10.6.2024 Koulutukset

Syksyn koulutukset – oivalluksia ja oppimisen iloa

Siviksen syksyn koulutuksissa vahvistetaan järjestöosaamista, opitaan kouluttajataitoja ja perehdytään käyttövalmiisiin Yhdistystoiminnan verkkokursseihin. Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan jo tänään!

Kolme henkilöä katsoo yhdessä älypuhelinta. Yhdellä on läppäri sylissään. Kolme henkilöä katsoo yhdessä älypuhelinta. Yhdellä on läppäri sylissään.

Arjen digitaidot

 • Kolme henkilöä keskustelee tietokoneen edessä.
 • Digitaitojen alkeet

  Haluaisitko oppia käyttämään tietokonetta tai älylaitetta? Ovatko digitaitosi päässeet ruostumaan? Jännittääkö laitteiden käyttäminen? Tule harjoittelemaan digitaitoja ja rohkaistu oppimaan lisää!

  Digitaitojen alkeet on digiperustaitoihin keskittyvä koulutus. Koulutuksessa käydään läpi digiperustaitoja, jotka ovat tärkeitä arjessa, työssä ja opinnoissa. Koulutus sisältää tehtäviä ja yhdessä oppimista kouluttajan ohjauksessa. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet digitaitojen kehittämiseen itsenäisesti.

Valmiit Yhdistystoiminnan verkkokurssit järjestöjen käyttöön

 • Kouluttaja opastaa opiskelijaa tietokoneen käytössä.
 • Yhdistystoiminnan verkkokurssien info ja ajankohtaiset

  Tule kuulemaan, miten Siviksen kehittämiä Yhdistystoiminnan verkkokursseja kannattaa hyödyntää järjestön tai yhdistyksen koulutustoiminnassa! Yhdistyskehittäjä-, Yhdistysviestijä-, Vapaaehtoisjohtaja-, Verkkovertaisohjaaja- ja Yhdistysvaikuttaja-verkkokurssien avulla järjestöt voivat toteuttaa koulutuksia omille kohderyhmilleen. Verkkokurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston, jonka avulla jäsenjärjestöt voivat organisoida koulutuksia omille yhdistystoimijoille, vapaaehtoisille sekä paikallisyhdistyksille. Helppoa ja kätevää!

 • Yhdistystoiminnan verkkokurssit käyttöön

  Tutustu Siviksen jäsenjärjestöjen käytössä oleviin Yhdistystoiminnan verkkokursseihin ja niiden käyttöönottoon yhdessä Siviksen asiantuntijoiden kanssa. Kurssiperheeseen kuuluu seuraavat verkkokurssit: Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Verkkovertaisohjaaja. Kurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Hyödyllistä ja kätevää!

Kouluttajaosaamisen vahvistaminen

 • Digitaitokouluttajan verkkokurssi

  Tavoittaako toimintanne työikäisiä ihmisiä, jotka haluavat kehittää digiperustaitojaan? Haluaisitteko tarjota digiperustaitojen koulutusta? Digitaitokouluttajan verkkokurssin avulla tutustut innostaviin ja osallistaviin työkaluihin sekä saat käyttöösi valmiit opintopisteytetyt koulutusmallit. Opit myös, miten suunnittelet ja toteutat digiperustaitokoulutuksen kohderyhmällesi!

  Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen Sivisverkossa. Kurssin voi aloittaa vaikka heti ja se suoritetaan pääosin itsenäisesti omaan tahtiin Howspace-verkkoalustalla marraskuun loppuun mennessä.

 • Järjestökouluttaja

  Haluatko kehittää kouluttajan osaamistasi ja oppia uutta järjestökouluttajan roolista? Koulutuksessa pääset tutustumaan muun muassa järjestökouluttajan rooliin järjestön edustajana ja koulutusten suunnitteluun kohderyhmät ja saavutettavuus huomioiden sekä kehität esiintymis- ja ohjaustaitojasi. Järjestökouluttaja on suunniteltu vahvistamaan koulutuksen osallistujien osaamista monipuolisesti riippumatta siitä, ovatko he vapaaehtoisia vai työntekijöitä.

 • Dialogue for all

  Dialogi on arjen perustaito, jota tarvitaan jo kotona! Tule maksuttomaan englanninkieliseen webinaariin kuulemaan eurooppalaisia esimerkkejä siitä, miten dialogitaitoja voi edistää ja opettaa. Webinaarissa esitellään Dialogue in Adult Learning -hankkeen tuloksia ja kaikkien hyödynnettävissä olevia uusia materiaaleja.

 • Kaikkien-malli kouluttajan työkaluna

  Koulutatko tai toimitko ryhmän ohjaajana? Kaikkien-malli on koulutusmalli, joka vahvistaa aikuisten perustaitoja. Tule oppimaan, kuinka hyödynnät Kaikkien-mallia omassa koulutuksessasi! Kaikkien-malli auttaa sinua toteuttamaan osallistavan ja innostavan koulutuksen. Tämän webinaarin jälkeen sinulla on yksi työkalu lisää kouluttajan tai ohjaajan työkalupakissasi!

 • Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus

  Tule oppimaan Erätauko-menetelmän tausta sekä miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Koulutuksessa tutustut Erätauko-työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä niiden soveltamiseen keskustelujen ohjaamisessa työssäsi ja omassa järjestössäsi. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus laatia oma Erätauko-keskustelun suunnitelma ja saada siihen vertaispalautetta. Suunnitelman avulla sinun on helppo lähteä järjestämään omaa Erätauko-keskustelua.

 • Omannäköinen osaamismerkki – työpaja kouluttajille

  Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden osaaminen voidaan tuoda näkyviin monella eri tavoin, omannäköinen osaamismerkki on yksi tapaa näyttää syntynyttä osaamista. Omannäköinen osaamismerkki -työpajamalli sisältää täyden materiaalipaketin työpajan vetäjälle, tarpeellista taustatietoa sekä aikataulutetun esitysmateriaalin työpajan järjestämistä varten. Tässä työpajassa harjoitellaan materiaalipaketin käyttöä.

 • Dialogia kaikille

  Dialogitaidot ovat aikuisten perustaitoja. Aikuiset tarvitsevat dialogia erityisesti arjen tilanteissa: työssä, opiskelussa, kotona ja harrastuksissa. Dialogitaitojen hallinta on yhteydessä muihinkin perustaitoihin, kuten luku- ja digitaitoihin. Dialogitaitoja tarvitaan myös yhteyden luomisessa muihin ihmisiin ja jopa demokratian ylläpitämisessa. Tilaisuudessa esitellään uusia Dialogia kaikille -materiaaleja ja niihin sisältyviä harjoituksia aikuisten dialogitaitojen vahvistamiseen.

Osaamislähtöisen koulutuksen suunnittelu

 • Koulutusmalli tutuksi

  Tule ottamaan selvää, mikä koulutusmalli on ja sopisiko se järjestösi käyttöön! Koulutusmallin avulla voit varmistaa yhtenäiset koulutussisällöt ja tarjota osallistujalle opintopisteitä koulutuksista.

  Koulutusmalli on Siviksen tarjoama suunnittelupohja, jonka avulla työstät usein toistuvalle tai laajalle koulutukselle kehykset, sisällöt ja laajuuden opintopisteinä. Koulutusmallia hyödyntäen varmistat koulutuksen laadun, vaikka yksittäisiä koulutuksia toteuttaisi moni eri ihminen. Mallin avulla saat ohjattua huomion osaamiseen, jota koulutus tuottaa – näin koulutuksesta on mahdollisimman paljon hyötyä osallistujalle.

  Koulutusmalli tutuksi -webinaari aloittaa kolmiosaisen webinaarisarjan. Sarjan toisen osan webinaarissa kuvataan koulutusmallin käyttöön ottamista järjestössä ja kolmannessa osassa perehdytään osaamisen arviointiin koulutusmallikoulutuksissa.

 • Koulutusmalli käyttöön

  Kiinnostaisiko tietää, kuinka järjestö voi suunnitella koulutusmallin ja toteuttaa koulutuksen koulutusmallin pohjalta? Entä kuinka koulutuksen suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat yhteen osaamisperusteisessa koulutuksessa? Mitä pitää koulutuksissa huomioida, kun järjestetään koulutusmallin pohjalta koulutus? Koulutusmalli käyttöön -webinaarissa kuulet vastaukset kysymyksiin tietoiskujen kautta ja opit lisää koulutusmalleista!

 • Koulutusmalli ja arviointi

  Kuinka toteuttaa arviointi osaamisperusteisesti suunnitellussa koulutuksessa? Entä mitä kouluttajan olisi hyvä ottaa huomioon arviointia tehdessään? Tässä koulutuksessa saat vastauksia! Koulutus on viimeinen osa kolmiosaista webinaarisarjaa. Koulutusmalli ja arviointi keskittyy siihen, kuinka osaamisperusteisesti suunnitelluissa koulutuksissa osaamisen arviointia voidaan toteuttaa ja mitkä ovat kouluttajan tehtävät arviointiin liittyen. Käymme läpi myös sitä, miten arvioinnin toteutus on hyvä huomioida jo koulutusmallin suunnittelussa.

 • Osaamistavoitteet koulutuksessa -infowebinaarit

  Tervetuloa oppimaan, kuinka muotoilla hyvät osaamistavoitteet koulutukselle! Webinaarissa käymme läpi osaamistavoitteiden muodostamista ja jaamme esimerkkejä hyvistä osaamistavoitteista. Pohdimme myös sitä, miten osaamistavoitteet vaikuttavat koulutuksen toteutukseen.

  Koulutus on osa Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaarisarjaa.

 • Potkua koulutussuunnitteluun

  Tule työstämään omaa koulutustasi yhdessä muiden kanssa! Potkua koulutussuunnitteluun -koulutuksessa suunnittelet laadukkaan koulutuksen, joka tuottaa osaavia järjestötoimijoita. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle kohderyhmän osaamistarpeiden tunnistamisesta. Seuraavaksi valitaan työtavat ja oppimisaktiviteetit, joiden avulla haluttu osaaminen on mahdollista saavuttaa. Lopuksi pohditaan, millä arviointimenetelmillä varmistetaan, että osaamistavoitteet täyttyvät.

Järjestöosaamisen vahvistaminen

 • Yhdistysviestijä

  Verkkokurssilla opiskellaan yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit sekä viestinnän vastuut yhdistyksen eri tehtävissä. Sisältöjä peilataan koko koulutuksen ajan oman yhdistyksen viestintään. Koulutuksen lopputuloksena laaditaan yhdistyksen viestintäsuunnitelma.

 • Järjestön hallitusosaaja JHO

  Järjestön hallitusosaaja -koulutus tarjoaa tietoa ja taitoa valtakunnallisen ja alueellisen järjestön hallitustyöskentelyyn. Koulutus sopii sekä kokemusta keränneille konkareille että vasta aloittaneille hallituksen jäsenille, joilla on jo yhdistyshallinnon perusteet hallussa. JHO-koulutus tarjoaa mainion mahdollisuuden myös vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen.

  Koulutuksen osallistumismaksu on 250 €.

 • Kestävän elämän aakkoset järjestöille

  Onko yhdistyksesi tai järjestösi kiinnostunut keinoista edistää sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää elämää toiminnassaan? Tämän webinaarin avulla pääset siinä alkuun! Esittelemme kestävän elämän peruskäsitteitä ja sen edistämiseen järjestöissä tarkoitettuja työkaluja ja menetelmiä. Kuulet, miten toiminnassa voi ottaa huomioon ympäristö- ja saavutettavuusnäkökulman.

 • Yhdistystoiminta tänään: Ajankohtaista lakiasiaa

  Yhdistysten lainsäädäntöä uudistettiin vuosina 2022–2023. Keskeisimpiä muutoksia olivat digitalisaation mahdollisuuksien parantaminen jäsenyyteen liittyvissä asioissa, kuten liittymisessä ja eroamisessa. Muut muutokset liittyvät päätöksenteon järjestämiseen, hallituksen työskentelyyn, kirjanpitovelvollisuuteen, vahingonkorvausvelvollisuuteen sekä selvitysmenettelyyn yhdistyksen purkautuessa. Tässä ajankohtaiswebinaarissa käydään läpi tiivistetysti lainsäädännön tilanne. Lisäksi puhutaan pankkipalveluiden tilanteesta ja tulevaisuudesta.

 • Tiedostot talteen ja arkiston kansiot kuntoon

  Järjestöille kertyy jatkuvasti tietoja ja tiedostoja, jopa vaikeasti hallittavia määriä, ja vain osaa niistä tarvitaan tulevissa toimissa. Koulutuksessa opit mitkä asiakirjat on pakko säilyttää ja mitkä taas on hyvää pitää tallessa kertomassa järjestön historiasta, joksi nykyhetkikin muuttuu. Pääset pohtimaan ja harjoittelemaan tapoja ja käyttämään työkaluja, joilla erotat säilytettävät asiakirjat ja tiedostot tuhottavista. Arjen prosessien helpottamiseksi opit, miten laadit omalle järjestöllesi alustavan tiedonhallintasuunnitelman nyt ja tulevaisuudessa kertyvien tiedostojen seulomiseksi ja arkistoimiseksi ja saat siihen kouluttajalta henkilökohtaista palautetta.

 • Siviksen osaamistarvekyselyn tulosten julkistaminen

  Siviksen perinteinen järjestöjen osaamistarvekysely toteutetaan taas syksyllä 2024. Tule kuuntelemaan, mitä yhdistys- ja järjestötoimijat tällä hetkellä ajattelevat osaamisesta ja osaamistarpeista! Pohdimme samalla järjestöjen tulevaisuutta kyselyn tulosten valossa.

 • Yhdistystoiminta tänään: Varainhankinta

  Tiukkeneva yleinen taloustilanne haastaa monen yhdistyksen toimintaa. Samalla esimerkiksi jäsenmaksutuotot ovat saattaneet vähentyä. Tässä webinaarissa pureudutaan yhdistysten varainhankinnan keinoihin ja annetaan näkökulmia varainhankinnan suunnitteluun.

Verkkokoulutuksen työkalut

 • Padlet tutuksi

  Onko Padlet jo tuttu? Kyseessä on virtuaalinen seinä, jota voi käyttää monipuolisesti työkaluna verkkokoulutuksessa. Koulutus sisältää alustuksen Padletin perustoiminnoista, jonka jälkeen osallistujat pääsevät kokeilemaan monenlaisia Padlet-seiniä käytännössä.

 • Teamsin perusteet

  Verkkokoulutuksessa pääset oppimaan, kuinka Teams otetaan käyttöön, miten verkkotapahtumia luodaan, ja kuinka Teamsin erilaisia ominaisuuksia voi hyödyntää osana koulutusta! Miten aktivoida osallistujia, jos emme kohtaa toisiamme kasvotusten verkkokoulutuksessa? Teamsin perusteet -koulutuksessa tutustut Microsoft Teams -sovellukseen ja sen erilaisiin ominaisuuksiin kuten kokoustoimintoihin. Osallistujalla on hyvä olla perustaidot tietokoneen käyttämisestä. Ota työkalu haltuun Siviksen koulutuksessa!

 • Koulutusmateriaalia Canvalla – perusteet

  Koulutusmateriaalia Canvalla -koulutuksessa tutustut käytännönläheisesti Canvan hyödyntämiseen järjestötyössä ja verkkokoulutusten materiaalin tuotannossa. Opit Canvan keskeisimmät toiminnot, asetukset ja käyttövinkit. Koulutus sisältää käytännön myös harjoittelua Canvalla!

 • Zoom edistyneille

  Haluaisitko kehittää Zoomin käytön taitojasi ja oppia lisää perustaitojen lisäksi? Zoom tutuksi -koulutuksen jatko-osassa syvennät osaamistasi verkkotyökalusta. Koulutuksessa kuulet Zoomin viimeisimpien päivitysten mukanaan tuomista ominaisuuksista sekä tutustut tarkemmin erilaisiin aktivoinnin työkaluihin. Opit myös hyödyntämään osallistavia menetelmiä Zoomilla toteutetussa verkkotapahtumassa.

 • Teams edistyneille

  Haluaisitko kehittää Teamsin käytön taitojasi ja oppia lisää perustaitojen lisäksi? Teamsin perusteet -koulutuksen jatko-osassa syvennät osaamistasi Microsoft Teams-sovelluksesta. Koulutuksessa kuulet Teamsin viimeisimpien päivitysten mukanaan tuomista ominaisuuksista sekä tutustut tarkemmin erilaisiin aktivoinnin työkaluihin. Koulutuksessa opit hyödyntämään osallistavia menetelmiä Teamsilla toteutetussa verkkotapahtumassa.

Tietoa ja taitoa vapaaehtoistoimintaan

 • Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024

  Mitä tuoreet tutkimustulokset kertovat suomalaisten osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan? Kansalaisareenan järjestämässä webinaarissa kuulet Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024 -tutkimuksen tulokset ja pääset keskustelemaan vapaaehtoistoiminnan tilasta Suomessa.

 • Nuoret avaamassa tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaa

  Lisätietoja webinaarista on tulossa myöhemmin.

 • Vapaaehtoistoiminnan hyödyt ja esteet

  Webinaari esittelee tuoreen Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024 -selvityksen tulokset ja nostaa esiin kiinnostavia näkökulmia. Webinaarissa pääset myös ideoimaan yhdessä, miten järjestöt ja muut organisaatiot voivat hyödyntää tuloksia toiminnassaan.

 • Vapaaehtoisjohtaja

  Suunnitteletko, johdatko tai kehitätkö vapaaehtoistoimintaa? Haluaisitko oppia erilaisia menetelmiä ja työkaluja johtamis- ja ohjaustehtävien tueksi? Olisitko valmis kouluttamaan vapaaehtoisten johtamisesta ja ohjaamisesta oman organisaatiosi toimijoille?

  Koulutuksessa tarkastellaan vapaehtoisten ohjaamista ja tukemista. Tavoitteena on johtamisosaamisen vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen. Saat käyttöösi erilaisia työkaluja ja menetelmiä johtamis- ja ohjaustehtävin tueksi ja pääset myös verkostoitumaan muiden vapaaehtoisjohtamisesta kiinnostuneiden kanssa.

Tukea koulutusyhteistyöhön

 • Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaarit

  Tutustu Siviksen Koulutuslinjaukseen ja uudistuneisiin koulutusyhteistyön muotoihin yhdessä Siviksen asiantuntijoiden kanssa. Käymme webinaareissa läpi koulutuksen toteuttamista osana Siviksen opetusohjelmaa, koulutuksen määritelmän sekä keskeiset koulutusyhteistyön muutokset. Lisäksi paneudutaan Siviksen kanssa yhteistyössä toteutettavien koulutusten osallistujatietojen keräämisen muutoksiin.

  Koulutus on osa Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaarisarjaa.

 • Sivisverkko tutuksi -infowebinaarit

  Sivisverkko on verkkopalvelu, jossa Siviksen jäsenjärjestöjen koulutuksen toteuttajat suunnittelevat ja raportoivat kaikki Siviksen kanssa yhteistyössä toteutettavat koulutukset. Sivisverkkoon kirjataan koulutusten sisällöt, taloustiedot sekä osallistujatiedot muun muassa viranomaisraportointia varten. Myös koulutuksille myönnetty Sivis-tuki maksetaan järjestöille Sivisverkon tietojen perusteella.

  Tutustumme Sivisverkon käyttäjän näkymään, teemme yhdessä suunnitelman ja kuluselvityksen Sivisverkkoon. Kertaamme minkälaisen koulutuksen voi toteuttaa yhteistyössä Siviksen kanssa.

  Koulutus on osa Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaarisarjaa.

 • Koulutusten talous ja kuluselvitys -infowebinaarit

  Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyjen koulutusten raportointiin kuuluu kuluselvityksen tekeminen. Webinaarissa perehdytään kuluselvityksen tekemiseen sekä siihen miten voit suunnitella koulutuksen taloutta etukäteen. Hyvällä talouden suunnittelulla ja seurannalla helpottuu myös kuluselvityksen tekeminen.

  Koulutus on osa Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaarisarjaa.