3.6.2022 Koulutukset

Tutustu Siviksen ohjelmaan M/S Sostella

Siviksen työpajoissa perehdytään muun muassa verkkokoulutuksen mahdollisuuksiin, vertaisuuden hyödyntämiseen, henkilöstön osaamiseen ja järjestötyöhön perehdyttämiseen.

Ihmisiä koulutustilassa. Ihmisiä koulutustilassa. Sivis järjestää M/S Sostella useita työpajoja, joista voi poimia eväitä omaan työhön.

M/S Soste 6.–7.9.2022 on järjestöalan koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sote-järjestöille, kuntien, valtion ja yksityissektorin toimijoille sekä sidosryhmille. Sivis tarjoaa risteilyllä monipuolisen kattauksen työpajoja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Siviksen asiantuntijoiden Meri Norolan ja Aino Laurilan vetämässä Kehity verkkokouluttajana -työpajassa paneudutaan verkkokoulutuksen mahdollisuuksiin osaamisen lisäämiseksi. Erilaisilla verkkokoulutuksen elementeillä voit rakentaa juuri sinun järjestösi tarpeita palvelevaa koulutusta. Tässä koulutuksessa ei perehdytä verkkoalustojen teknisiin nyansseihin vaan keskitytään vuorovaikutukseen ja oppimisen ohjaamiseen.

Vertaisoppiminen kestävän järjestöelämän tukijana -työpajassa pohditaan yhdessä, miten vertaisuutta voidaan hyödyntää kestävän elämän teemojen opiskelussa ja järjestön kehittämisessä. Kuulet Opintokeskus Siviksen tuoreimmat tutkimustulokset ja vahvasti vertaisoppimista hyödyntävän Reumaliiton kokemuksia. Työpajan vetäjinä toimivat Siviksen asiantuntija Marion Fields ja Reumaliiton järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen.

Työpajojen lisäksi voit tavata sivisläisiä risteilyn ensimmäisenä iltana Pop up -tilassa.

Siviksen asiantuntijan Eeva Jerosen vetämässä työpajassa tutustutaan Siviksen uuteen Jyvälle järjestötyöstä -koulutukseen, joka on järjestötoiminnan perehdytyskurssi uusille työntekijöille. Työpajassa esitellään kurssin sisältöjä ja pohditaan osallistujien kanssa yhdessä, miten hyvin ne vastaavat järjestöjen uusien työntekijöiden osaamistarpeisiin.

Jotta organisaatio voi vastata strategiasta ja kentältä nouseviin kehittämis- ja koulutustarpeisiin, myös henkilöstön osaaminen pitää olla ajan tasalla. Siviksen asiantuntijoiden Heidi Ristolaisen ja Mia Valanteen vetämässä työpajassa paneudutaan koulutustoiminnan johtamiseen. Työpajassa esitellään järjestön koulutustoiminnan osaamislähtöinen kehittämisprosessi sekä henkilöstön osaamiskartoitustyökalu.

Työpajojen lisäksi voit tavata sivisläisiä risteilyn ensimmäisenä iltana Pop up -tilassa klo 18.30–21.30. Esittelemme jäsenjärjestöjemme käyttöön suunniteltuja yhdistystoiminnan verkkokursseja ja Siviksen ajankohtaisia kuulumisia.

 

Lisätietoa M/S Sosten monipuolisesta ohjelmasta

Lisätietoja