järjestöjen koulutuksen laadun kehittämiseen. Hän ohjaa Siviksen jäsenjärjestöjä koulutuksen strategialähtöiseen kokonaissuunnitteluun, osaamislähtöisyyteen ja koulutuksen laadun jatkuvaan kehittämiseen.

– Koulutuksen strateginen ja osaamislähtöinen suunnittelu on tärkeää, jotta järjestöissä uskalletaan keskittyä juuri siihen, mikä omassa toiminnassa on olennaista eikä tuhlata voimavaroja yrittämällä liikaa. Lisäksi osaamislähtöinen koulutussuunnittelu varmistaa, että haluttua osaamista todella syntyy, Ahonen sanoo.

Hän pitää tärkeänä myös koulutuksen laadun jatkuvaa kehittämistä. Se tarkoittaa esimerkiksi palautteen keräämistä ja toiminnan jatkuvaa arviointia.

– Näiden perusteella vahvistetaan sitä, mikä toimii, ja karsitaan sitä, mikä ei toimi, sekä kehitetään uusia hyviä toimintatapoja.

Koulutuksen laadun lisäksi Ahonen vastaa järjestöjen kanssa tuotetusta Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutusmallista. Hän kannustaa järjestöjä hyödyntämään Siviksen valmiita verkkokoulutusmalleja vapaaehtoisten koulutuksessa, esimerkiksi yhdessä toisen järjestön kanssa.

Hannukainen tuo kestävää sivistystä järjestöihin

Kristiina Hannukainen ottaa haltuun Kestävää sivistystä järjestöihin -hanketta. Sen päätavoitteet ovat järjestöjen sivistystehtävän nykyaikaistaminen ja kestävän elämän esiin tuominen. Hankkeessa on mukana kaikkiaan yhdeksän Siviksen jäsenjärjestöä. Kaikille Siviksen jäsenjärjestöille on luvassa koulutuksen ja oppimisen laadun kehittämistä.

– On tärkeää, että järjestöt ymmärtävät, miten merkittävää sivistystyötä ne tekevät ja tuottavat kestävää elämää. Yhdessä kehittäminen ja yhdessä tehden syntyvä sivistys on merkittävä asia.

Nyt saamme yhdessä tekemisen vahvuudet konkreettisesti käyttöön, Hannukainen sanoo.

Hankkeen myötä järjestökentän merkitys yhteiskunnassa vahvistuu ja tulee näkyvämmäksi. Kestävä elämä on keskiössä. Yhdessä järjestöjen kanssa tuotetaan tietoja ja taitoja, opitaan kestävyydestä sekä sivistytään samalla.

– Aihe on tosi ajankohtainen. Kun järjestö kirkastaa omaa käsitystään kestävästä elämästä ja sivistyksestä, on järjestön helpompi saada rahoitusta.

Teksti: Tia Yliskylä
Kuvat: Susanna Nordvall ja Jarmo Siira

 • Kirsi Ahonen

  • Siviksen asiantuntija
  • Filosofian maisteri (yhteisöviestintä) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainvälinen kehitysyhteistyö)
  • Asuinpaikka: Helsinki
  • Harrastukset: Lindy hop -tanssi, lukeminen ja elokuvat

   

 • Kristiina Hannukainen

  • Siviksen asiantuntija
  • Filosofian tohtori, kasvatustiede
  • Asuinpaikka: Helsinki
  • Harrastukset: Ulkoilu