4.10.2022 Pinnalla NYT

Tule kokeilemaan SivisAPIn rajapintoja!

SivisAPI on rajapintasovellus, joka helpottaa tiedon siirtämistä Sivisverkon ja järjestön omien tietojärjestelmien välillä. Järjestöillä on nyt mahdollisuus päästä mukaan sovelluksen pilotointiin.
Jussi Keskitalo Opintokeskus Sivis Jussi Keskitalo Opintokeskus Sivis Siviksen digitaalisten palveluiden kehittämisen asiantuntija Jussi Keskitalo.

SivisAPI parantaa ja helpottaa Opintokeskus Siviksen ja jäsenjärjestöjen tietojen keräämistä, hallintaa ja siirtämistä. Mistä on kysymys, Siviksen asiantuntija Jussi Keskitalo?

– SivisAPI on rajapintasovellus, joka  tarjoaa jäsenjärjestöillemme uuden keinon hyödyntää Siviksen koulutustoiminnassa syntyvää tietoa ja käyttää omia ohjelmistojaan Sivis-yhteistyössä.

– Tarjoamme järjestöille tässä vaiheessa kaksi rajapintaa. Niillä järjestöt saavat Sivisverkosta omat koulutuksensa omien verkkosivujensa koulutuskalenteriin ja opintopisteytettyjen koulutustensa opintosuoritustiedot omaan rekisteriin.

Sivis tarjoaa uuden keinon hyödyntää Siviksen koulutustoiminnassa syntyvää tietoa ja käyttää järjestöjen omia ohjelmistoja Sivis-yhteistyössä.

Mitä hyötyä SivisAPIsta on jäsenjärjestöille?

– Järjestöt saavat omille koulutuksilleen laajemman näkyvyyden, kun koulutukset löytyvät sekä Sivisverkosta että järjestön omilta verkkosivuilta.

– Rajapinnan avulla järjestöt voivat myös hyödyntää opintosuoritustietoja koulutusten markkinoinnissa. Järjestöjen on mahdollista lähettää jäsenilleen kohdennettuja viestejä, koska opintosuoritustiedoista näkee, ketkä ovat käyneet missäkin koulutuksessa. Samaa tietoa voi hyödyntää, kun tavoitellaan vapaaehtoisia tietyn koulutuksen edellyttämiin tehtäviin.

Miten Siviksen jäsenjärjestöt pääsevät mukaan?

– Olemme aloittamassa rajapintojen pilotointia. Jäsenjärjestöt pääsevät siihen mukaan ottamalla yhteyttä minuun. Sivis osallistuu pilottien kustannuksiin.

– Lisäksi otamme mielellämme jäsenjärjestöjä mukaan tulevien rajapintojen yhteiskehittämiseen. Suunnitelmissa on esimerkiksi rajapinta, joka tuo mahdollisuuden kerätä koulutuksiin ilmoittautumisia järjestön omalla ohjelmistolla ja siirtää ilmoittautumiset Sivisverkkoon rajapinnan yli. Otamme myös vastaan uusia toiveita ja ideoita!

Siviksen digitaalisten palvelujen uudistus

Sivis uudistaa vuosina 2022–2023 palvelukonseptinsa ja sen myötä kaikki digitaaliset palvelunsa.

Jatkossa jäsenjärjestöt saavat käyttöönsä entistä ajanmukaisemmat ja käyttäjäystävällisemmät Siviksen tarjoamat koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen työkalut, jotka on mahdollista yhdistää rajapinnan kautta myös järjestön omiin palveluihin.

Uudistetusta verkkopalvelusta löytyvät tulevaisuudessa myös entistä helpommin Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen koulutukset sekä opintokeskuksen tuottamat tutkimukset, selvitykset ja materiaalit kaikkien hyödynnettäväksi.

Lisätietoja