17.5.2024 Siviksen äänellä

Tietoa ja tutkimusta vapaaehtoistoiminnasta tarvitaan

”Tieto ei lisää tuskaa, päinvastoin. Se antaa välineitä toiminnan sekä vapaaehtoisten tuen ja koulutuksen kehittämiseen. Tuoreet tutkimustulokset vahvistavat myös uskoa tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaan”, toteaa Siviksen toiminnanjohtaja ja rehtori Marita Salo.
Salo katsoo suoraan kameraan kesäisessä puistossa. Salo katsoo suoraan kameraan kesäisessä puistossa. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Sivis kokoaa järjestökoulutuksen ja -kehityksen äärellä yhteen merkittävän vapaaehtoistoiminnan organisoijien joukon. Siviksen, Kansalaisareenan ja Kirkkohallituksen kyselytutkimus Vapaaehtoistoiminta Suomessa sparraa monella tapaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjiä. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistoiminnan organisoijista tärkeimpiä ovat yhä edelleen järjestöt, yhdistykset ja seurat.

Nopealla silmäyksellä kyselyn suurin uutinen on, että moni asia on pysynyt ennallaan. Suomessa yhä kaikenikäiset sekä naiset että miehet osallistuvat toimintaan yhteiseksi hyväksi. Vapaaehtoistoimintaa tehdään edelleen sekä pitkäkestoisesti sitoutuen että lyhyesti pop-upina.

Vapaaehtoistoimintaan vahvasti motivoivia asioita olivat kokemus toiminnan tärkeydestä ja tarpeellisuudesta sekä mahdollisuus auttaa.

Tulokset sisältävät myös viitteitä vapaaehtoistoiminnan kehittämisen tarpeista: Vuodesta toiseen yli kolmannes toimintaan osallistumattomista voisi tulla mukaan pyydettäessä. Hiljaisia signaaleita etenkin nuorten miesten laskevasta kiinnostuksesta vapaaehtoistoimintaan on havaittavissa. Nuoret edellyttävät entistäkin vahvemmin, että vapaaehtoisista pidetään toiminnassa hyvää huolta. Omaa jaksamista kuormittava toiminta ollaan valmiita lopettamaan.

Samalla viikolla kyselytutkimuksen kanssa julkaistiin myös  Punainen Ristin vapaaehtoisbarometri. Vastaajia oli huikea joukko, lähes 4000 Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan osallistunutta. Tuloksissa oli paljon yhteistä. Vapaaehtoistoimintaan vahvasti motivoivia asioita olivat kokemus toiminnan tärkeydestä ja tarpeellisuudesta sekä mahdollisuus auttaa. Molemmissa tutkimuksissa tarjolle toivotaan helposti tartuttavia, lyhytkestoisia tehtäviä. Toiminnasta kiinnostuneita mietityttää myös, riittävätkö heidän taitonsa.

Tieto ei lisää tuskaa, päinvastoin. Se antaa välineitä toiminnan sekä vapaaehtoisten tuen ja koulutuksen kehittämiseen. Tulokset vahvistavat myös uskoa tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaan.

Valtaosa 81 jäsenjärjestöstämme toimii vapaaehtoisten kanssa. Miten parhaiten voimme yhdessä kerryttää ja jalostaa laadukasta tietoa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan ymmärryksen syventämiseksi? Tarve tilannekuvalle, ennakoinnille ja tutkimustyölle on yhteinen. Asia on ajankohtainen pohdinnan aihe myös meillä Siviksessä.

Kirjoittaja