7.9.2021 Pinnalla NYT

Tekoäly kaivaa järjestöissä ja vapaa-ajalla opitun esiin

Mitä jos olisi sovellus, joka kokoaisi kaiken järjestöissä ja muualla vapaa-ajalla opitun yhteen? Tai neuvoisi työnhaussa askel askeleelta? Hyviä uutisia: Sivis on mukana kehittämässä tällaisia sovelluksia, ja testaus on hyvässä vauhdissa.

Piirroskuvitus_aivot joissa dataa. Piirroskuvitus_aivot joissa dataa.

Opintokeskus Sivis on mukana lukuisissa tekoälyhankkeissa ja muissa kokeiluissa, joissa edistetään järjestöissä opitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Käytännöllisten sovellusten lisäksi yhteistyöhankkeet ovat tuottaneet tärkeitä havaintoja: järjestöissä hankittu osaaminen ja koulutus ovat vaikuttavia ja arvostettuja.

– Järjestöjen tuottaman osaamisen merkitys on nyt ymmärretty laajasti, ja olemme mukana luomassa työkaluja sen yhteismitalliseen esittämiseen, Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan sanoo.

Esimerkki: Luotettava työntekijä -palvelu

Sivis on ollut mukana Luotettava työntekijä -palvelun suunnittelussa ja testauksessa. Palvelu auttaa työnhakijaa oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä sähköisen ansioluettelon luomisessa.

Esimerkiksi järjestöissä ja vapaa-ajalla kertyneen osaamisen tiedot ovat usein hajallaan eri rekistereissä. Luotettava työntekijä -palvelussa annetaan lupa etsiä koulutuksia ja kursseja eri rekistereistä automatisoidusti.

Pulmaksi osoittautui viranomaisrekisterit, joista tiedot saa paperilla mutta ei digitaalisessa muodossa.

– Julkisuuslain mukaan meillä kaikilla on oikeus saada omat tietomme, mutta missä muodossa, sitä ei määrätä tarkkaan. Mahdollistamalla omien tietojen hyödyntäminen myös sähköisesti, voisimme entistäkin paremmin tukea oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä helpottaa työnhakua, sanoo projektipäällikkö Petri Tuomela Vastuu Groupista.

Esimerkki: Duunikoutsi-mobiilisovellus

Siviksen osaamismerkkejä on otettu mukaan Talous ja nuoret TATin kehittämään Duunikoutsi-mobiilisovellukseen. Sen tarkoituksena on valmentaa 13–25-vuotiaita nuoria työelämään. Myös Osaamiskeskus Kentauri on mukana Duunikoutsin kehittämisessä.

– Olemme saaneet nuorilta palautetta, että Duunikoutsin tehtävät ovat olleet hyödyllisiä ja kiinnostavia. Monet eivät ole tulleet ajatelleeksi, että vapaa-ajan osaamisella voisi olla merkitystä työnhaussa. Sillä on kuitenkin tärkeä painoarvo, jos olet kiinnostunut tai innostunut jostain vapaa-ajalla, koska sehän juuri kertoo persoonastasi, sanoo projektipäällikkö Essi Lehtovaara Talous ja nuoret TATista.

Esimerkki: Sivisverkon data osaamisen tueksi

Sivisverkon laaja tietoaines halutaan saada entistä vankemmin osaamisen tueksi. Tekoälyhankkeessa on testattu, miten osaamisen tunnistaminen voitaisiin automatisoida koneellisesti. Tarkoituksena on, että tieto ohjaisi osaamisen johtamista.

– Tavoitteena on selvittää, millaista osaamista syntyy, miltä se näyttää työelämän osaamisina ja miten sitä voi opinnollistaa. Voimme koneellisesti tehdä salamannopeasti analyysia isoille datoille, kertoo Anu Passi-Rauste Headaista.

Sivisverkon tekoälykokeilua tehdään parhaillaan.

Järjestöissä opittu on vaikuttavaa ja arvokasta

Tekoälyprojektit ja automaatiokokeilut ovat osoittaneet, että järjestöissä ja vapaa-ajalla hankittu osaaminen ja koulutus ovat vaikuttavaa ja arvokasta.

– Analyysi näytti, että vapaa-ajalla syntyy paljon yhteiskunnallisesti merkittävää osaamista, ja sen näkyväksi tekeminen on silloin arvokasta, Headain Anu Passi-Rauste sanoo.

Samaa mieltä on Vastuu Groupin Petri Tuomela. Hänen mielestään vapaassa sivistystyössä hankittua osaamista tulisi nykyistä enemmän lukea hyväksi tutkinto-opiskelussa.

– Siten voitaisiin nopeuttaa opintojen valmistumista. Tilastojen mukaan esimerkiksi rakennusalan ammatillisesta koulutuksesta vain reilut puolet valmistui tavoiteaikataulussa.

Essi Lehtovaara Talous ja nuoret TATista näkee järjestöissä opitun hyväksymisen osaksi tutkintoja etenevän hitaasti.

– Järjestöjen koulutukset ovat laadukkaita ja niissä on paljon potentiaalia, mutta aika haastavaa ja hidasta on saada niitä osaksi kouluopetusta.

Onneksi uusia väyliä kehitetään. Esimerkiksi elokuussa avautui odotettu mahdollisuus vapaan sivistystyön opintojen kirjaamiseen kansalliseen Koski-rekisteriin.

– Se tarkoittaa, että Sivis voi järjestöjen oppilaitoksena validoida järjestöjen koulutuksia. Koulutukseen osallistuja saa opintosuorituksen koulutuksesta. Se tulee näkyviin Opintopolku.fi -palveluun, jossa näkyvät myös kaikki tutkintotavoitteiset koulutukset, Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan iloitsee.

Teksti: Tia Yliskylä