8.9.2021 Siviksen äänellä

Tehdäänkö järjestössäsi osaaminen näkyväksi? 

Järjestöjen toiminta ja koulutus ovat loistopaikkoja hankkia osaamista.

Osaaminen näkyviin Sitra Osaaminen näkyviin Sitra

Kukapa meistä ei olisi joskus tuskastellut epävarmana omasta osaamisestaan, ja pohtinut kädet hikoillen, rohkenenko tarttua tekemiseen tai osallistua keskusteluun. Ja miten palkitsevaa onkaan tuntea osaavansa ja saavansa arvostusta osaamiselleen!

Järjestöjen toiminta ja koulutus ovat loistopaikkoja hankkia osaamista. Osaamisen näkyväksi tekemiseen on tarjolla paljon välineitä kuten todistukset, osaamismerkit ja opintopisteet. Puhutaan vapaaehtoistoiminnan opinnollistamisesta ja osaamisperustaisesta koulutussuunnittelusta. Nämä ovat kuitenkin osaamisen näkyväksi tekemisen jäävuoren huippua.

Ensisijaista on luoda kulttuuri, jossa monenlaista osaamista sanoitetaan, arvostetaan sekä kannustetaan oman osaamisen esiin tuomiseen ja käyttämiseen. Se on myönteistä ja uteliasta suhtautumista toisten ja omaan osaamiseen. Osaamisen tunnistamisella on voimaannuttavaa itseisarvoa. Se rohkaisee ja viestii arvostuksesta.

Erilaisten osaamisten tunnistaminen avaa uusia kehittymisen suuntia ja mahdollisuuksia järjestön toiminnassa. Lisäksi se tuo uusia toimijoita. Vapaaehtoistyö Suomessa 2021 -selvityksessä kysyttiin suomalaisten kiinnostusta osallistua vapaaehtoisena tulevaisuudessa. Yksi tunnistetuista vastaajatyypeistä olivat niin sanotut epävarmat kiinnostujat. He haluaisivat osallistua toimintaan enemmän, mutta kokevat epävarmuutta, sillä he eivät aivan usko omaan osaamiseensa. Rekrytoinnissa arvostus ja kannustus osaamisen tunnistamiseen ovatkin avaintekijöitä.

Parhaillaan käynnissä ovat Osaaminen näkyviin -viikot. Sitra yhdessä Kansalaisopistojen liiton ja Siviksen kanssa on viritellyt kampanjan, jonka lähtökohtana on, että jokainen osaa enemmän kuin hoksaa.

Kokeile. Kampanja voi olla avaus, joka siivittää osaamisen tunnistamisen myönteistä kulttuuria pysyvästi.

 

Osaaminen Näkyviin -teemaviikot

Kuva: Topias Dean/Sitra

Kirjoittaja