1.8.2022 Koulutukset

Syksyn koulutukset – tervetuloa oppimaan uutta!

Siviksen syyskauden koulutuksissa otetaan haltuun verkkokoulutus ja koulutussuunnittelu, opitaan kestävän elämän aakkoset, laitetaan arkistot kuntoon ja tutkaillaan tulevaisuustaitoja. Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan jo tänään!
Ryhmä aikuisia ulkona tietokoneen äärellä. Ryhmä aikuisia ulkona tietokoneen äärellä.

Verkkokoulutuspohjat ja niiden käyttö

Verkkokoulutuspohjista ytyä yhdistystoimintaan

Tervetuloa Siviksen verkkokoulutuspohjien infotilaisuuteen kuulemaan, miten niitä kannattaa hyödyntää! Sivis on kehittänyt yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa kaikkien jäsentensä käyttöön Yhdistyskehittäjä-, Yhdistysviestijä- ja Vapaaehtoisjohtaja-verkkokoulutuspohjat, joiden avulla järjestöt voivat toteuttaa koulutuksia omille kohderyhmilleen.

Mitä koulutukset sisältävät ja millaista osaamista ne lisäävät? Kuinka koulutukset saa käyttöön? Mitä käyttö edellyttää kouluttajalta? Tartu tilaisuuteen ja tule kuulemaan, mistä on kyse! Lue lisää verkkokoulutuspohjista.

Verkkokoulutus
Ti 23.8.2022 klo 9.00–11.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 21.8.2022

 

Kouluttajan työkalut ja menetelmät

Verkkokoulutuksen työkalut: Teams tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Tervetuloa tutustumaan Microsoft Teams -sovellukseen, ja erityisesti sen kokoustoimintoon, jota voi hyödyntää verkkokoulutusten ja tapahtumien järjestämisessä! Koulutuksessa opit, miten saat ohjelman käyttöön, ja mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää. Teamsin teknisten ominaisuuksien (pienryhmätilat, kyselyt ja valkotaulu) lisäksi koulutuksessa perehdytään vuorovaikutteisuuteen ja osallistujien aktivoimiseen.

Verkkokoulutus
Ke 17.8.2022 klo 9.00–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2022

Verkkokoulutus
Pe 21.10.2022 klo 9.00–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 19.10.2022

Verkkokoulutuksen työkalut: Zoom tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Tule ottamaan selvää Zoomista! Zoom on monipuolinen verkkoneuvottelutyökalu, jolla voi järjestää verkkokoulutuksia ja -seminaareja sekä webinaareja. Koulutuksessa perehtydään käytännönläheisesti verkkokoulutuksen toteuttamiseen Zoomilla. Käymme läpi Zoomin keskeisimmät toiminnot ja asetukset sekä tutustumme erilaisiin tapoihin aktivoida osallistujia.

Verkkokoulutus
Ke 24.8.2022 klo 9.00–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 22.8.2022

Verkkokoulutus
Pe 14.10.2022 klo 9.00–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 12.10.2022

Verkkokoulutuksen työkalut: Padlet tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Tervetuloa Padlet-työpajaan! Padlet on virtuaalinen seinä, joka on monikäyttöinen työkalu verkkokoulutuksessa. Työpajassa tutustutaan Padletin perustoimintoihin ja monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Osallistujana pääset myös itse luomaan Padlet-seiniä ja kokeilemaan niiden jakamista. Opintokeskus Sivis tarjoaa Padletin jäsenjärjestöjen kouluttajille maksutta käyttöön Siviksen kanssa yhteistyössä tarjottaviin koulutuksiin.

Verkkokoulutus
Pe 26.8.2022 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 24.8.2022

Verkkokoulutus
Ti 4.10.2022 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 2.10.2022

Verkkokoulutuksen työkalut: Itslearning tutuksi ja kouluttamisen tueksi

Tervetuloa tutustumaan verkko-oppimisympäristö Itslearningiin! Itslearning on suljettu verkko-oppimisympäristö, joka mahdollistaa kursseille osallistumisen joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tunnin tiiviissä koulutuksessa perehdytään alustan ominaisuuksiin ja käyttöönottoon sekä pohditaan, millaisiin koulutuksiin Itslearning soveltuu. Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen maksutta käyttöön Itslearning-alustan Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyihin koulutuksiin.

Verkkokoulutus
Ma 12.9.2022 klo 13–14
>> Ilmoittaudu viimeistään 8.9.2022

Innostu verkkokouluttajana: Miksi verkkokouluttaminen kannattaa?

Mitä hyötyä verkkokoulutuksista on? Minkälaisiin koulutuksiin verkkoympäristöt soveltuvat? Voiko verkossa tapahtua vuorovaikutusta? Voiko verkkokoulutus olla muutakin kuin kalvosulkeisia?

Koulutuksesta saat käytännön vinkkejä verkkokouluttajana toimimiseen ja erilaisten verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttöön. Tässä koulutuksessa emme perehdy verkkoalustojen teknisiin nyansseihin vaan vuorovaikutukseen ja oppimisen mahdollisuuksiin.

Verkkokoulutus
Pe 23.9.2022 klo 9–11 
>> Ilmoittaudu viimeistään 21.9.2022

Innostu verkkokouluttajana: Osallistavat menetelmät

Innostu verkkokouluttamisesta -sarjan toisessa osassa keskitytään osallistaviin menetelmiin. Opit käytännönläheisesti uusista menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä erilaisissa verkossa tapahtuvissa koulutus- ja oppimistapahtumissa. Saat vinkkejä osallisuuden lisäämiseen sekä siihen, miten erilaiset kohderyhmät otetaan huomioon menetelmiä valitessa.

Verkkokoulutus
Ke 5.10.2022 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 3.10.2022

 

Valmiita koulutuskonsepteja ja menetelmäkoulutuksia järjestöille

Kaikkien-malli kouluttajan työkaluna

Koulutatko tai toimitko ryhmän ohjaajana? Tule oppimaan, kuinka hyödynnät Kaikkien-mallia omassa koulutuksessasi. Kaikkien-malli auttaa sinua toteuttamaan osallistavan ja innostavan koulutuksen. Tämän webinaarin jälkeen sinulla on yksi työkalu lisää kouluttajan tai ohjaajan työkalupakissasi!

Kaikkien-malli on suunniteltu perustaitojen (luku-, numero- ja digitaitojen) vahvistamiseen, mutta voit soveltaa sitä kaikkeen ryhmämuotoiseen oppimiseen. Oppimisprosessi voi keskittyä myös esimerkiksi opiskeluvalmiuksien lisäämiseen, työllistymisen edistämiseen, yrittäjyysvalmiuksiin, terveyden kohentamiseen tai kestävän elämän taitojen vahvistamiseen. Kaikkien-mallin avulla voit tuottaa vaikuttavan koulutuksen, joka parantaa oppijan arkea.

Verkkokoulutus
To 1.9.2022 klo 12.30–15.00
>> Ilmoittaudu viimeistään 26.8.2022

Verkkokoulutus
Ti 1.11.2022 klo 12.30–15.00
>> Ilmoittaudu viimeistään 25.10.2022

Erätauko-ohjaajan jatkokoulutus

Erätauko-ohjaajan jatkokoulutuksessa pääset syventämään Erätauko-dialogiosaamistasi. Käsittelemme koulutuksen aikana osallistujien ohjaajakokemuksista nousseita kysymyksiä luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisesta keskustelun syventämiseen ja hankaliin tilanteisiin. Perehdymme myös onnistuneen kutsuprosessin osatekijöihin. Koulutus rakennetaan vastaamaan osallistujien toiveita ja kehittämistarpeita.

Helsinki
20.9.–24.10.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 12.9.2022

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus

Erätauko on ryhmäkeskustelumenetelmä, joka tähtää rakentavaan ja ymmärrystä lisäävään ihmisten kohtaamiseen. Tule kuulemaan menetelmän taustoista ja oppimaan, kuinka rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan. Koulutuksessa pääset tutustumaan Erätauko-työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä niiden soveltamiseen omassa järjestössäsi. Koulutuksen aikana sinulla on myös mahdollisuus laatia oma Erätauko-keskustelun suunnitelma ja saada siihen vertaispalautetta.

Verkkokoulutus
11.10.–9.11.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 3.10.2022

 

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen

Koulutusmalli tutuksi

Tule ottamaan selvää, mikä koulutusmalli on ja sopisiko se järjestösi käyttöön! Koulutusmallin avulla voit varmistaa yhtenäiset koulutussisällöt ja tarjota osallistujalle opintopisteitä koulutuksista.

Koulutusmalli on Siviksen tarjoama suunnittelupohja, jonka avulla työstät usein toistuvalle tai laajalle koulutukselle kehykset, sisällöt ja laajuuden opintopisteinä.

Verkkokoulutus
To 25.8.2022 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 22.8.2022

Verkkokoulutus
To 6.10.2022 klo 13–14
>> Ilmoittaudu viimeistään 3.10.2022

Verkkokoulutus
Ke 30.11.2022 klo 13–14
>> Ilmoittaudu viimeistään 25.11.2022

Potkua koulutussuunnitteluun

Potkua koulutussuunnitteluun -koulutuksessa opit suunnittelemaan laadukkaan koulutuksen, joka tuottaa osaavia järjestötoimijoita. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle kohderyhmän osaamistarpeiden tunnistamisesta ja suunnitellaan koulutus, joka tuottaa heidän arjessaan tarvitsemaansa osaamista.

Ensimmäisellä koulutuskerralla muotoillaan toimivat osaamistavoitteet, toisella valitaan tavoitteiden saavuttamista tukevat oppimisaktiviteetit ja työtavat ja kolmannella kerralla etsitään arvioinnin kohteet, jotka osoittavat osallistujan saavuttaneen tavoitteissa määritellyn osaamisen.

Verkkokoulutus
9.9.–7.10.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 29.8.2022

 

Järjestöosaamisen kehittäminen

Kestävän elämän aakkoset järjestöille

Onko yhdistyksesi tai järjestösi kiinnostunut keinoista edistää kestävää elämää toiminnassaan? Tämän webinaarin avulla pääset siinä alkuun! Esittelemme sinulle YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja sille rakentuvaa järjestökoulutuksen kestävyystyökalua. Kuulet myös muista työkaluista ja kuulet järjestöesimerkkejä.

Verkkokoulutus
To 15.9.2022 klo 13–14
>> Ilmoittaudu viimeistään 9.9.2022

Toiminta kestäväksi!

Miten järjestö voi edistää kestävää elämää toiminnassaan? Täällä opit perusteita!

Koulutuksessa esitellään mm. työkaluja ympäristövaikutusten laskemiseen ja kestävään koulutussuunnitteluun sekä pohditaan, miten asiaa voidaan opiskella yhdessä. Koulutus sisältää kaksi webinaaria sekä halukkaille vertaisopiskelua. Vertaisryhmä kokoontuu webinaarien välillä 1-2 kertaa.

Verkkokoulutus
6.10.–17.11.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 22.9.2022

Tiedostot talteen ja arkiston kansiot kuntoon

Järjestöille kertyy jatkuvasti tietoja ja tiedostoja, jopa vaikeasti hallittavia määriä. On hankala tietää mitkä tiedostoja vai tai täytyy säilyttää ja mitkä tiedostot on tuhottava ja miten. Siviksen koulutuksessa pääset harjoittelemaan tapoja ja käyttämään työkaluja, joilla erotat säilytettävät asiakirjat ja tiedostot tuhottavista. Lisäksi opit laatimaan omaalle järjestöllesi tiedonhallintasuunnitelma ja saat siihen kouluttajalta henkilökohtaista palautetta.

Verkkokoulutus
25.10.–22.11.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 17.10.2022

Vapaaehtoisten osaaminen näkyväksi

Koulutuksessa tutustut vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyötyihin ja haasteisiin. Opit tarkastelemaan järjestösi vapaaehtoistoiminnan valikoimaa osaamisen näkökulmasta. Saat käyttöösi muutaman mielenkiintoisen työkalun, joiden avulla pääset käytännössä vauhtiin vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Verkkokoulutus
7.–21.11.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 24.10.2022

Kaikki mukaan – yhdenvertaisuutta järjestöihin

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia tunnistaa erilaisista lähtökohdista ja taustaryhmistä tulevien mahdollisuudet osallistua yhdistyksen toimintaan. Aihetta lähestytään muun muassa iän, monikulttuurisuuden ja kielen näkökulmista. Koulutuksen yhteydessä julkistetaan Siviksen valmistama selvitys maahan muuttaneista suomalaisissa yhdistyksissä.

Verkkokoulutus
Ke 9.11.2022 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 2.11.2022

 

Tulevaisuus- ja ennakointitaidot

Luottamusjohdon tulevaisuustaidot

​Järjestön ja yhdistyksen hallitus ja luottamushenkilöt ovat avainasemassa, kun järjestön tulevaisuutta rakennetaan. Tähän tarvitaan tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin taitoja.

Koulutus tarjoaa järjestöjen luottamusjohdolle ja muille luottamushenkilöille ennakoinnin perusteet.

Verkkokoulutus
13.9.–11.10.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 1.9.2022

Yhdessä tulevaisuuteen

Opi ohjaamaan järjestösi tulevaisuustyöskentelyä! Koulutuksen tuloksena syntyy tulevaisuussuunnitelma, jonka työstämistä osaat ohjata omassa järjestössäsi. Koulutus sopii erityisesti järjestöjen suunnittelu- ja kehittämistyöstä vastaaville.

Koulutukseen sisältyy webinaariluentoja ja harjoitustyö tulevaissuunnitelman ohjaamisesta omassa järjestössä. Harjoitustöihin tutustutaan vertaisoppimisena koulutukseen osallistuvien kanssa sovittavana päivänä joulukuun alussa.

Verkkokoulutus
14.10.–4.11.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 30.9.2022

Kestävän muutoksen johtaja sote-alalla

Kaipaatko uutta näkökulmaa johtamiseen? Mietitkö, miten kestävyys voidaan paremmin huomioida paremmin organisaatiossasi? Työelämän muutos- ja joustavuusvaatimuksia kiihdyttänyt korona-poikkeustila on koetellut monia sote-alan järjestöjä ja yrityksiä ja tehnyt näkyväksi uudenlaiset osaamistarpeet. Samalla on tarve huolehtia henkilöstöstä ja taata laadukas asiakastyö. Moni organisaatio arvioi myös aiempaa enemmän tapoja edistää kestävää kehitystä ja vastuullista toimintakulttuuria.

Tervetuloa Opintokeskus Siviksen ja Turun ammattikorkeakoulun maksuttomaan koulutukseen saamaan uutta näkökulmaa muutosjohtamiseen, tulevaisuuden ennakointiin sekä kestävään ja laadukkaaseen toimintaan.

Koulutus on osa KESTO-hanketta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Verkkokoulutus
27.10.–29.11.2022
>> Ilmoittaudu viimeistään 25.10.2022

Ihmisiä luokkahuoneesa tietokoneen ääressä.

Seuraa Siviksen Koulutuskalenteria!

Hyödynnä järjestötoimijoille suunnatut maksuttomat koulutukset. Kaikki Siviksen koulutukset löytyvät Koulutuskalenterista. 

Tutustu Koulutuskalenteriin