7.11.2021 Siviksen äänellä

Toinen toistamme sivistäen

Siviksessä on kääritty hihat vertaisopintoryhmien toiminnan saamiseksi uuteen loistoon. Ensi vuonna toimintaa arvioidaan ja selkeytetään.

Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Rantanen. Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Rantanen. Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Rantanen.

Sivistyksen ja kestävän elämän edistäminen ovat Siviksen toiminnan ydintä. Moninaiset tavat oppia kannustavat oppimiseen elämän eri käänteissä ja yllyttävät sivistymään.

Yhdistysten vertaisryhmät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen jopa ihan lähellä, usein ilman ennakkovaatimuksia. Vapaus valita aihe ja oppia yhdessä samanhenkisten kanssa saavat aikaan niin osaamista kuin sydämen sivistystä. Yhdessä ihmettely ja vuorovaikutus kehittävät kansalaistaitoja ja edistävät aktiivista kansalaisuutta.

Korona vaikutti erityisen suuresti vertaisopintoryhmien toimintaan. Monet ryhmät jäivät toteutumatta, kun pandemia sulki ihmiset koteihinsa. Monet oivallukset kansalaistoiminnasta kädentaitoihin ja kirjallisuuteen tai musiikista terveyden edistämiseen ja lukuisiin muihin asioihin jäivät saavuttamatta. Nähtäväksi jää, jättääkö korona-aika aukon sivistykseemme.

Siviksessä hihat on jo kääritty vertaisopintoryhmien toiminnan saamiseksi uuteen loistoon. Ensi vuonna toimintaa arvioidaan, ja tulosten perusteella sitä selkeytetään. Vertaisopintoryhmille rakennetaan myös uusi pedagoginen malli. Jatkossa yhdessä oppimiselle on entistäkin paremmat eväät.

Ulla Rantanen

Hallituksen varapuheenjohtaja, Opintotoiminnan Keskusliitto
Järjestötoimen johtaja, Suomen Reumaliitto