28.5.2022 Järjestökoulutus

Turvallisuustaidot ovat sivistyksen kivijalkaa

Kestävää sivistystä | Osa 8

Turvallisuuden tunne on edellytys sivistykselle. Helsingin Pelastusliitossa sivistystä edistetään jokapäiväisessä toiminnassa vahvistamalla viestintää, yhteistyötä, toisten ymmärtämistä ja yhdessä tekemistä.

Palokuntanuoria esittelee toimintaansa torilla. Taustalla paloauto. Palokuntanuoria esittelee toimintaansa torilla. Taustalla paloauto. Helsingin Pelastusliitto kannustaa miettimään asioita kestävän kehityksen kautta.

Millainen on järjestöjen sivistysrooli nyt ja tulevaisuudessa, koulutuspäällikkö Jaana Kivistö Helsingin Pelastusliitosta?

– Yhteisöllisyys ja toisten huomioon ottaminen ovat voimakkaasti mukana järjestöjen toiminnassa. Sivistys pitää sisällään nimenomaan toisten ymmärtämisen tai edes halun yrittää ymmärtää toisia. Erilaiset mielipiteet vahvistavat toisiaan ja auttavat kehittymään. Toimintojen ja ajatusten kehittäminen kuuluvat keskeisesti sivistykseen. Jos mitään ei kyseenalaisteta, asiat eivät muutu eivätkä kehity. On tärkeää, että on tilaa ajatella eri tavalla ja tehdä kompromisseja.

Kasvokuva: Jaana Kivistö.
Jaana Kivistö.

Millaista sivistystä Helsingin Pelastusliitto haluaa toiminnallaan edistää ja miten se näkyy käytännössä?

– Vahvistamme ihmisten turvallisuuden tunnetta ja turvallisuuden edistämisen taitoja. Kun omaa ja läheistensä turvallisuutta voi itse parantaa, se voimistaa turvallisuuden tunnetta. Ettei ajelehdi uppotukkina virrassa, vaan voi ja osaa toimia. Turvallisuus luo pohjan sivistykselle.

– Käytännössä järjestämme koulutuksia, kursseja ja turvallisuusviestintätapahtumia. Tuemme palokuntanuoria heidän kasvussaan. Luomme tilaa kysymyksille ja kehittämiselle.

– Koulutuksen kautta syntyy itsensä ja oman turvallisuuden kehittämistä sekä pelastusalan vapaaehtoistoimintaa. Niiden kautta taas luodaan suvaitsevaisuutta ja toisten ymmärtämistä. Se on sivistystä parhaimmillaan. Kun ottaa toiset huomioon ja ymmärtää toisia paremmin.

Sivistys pitää sisällään nimenomaan toisten ymmärtämisen tai edes halun yrittää ymmärtää toisia.

Millaisia keinoja Helsingin Pelastusliitolla on tukea kestävään elämään kasvamista?

– Nostamme kaikessa toiminnassa ja viestinnässä esiin kestävän kehityksen teemaa. Emme hae helpointa ja nopeinta ratkaisua, vaan kestävintä ja tulevaisuuden kannalta parasta. Pyrimme välttämään pika- ja kertakäyttökulttuuria.

– Nuorten kautta kestävä kehitys nousee luontaisestikin esiin. Se on heille tärkeää. Kestävät valinnat voivat olla pikkujuttujakin: esimerkiksi muovin vähentämistä tai oikeiden astioiden käyttämistä kertakäyttöisten sijaan.

– Kannustamme kyseenalaistamaan omia toimintatapoja ja kysymään ”Voisiko tämän tehdä toisin?”. Innostamme miettimään asioita kestävän kehityksen kautta, koska kaikella mitä teemme, on vaikutus. Kun tulee onnistumisen elämyksiä, ylläpidämme myönteistä asennetta kehittämiseen. Jotta omassa ajattelussa tapahtuisi muutosta.

Mikä on taitojen ja sivistyksen suhde?

– Ne kuuluvat kiinteästi yhteen. Teoillamme on vaikutusta sivistykseen. Ja sivistys on pohjana sille, mitä ylipäätään teemme. Mitä enemmän itse oppii ja mitä avoimempana pitää oman mielensä, sitä innostuneempi on vastaanottamaan uutta ja kiinnostumaan uudesta.

– Sivistys kuulostaa niin hienolta sanalta, että ensin ihmettelee, miten se sopii arkeen. Mutta kun alkaa pohtimaan asiaa, sivistys on jo osa arkea, vaikka ei välttämättä kulje sillä nimellä. Kyse on oivaltamisesta, että voin itse tehdä ja kehittää paljon sekä innostua tekemään yhdessä.

 

Kestävää sivistystä järjestöihin –hankkeessa kehitettiin kestävään elämään liittyvää järjestökoulutusta ja rakennettiin ymmärrystä järjestöjen tuottamasta sivistyksestä. Hanke päättyi toukokuussa. Tässä juttusarjassa esittelimme hankkeessa mukana olleita Siviksen jäsenjärjestöjä ja järjestöjen ajatuksia sivistyksestä.

Sivistysvisio, julkaisu ja työkalut

Kuvituskuva: logo.

Helsingin Pelastusliitto ry (Helpe)

  • Pelastusalan kattojärjestö Helsingissä toimiville pelastusalan ja väestönsuojelutyön rekisteröidyille yhdistyksille. Järjestö antaa perus- ja täydennyskoulutusta Helsingin sopimuspalokunnille, kouluttaa ja neuvoo asuintalojen isännöitsijöitä, hallituksia ja turvallisuushenkilöstöä sekä hoitaa omatoimiseen varautumisen koulutustehtävää.
  • ”Yhteistyöllä vaikuttavuutta – aktiivisella yhdistystoiminnalla ja laadukkaalla koulutuksella vaikutamme turvallisuusympäristömme kehittymiseen.”
Helsingin Pelastusliitto