5.6.2023 Koulutukset

Syksyn koulutukset – kehitä osaamistasi!

Siviksen syksyn koulutuksissa opitaan tulevaisuuden järjestötaitoja, vahvistetaan järjestöosaamista ja innostutaan verkkokouluttajana. Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan!
Kaksi ihmistä tietokoneen edessä tuputtamassa käsi yhteen. Kaksi ihmistä tietokoneen edessä tuputtamassa käsi yhteen.

Ohjaaja- ja menetelmätaitoja 

 • Onnistu digikouluttajana

  Kaipaatko uutta otetta digitaitojen koulutukseen? Helpottaisiko valmis materiaali koulutuksesi suunnittelua?​​ Uusi kaikille avoin Digikouluttajalle-verkkomateriaali on kehitetty osana Työelämän digitaidot kuntoon -hanketta, ja se tarjoaa valmiin materiaalin digiperustaitojen kouluttamiseen. Tilaisuudessa kuulet materiaalin esittelyn lisäksi käyttökokemuksia valtakunnallisesta Digitaitojen osaamismerkistöstä, jota hyödynnettiin materiaalin osaamisen osoittamisessa.

 • Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus

  Tule oppimaan Erätauko-menetelmän taustoista ja dialogin perusteista. Koulutuksessa opit myös, miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Erätauko-työkalut ja käytännön vinkit tulevat tukemaan sinua työssäsi ja omassa järjestössäsi. Koulutuksessa suositaan vertaisoppimista ja kehitytään rakentavina keskustelijoina. Huom! Koulutus täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. 

 • Kaikkien-malli kouluttajan työkaluna

  Koulutatko tai toimitko ryhmän ohjaajana? Tämä koulutus on suunniteltu sinua varten. Tule oppimaan, miten hyödyntää Kaikkien-mallia omassa koulutuksessasi. Kaikkien-mallin avulla toteutat osallistavan ja innostavan koulutuksen, jonka keskiössä on oppija ja vahvuuksien tunnistaminen. Lisää Kaikkien-malli-työkalu kouluttajan tai ohjaajan työkalupakkiisi! 

 • Digitaitokouluttaja

  Haluaisitko kouluttaa digiperustaitoja osallistavasti ja innostavasti? Tule oppimaan, kuinka voit hyödyntää Kaikkien-mallia ja TIEKE:n Digitaitomerkistöä työikäisten digiperustaitokoulutuksissa! Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille edellytykset kouluttaa järjestönsä tavoittamia työikäisiä henkilöitä, jotka kokevat omat digitaitonsa riittämättömiksi tai haluavat parantaa digiosaamistaan.

 • Dialogia jokaiseen päivään

  Haluatko edistää dialogia työssäsi? Onko toiveissasi viedä dialogisuutta oman organisaatiosi toimintaan tai vaikka omaan arkeesi? Haluatko innostaa myös muita aiheen pariin? Tässä koulutuksessa tutustut käytännönlähteisesti arjen dialogitaitoihin ja opit innostamaan myös muita aiheeseen. Koulutus sisältää teoriaa, käytännönläheisiä tehtäviä sekä harjoittelua omassa ympäristössäsi.

Verkkokoulutuksen työkalut

 • Nuori nainen tervehtii tietokoneen ruudun edessä.
 • Padlet tutuksi

  Kaipaisitko lisää työkaluja motivoivan verkkokoulutuksen toteuttamiseksi? Haluaisitko oppia lisää Padletin käytöstä? Ilmoittaudu mukaan Padlet-koulutukseen! Padlet on virtuaalinen seinä, jota kouluttaja voi hyödyntää monipuolisena työkaluna verkkokoulutuksessa. Työpajassa tutustut toiminnallisesti Padletin monenlaisiin käyttötarkoituksiin.  

 • Teamsin perusteet

  Miten aktivoida osallistujia, jos emme kohtaa toisiamme kasvotusten verkkokoulutuksessa? Teams tutuksi -koulutuksessa tutustut Microsoft Teams -sovellukseen ja sen erilaisiin ominaisuuksiin kuten kokoustoimintoihin. Verkkokoulutuksen työkalut tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia luoda monipuolinen ja osallistava koulutus.

 • Zoom tutuksi ja koulutuksen tueksi – perusteet

  Jos Zoomin perusteet ovat vielä hakusessa, nyt on hyvä mahdollisuus kehittää omaa osaamista! Zoom on verkkoneuvottelutyökalu, jolla voit järjestää koulutuksia, verkkoseminaareja ja webinaareja. Koulutuksessa tutustutaan Zoomiin käytännönläheisesti ja käydään läpi kaikki sen keskeisimmät toiminnot ja asetukset. Koulutuksen jälkeen hallitset Zoomin perusteet ja osaat hyödyntää niitä omissa koulutuksissasi. 

 • Zoom tutuksi ja koulutuksen tueksi – jatko

  Etäyhteyksin järjestettävät koulutukset, verkkoseminaarit ja webinaarit toteutetaan nykypäivänä kätevästi Zoomin avulla. Zoom tutuksi -koulutuksen jatko-osassa syvennetään osallistujien osaamista. Koulutuksessa perehdyt viimeisimpien päivityksien tuomiin ominaisuuksiin, aktivoinnoin työkaluihin sekä opit, miten Zoomin avulla hyödynnetään osallistavia menetelmiä.

 • Teams koulutuksen tueksi – jatko

  Jos Teams on sinulle jo tuttu, mutta haluaisit syventää taitojasi, tämä koulutus on sinua varten! Teams tutuksi -koulutuksen jatko-osassa syvennät osaamistasi Microsoft Teamssovelluksesta, etenkin pureutuen sen kokoustoimintoihin ja aktivoinnin työkaluihin. Koulutuksessa paneudutaan Teamsin viimeisimpiin päivityksiin ja ominaisuuksiin sekä opitaan osallistavia menetelmiä. 

Koulutuksen suunnittelutaitoja 

 • Mies ja nainen istuvat pöydän ääressä tietokone edessään ja katsovat toisiaan hymyillen.
 • Koulutusmalli tutuksi

  Tule ottamaan selvää, mikä koulutusmalli on ja miten voit hyödyntää sitä järjestössäsi! Koulutusmalli on suunnittelupohja, jonka avulla varmistat yhtenäiset koulutussisällöt ja mahdollistat opintopisteiden lunastamisen. Yhteisen koulutusmallin avulla koulutuksen laatu ei kärsi, vaikka yksittäisiä koulutuksia toteuttaisi moni eri ihminen.  

 • Potkua koulutussuunnitteluun

  Nyt olisi tarjolla potkua koulutussuunnitteluun! Koulutuksessa opit suunnittelemaan laadukkaita koulutuksia, jotka tuottavat osaavia järjestötoimijoita. Liikkeelle lähdetään kohderyhmän osaamistarpeiden tunnistamisesta ja suunnitellaan koulutus, joka tuottaa heidän arjessaan tarvitsemaansa osaamista. Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisina verkkotapaamisina. 

Yhdistystoiminnan verkkokurssit jäsenjärjestöjen käyttöön

 • Kaksi ihmistä tietokoneen äärellä.
 • Yhdistystoiminnan verkkokurssien infotilaisuus

  Toimitko vapaaehtoisten ja yhdistystoimijoiden kouluttajana tai kehitätkö ja suunnittelet koulutuksia? Siviksen jäsenjärjestöille suunnatut Yhdistystoiminnan verkkokurssit tuovat ytyä työhösi! Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa kehitettyjen verkkokurssien avulla järjestöt voivat toteuttaa koulutuksia omille kohderyhmilleen. Tartu tilaisuuteen ja kehity kouluttajana! 

 • Yhdistystoiminnan verkkokurssien käyttöönottotyöpaja

  Haluatko kouluttaa järjestösi aktiiveja Siviksen jäsenjärjestöille suunnatuilla Yhdistystoiminnan verkkokursseilla? Tässä koulutuksessa käyt läpi, miten verkkokoulutuspohja otetaan käyttöön Howspacessa ja mitä tarvitset koulutuksen käyttöönottamiseen omassa järjestössäsi.  Tehdään verkkokoulutuspohjien avulla kouluttamisesta entistä sujuvampaa! 

Onnistu verkkokouluttajana

 • Kaksi ihmistä tutkii kiinnostuneena tietokoneen ruutua.
 • Koulutusmateriaalia Canvalla

  Canva on ilmainen graafisen suunnittelun työkalu, jolla voi tuottaa grafiikkaa oppimateriaalien, esitysten, viestinnän ja sosiaalisen median tarpeisiin. Tässä koulutuksessa tutustut käytännönläheisesti Canvan hyödyntämiseen järjestötyössä ja verkkokoulutusten materiaalin tuotannossa. Koulutuksessa opit Canvan keskeisimmät toiminnot, asetukset ja käyttövinkit. Tule mukaan ja onnistu! Huom! Koulutus täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. 

Järjestöosaamisen vahvistamisen taitoja

 • Ihmisiä seisomassa käsi pystyssä.
 • Kestävän elämän aakkoset järjestöille

  Onko järjestösi kiinnostunut keinoista edistää sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää elämää toiminnassaan? Tämän webinaarin avulla pääset siinä alkuun! Esittelemme sinulle kestävän elämän peruskäsitteitä ja edistämiseen tarkoitettuja työkaluja ja menetelmiä. Kuulet, miten toiminnassa voi ottaa huomioon ympäristö- ja saavutettavuusnäkökulman. Tilaisuuden vierailevana puhujana toimii Heidi Holmroos Marttaliitosta, joka kertoo ympäristömarttojen toiminnasta.

 • Järjestön hallitusosaaja (JHO)

  Oletko valtakunnallisen tai alueellisen järjestön hallituksessa? Vasta aloittanut tai jo kokemusta kerännyt konkari? Syvennä osaamistasi Järjestön hallitusosaaja -koulutuksessa! Koulutus auttaa sinua onnistumaan suuren järjestön hallitustyössä. Koulutuksessa opit: hallitustoimijan roolin ja järjestön hyvät hallintotavat, toimintaympäristön tuntemusta ja sen muutoksia, sujuvaa hallitustyöskentelyä, järjestön talouden hallintaa sekä tulevaisuuteen katsovaa järjestöjohtamista. Tule mukaan ja kasvata tietotaitoasi! 

 • Tulevaisuuden aakkoset -webinaari

  Tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin taitoja tarvitaan yhä enemmän nopeasti muuttuvassa maailmassa. Taitojen lisäksi tarvitaan myös laajempaa ajattelua siitä, millaisen tulevaisuuden toivomme kohtaavamme ja miten voimme edistää sen toteutumista. Miten ennakoinnin taitoja voi harjaannuttaa ja miksi ne ovat tärkeitä järjestötyössä? Tule Siviksen webinaariin kuulemaan, mitä tulevaisuuden ennakoinnilla tarkoitetaan ja miten sitä voi hyödyntää toiminnan kehittämisen tukena!

Innostu verkkokouluttajana

 • Miksi verkkokouluttaminen kannattaa?

  Oletko verkkokouluttamisen vasta-alkaja? Tässä koulutuksessa lähdetään liikkeelle yksinkertaisista perusasioista. Opit käytännönläheisesti, mihin verkkokoulutus soveltuu ja minkälaiseen järjestökoulutukseen verkko-oppimisympäristöjä kannattaa hyödyntää. Koulutuksessa ravistellaan ennakkoluuloja oppimisympäristöistä ja opetuksesta. Käteen koulutuksen jälkeen jää käytännön vinkkejä sekä oppeja vuorovaikutuksesta ja oppimisen mahdollisuuksista. 

 • Virtuaalimaailmat

  Uusia mahdollisuuksia koulutuksiin virtuaalimaailmoista? Virtuaalimaailmat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia koulutusten ja yhteisen työskentelyn toteutukseen. Hyvin suunniteltu, toteutettu ja ohjeistettu virtuaalinen työskentely mahdollistaa mieleenpainuvan kokemuksen. Tässä koulutuksessa opit käytännönläheisesti eri työkalujen ominaisuuksista, käytöstä ja osallistujien ohjeistuksesta.

 • Mentimeter-klinikka

  Haluatko tehdä koulutuksistasi vuorovaikutteisempia ja sitouttavampia? Tule oppimaan lisää Mentimeter-työkalusta. Mentimeter on interaktiivinen työkalu, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia koulutusten kehittämiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Mentimeter-klinikalla opit käyttämään työkalua ja luomaan osallistavaa ja mukaansatempaavaa sisältöä, joka auttaa oppijoita ymmärtämään paremmin käsiteltäviä aiheita.