16.3.2023 Pinnalla NYT

Tulevaisuustyö pitää järjestön elinvoimaisena

Tulevaisuustyö ja ennakointi vahvistaa järjestöjen roolia osaavina ja arvostettuina yhteiskunnallisina toimijoina. Miten järjestöt voivat katsoa tulevaan ja luoda omaa tulevaisuuttaan?

Valokuva Annika Tahvanainen-Jaatisesta. Valokuva Annika Tahvanainen-Jaatisesta. ”Tulevaisuusajattelu tai ennakointi lähtee liikkeelle siitä, että kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä ympärillä tapahtuu”, toteaa Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen.

– Tulevaisuus tulee riippumatta siitä, ovatko järjestöt valmistautuneet siihen vai ei. Eli miksi ei valmistautuisi siihen niin hyvin kuin mahdollista tekemällä tulevaisuustyötä, toteaa Opintokeskus Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen.

Jotta tulevaisuus muutoksineen ei aja järjestöjen ohi, on kiinnitettävä huomiota niin sisä- kuin ulkopuoleltakin tulevien muutosten vaikutukseen. Tällä tavoin järjestöjen ja yhdistysten toiminta pysyy laadukkaana, se vastaa jäsenten tarpeita ja vaikuttavuus kohdistuu yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Näin pystytään säilyttämään järjestöjen tärkeä rooli yhteiskunnassa jatkossakin.

– Ilman jatkuvaa tulevaisuustyötä järjestöjen rooli osaavina ja arvostettuina yhteiskunnallisina toimijoina on varassa murentua, huomauttaa Tahvanainen-Jaatinen.

Mielikuvitus on ihmisten supervoima!

Tulevaisuustyö ei kuitenkaan ole pelkkiin muutoksiin reagoimista. Se on uteliaisuutta, uuden oppimista ja tulevaisuuden aktiivista tekemistä. Tulevaisuusajattelu tai ennakointi ei ole vaikeaa. Se lähtee siitä, että kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä ympärillä tapahtuu.

– Mielikuvitus on ihmisten supervoima! Suurin osa meistä pystyy kuvittelemaan, miltä järjestön tulevaisuus näyttää oman järjestötehtävän tai -kokemuksen näkökulmasta, Tahvanainen-Jaatinen kannustaa.

Ennakoimalla elinvoimaa järjestöille

Sivis hyödynsi ennakointia työstäessään omaa uutta strategiaansa. Eri työkaluilla ja menetelmillä ennakointityöhön saatiin aikaan vahva kokemuksiin ja tutkittuun tietoon perustuva pohja strategialle.

Ennakoinnin pohjalta määriteltiin toimintaympäristön haasteita, joihin on kiinnitettävä huomiota tulevina vuosina. Näitä ovat esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarve, koulutuksen kasaantuminen ja järjestöjen toimintatapojen muutokset.

– Järjestö- ja koulutuskentän muutosten ja niiden merkitysten ennakointi lisäsi yhteistä ymmärrystämme tulevaisuudesta, toimialasta, työmme merkityksestä ja sen tavoitteista, kertoo Tahvanainen-Jaatinen.

Tulevaisuustyö lisää myös toiveikkuutta.

Muutostahti yhteiskunnassa on päätä huimaava ja yllätyksiä tulee koko ajan. Tulevaisuustyön onkin oltava jatkuvaa.

– Tulevaisuustyö lisää myös toiveikkuutta, kun omilla päätöksillä ja toiminnalla on mahdollista vaikuttaa siihen tulevaisuuteen, jossa järjestö tulee toimimaan, kertoo Tahvanainen-Jaatinen.

Lisätietoja