11.6.2021 Koulutukset

Syksyn koulutukset ‒ opi uutta ja innostu!

Syyskaudella hiotaan mm. verkkokoulutus- ja ohjaustaitoja sekä sukelletaan järjestöjen koulutussuunnittelun saloihin. Tervetuloa Siviksen koulutuksiin!

 

Kouluttajan työkalut ja menetelmät

Työkaluja ja menetelmiä vapaaehtoisten johtajille ja ohjaajille

Toimitko vapaaehtoisten johtajana, ohjaajana tai koordinaattorina? Oletko kiinnostunut löytämään uusia työkaluja ja kehittämään osaamistasi?

Tervetuloa koulutusiltapäivään! Ohjelmassa puheenvuoroja ja keskustelua vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta, katsaus johtamisosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä vapaaehtoistoiminnan kansalliseen osaamismerkistöön. Lisäksi pääset tutustumaan VolExpo-hankkeen (Volunteering Management Expedition, 2019‒2021) lopputuotoksiin.

Professori Anne Birgitta Pessi tarkastelee puheenvuorossaan myötätuntoista johtajuutta vapaaehtoistoiminnassa. Puheenvuorossa luodaan katsaus valmentavan johtamiseen ja vuorovaikutukseen, itsemyötätuntoon ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen.

Opintokeskus Siviksen asiantuntijat Lotta Pakanen ja Eeva Jeronen tarjoilevat ideoita ja inspiraatiota vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen validointiin ja osaajien johtamiseen. Siviksen asiantuntija Sirpa Sulku esittelee puolestaan VolExpo-hankkeen menetelmäpankkia.

Webinaari
24.8.2021 klo 13‒16
>> Ilmoittaudu viimeistään 23.8.2021

 

Uudistuva ryhmänohjaaja ja kouluttaja: Kaikkien-malli haltuun

Kaipaatko uusia ideoita ryhmien ohjaamiseen tai koulutustyöhön? Tervetuloa tutustumaan Kaikkien-malliin, jolla toteutat osallistavan ja innostavan oppimis- tai vertaisryhmän.

Kaikkien-malli soveltuu kaikkeen ryhmämuotoiseen oppimiseen. Sen avulla voit tuottaa vaikuttavan oppimisprosessin niin järjestökentän, vapaan sivistystyön kuin muodollisen koulutusasteen piirissä.

Ohjausmallin keskiössä on oppija. Lähtökohta uuden oppimiselle on omien vahvuuksien tunnistaminen. Oppijoita tuetaan yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.

Oppimisprosessi voi keskittyä perustaitojen kehittämisen lisäksi esimerkiksi opiskeluvalmiuksien lisäämiseen, työllistymisen edistämiseen, yrittäjyysvalmiuksiin, terveyden kohentamiseen tai kestävän elämän taitojen vahvistamiseen.

Syyskaudelle järjestetään kaksi samansisältöistä verkkokoulutusta: 24.8. ja 26.10.

Kaikkien-mallin toimeenpanoa tukee selkeä materiaali, johon voi tutustua osoitteessa kaikkienmalli.fi

Verkkokoulutus
24.8.2021 klo 12.30‒16
>> Ilmoittaudu viimeistään 19.8.2021

26.10.2021 klo 12.30‒16
Verkkokoulutus
>> Ilmoittaudu viimeistään 19.10.2021

 

Verkkokoulutuksen työkalut: Padlet tutuksi!

Tervetuloa Padlet-työpajaan! Padlet on virtuaalinen seinä, jota voi käyttää monipuolisesti työkaluna verkkokoulutuksessa.

Työpajassa tutustutaan toiminnallisesti Padletin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Koulutuksen alussa on lyhyt alustus Padletin perustoiminnoista ja sen jälkeen osallistujat pääsevät itse luomaan Padlet-seiniä ja kokeilemaan niiden jakamista.

Opintokeskus Sivis tarjoaa Padletin jäsenjärjestöjen kouluttajille maksutta käyttöön vuoden 2021 ajaksi. Työpaja on suunnattu etenkin kaikille Siviksen jäsenjärjestöjen kouluttajille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan Padletiin ja oppimaan lisää sen käytöstä.

Syksyn aikana järjestetään kaksi samansisältöistä työpajaa.

Verkkokoulutus
27.8.2021 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 25.8.2021

Verkkokoulutus
6.10.2021 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 4.10.2021

 

Verkkokoulutuksen työkalut: Itslearning tutuksi!

Tervetuloa tutustumaan verkko-oppimisympäristö Itslearningiin! Itslearning on suljettu verkko-oppimisympäristö, jonka avulla osallistuja voi osallistua kurssille joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen maksutta käyttöön Itslearning-alustan Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyihin koulutuksiin.

Koulutuksessa Opintokeskus Siviksen verkkopedagogi Aino Laurila kertoo, millaisiin koulutuksiin Itslearning soveltuu ja minkälaisia ominaisuuksia alustalla on. Lisäksi tutustutaan alustan käyttöönottamiseen Siviksen kautta.

Koulutus järjestetään syksyn aikana samansisältöisenä kaksi kertaa.

Verkkokoulutus
2.9.2021 klo 14–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 1.9.2021

Verkkokoulutus
29.10.2021 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 28.10.2021

 

Verkkokoulutuksen työkalut: Zoom

Zoom on verkkoneuvottelutyökalu, jolla voi järjestää koulutuksia, verkkoseminaareja ja webinaareja verkossa. Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti verkkokoulutuksen toteuttamiseen Zoomin avulla. Koulutuksessa käydään läpi Zoomin keskeisimmät toiminnot ja asetukset. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tapoihin aktivoida osallistujia.

Syksyn aikana järjestetään kaksi samansisältöistä koulutusta. Koulutus on tarkoitettu kaikille järjestöjen ja yhdistysten toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan Zoom-sovellukseen ja sen käyttömahdollisuuksiin koulutuksissa.

Sivis tarjoaa jäsenpalveluna Zoomin verkkokoulutusten toteuttamiseen, alustan saa maksutta käyttöön Siviksen kanssa yhteistyössä toteuttaviin koulutuksiin.

Verkkokoulutus
6.9.2021 klo 13–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 3.9.2021

Verkkokoulutus
9.11.2021 klo 9–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 5.11.2021

 

Verkkokoulutuksen työkalut: Teams

Videokokoukset ja yhteistyöskentelyn alustat tukevat koulutusta silloin, kun osallistujien ei ole mahdollista kohdata kasvokkain. Teams-koulutuksessa tutustutaan Microsoft Teams -sovellukseen ja erityisesti sen kokoustoimintoon, jota voi hyödyntää verkkokoulutusten ja tapahtumien järjestämisessä.

Koulutuksessa opitaan, miten ohjelman saa käyttöön ja mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää. Teamsin teknisten ominaisuuksien lisäksi koulutuksessa perehdytään osallistujien aktivoimiseen Teamsissa ja tutustutaan käytännönläheisesti pienryhmätiloihin, kyselyihin ja valkotauluun.

Verkkokoulutus
15.9.2021 klo 9–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 14.9.2021

Verkkokoulutus
23.11.2021 klo 14–15.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 22.11.2021

 

Kouluttajana verkossa

Kehity kouluttajana, opi uutta verkkokouluttamisesta ja ota haltuun monipuoliset verkkokoulutuksen mahdollisuudet!

Kouluttajana verkossa on verkkokurssi, jonka aikana käydään läpi verkkokurssin toteutuksen vaiheet osaamislähtöisestä suunnittelusta sopivien opetusmuotojen valintaan. Kurssin aikana opit osaamislähtöisen koulutussuunnittelun periaatteet, vuorovaikutteista ohjaamista verkkoympäristöissä, sisältöjen suunnittelua sekä kannustavan arvioinnin toteuttamista.

Kurssi toteutetaan verkossa ja se sisältää vuorovaikutteista työskentelyä Zoomissa sekä itsenäistä opiskelua Itslearningissä.

Kurssi sopii erinomaisesti pariksi Verkkokurssin rakentaminen Itslearningiin -kurssille.

Verkkokoulutus
4.10.–5.11.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 24.9.2021

 

Verkkokoulutuksen rakentaminen Itslearningiin

Opi rakentamaan verkkokursseja Itslearning-verkko-oppimisympäristöön Siviksen asiantuntijan vetämissä työpajoissa!

Kurssin aikana rakennat oman verkkokurssin Siviksen Itslearning-verkko-oppimisalustalle. Kurssi koostuu neljästä työpajasta, joissa käydään asiantuntijan johdolla läpi kurssirakentamisen vaiheet ja saat apua ja neuvoja oman kurssin rakentamiseen. Koulutuksen aikana opit muun muassa lisäämään kurssimateriaalia Itslearningiin sekä hyödyntämään alustan erilaisia tehtävätyyppejä omassa koulutuksessasi.

Koulutus sopii erinomaisesti pariksi Kouluttajana verkossa -koulutuksen kanssa.

Verkkokoulutus
11.10.–12.11.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 4.10.2021

 

Verkkokoulutusmallit ja niiden käyttö

Yhdistystoiminnan verkkokoulutusten käyttö ja vetäjänä toimiminen

Toimitko työssäsi vapaaehtoisten ja yhdistystoimijoiden kouluttajana? Kehitätkö uusia koulutuksia ja suunnittelet toteutuksia? Tervetuloa tutustumaan Siviksen verkkokoulutusmalleihin ja oppimaan, miten niistä saa parhaimman hyödyn irti!

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjen käyttöön yhdistystoiminnan verkkokoulutusmalleja, joiden avulla järjestöt voivat toteuttaa koulutuksia omille kohderyhmilleen.

Tilaisuudessa julkistetaan uusi Yhdistysviestijä-verkkokoulutusmalli ja esitellään tammikuussa julkistetut Yhdistyskehittäjä– ja Vapaaehtoisjohtaja-verkkokoulutukset sekä kerrotaan niiden päivityksistä. Koulutusmallit on valmisteltu ja niitä kehitetään jatkuvasti yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Verkkokoulutusmallit ovat saatavilla Itslearning-oppimisympäristössä, joka on Siviksen jäsenjärjestöjen käytettävissä maksuttomana jäsenpalveluna. Koulutusmallien käyttö ei edellytä aikaisempaa kokemusta Itslearningistä. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, löydät lisätietoja ja ohjeet Siviksen verkkosivuilta.

Tervetuloa kuulemaan, mistä on kyse! Mitä koulutukset sisältävät? Millaista osaamista koulutukset lisäävät? Kuinka koulutukset saa käyttöön? Mitä käyttö edellyttää kouluttajalta? Kenelle ne sopivat?

Webinaari
20.8.2021 klo 9‒12
>> Ilmoittaudu viimeistään 18.8.2021

 

Työpaja: Verkkokoulutusmallin käyttöönotto

Haluatko oppia lisää Siviksen verkkokoulutusmallien käytöstä? Verkkokoulutusmallien käyttöönotto -työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kouluttaa järjestönsä vapaaehtoisia Siviksen verkkokoulutusmallien avulla.

Syksyn aikana järjestetään kaksi samansisältöistä koulutusta. Koulutuksessa käydään läpi verkkokoulutusmallien käyttöönotto Itslearningissa. Koulutuksessa opitaan mallin kopioiminen sekä kaikki tarvittavat vaiheet koulutusmallin käyttöönottoon omassa järjestössä. Koulutuksessa edetään työpajamaisesti ja osallistujille varataan aikaa myös oman koulutuksen työstämiseen ja viimeistelyyn.

Opintokeskus Sivis on julkaissut uudet yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallit vuoden alussa. Koulutusmallit voi ottaa käyttöön Siviksen verkko-oppimisalusta Itslearningistä, jossa kurssialueet on mahdollista kopioida järjestön omaan käyttöön. Koulutusmalleista on jo nyt tarjolla Yhdistyskehittäjä ja Vapaaehtoisjohtaja. Lisäksi syksyllä 2021 julkaistaan Yhdistysviestijä-koulutusmalli.

Verkkokoulutus
30.8.2021 klo 13–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 27.8.2021

Verkkokoulutus
13.10.2021 klo 13–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 19.10.2021

 

Verkkokoulutusmallit-klinikka

Tervetuloa verkkokoulutusmallien klinikalle! Klinikka on tarkoitettu järjestöjen toimijoille, jotka ovat ottaneet tai ottamassa käyttöön Siviksen verkkokoulutusmalleja. Verkkoklinikalla käydään läpi osallistujien Itslearningiin ja verkkokoulutusmalleihin liittyviä kysymyksiä ja esiin tulleita pulmatilanteita.

Opintokeskus Sivis on julkaissut uudet yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallit vuoden alussa. Koulutusmallit voi ottaa käyttöön Siviksen verkko-oppimisalusta Itslearningistä, jossa kurssialueet on mahdollista kopioida järjestön omaan käyttöön. Koulutusmalleista on jo tarjolla Yhdistyskehittäjä ja Vapaaehtoisjohtaja. Lisäksi syksyllä 2021 julkaistaan Yhdistysviestijä-verkkokoulutusmalli.

Lue lisää koulutusmalleista Siviksen verkkosivuilta: https://www.oksivis.fi/jasenpalvelut/verkkokoulutuspalvelut/yhdistystoiminnan-koulutusmallit.html

Verkkokoulutus
22.9.2021 klo 9–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 20.9.2021

 

Järjestökoulutuksen kehittäminen

Laatu edellä – järjestökoulutuksen jatkuvan kehittämisen matka

Laatutyö osaksi järjestön toimintatapaa ja vuosikelloa! Opi verkkokoulutuksessa hyödyntämään Siviksen koulutuksen laadunkehittämisen viitekehystä omassa järjestössäsi. Saat käyttöösi myös kehittämisen työkirjan laatutyön toteutuksen ja seurannan tueksi.

Koulutuksessa pohditaan oman järjestön laadunkehittämiseen liittyviä odotuksia ja tarpeita sekä yhdistetään laatutyö osaksi järjestön toimintatapoja ja vuosikelloa. Koulutus sopii erityisesti niille järjestöille, jotka ovat aloittamassa koulutuksen laadunkehittämistyön yhteistyössä Siviksen kanssa.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat jatkuvan kehittämisen toimintamalli ja sitä tukevat työkalut, eri toimijoiden roolit laadunkehittämistyössä sekä hyvien käytänteiden ja kehittämiskohteiden tunnistaminen.

Koulutus on suunnattu erityisesti järjestöjohtajille sekä ja järjestöjen koulutustoiminnasta vastaaville.

Verkkokoulutus
6.9.–1.10.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 23.8.2021

 

Intoa ja kestävyyttä järjestökoulutuksesta ja vertaisoppimisesta

Miten tuoda intoa oppimiseen ja kestävyyttä järjestötoimintaan? Perjantaina 10.9.2021 klo 9-11 järjestettävässä webinaarissa esitellään keinoja innon ja kestävyyden saavuttamiseksi järjestötyössä ja pohditaan erilaisia toiminnan haasteita mm. nuorisojärjestöjen näkökulmasta.

Tilaisuudessa esitellään Siviksen Järjestöissä me innostutaan. Oppiminen ja kestävä sivistys järjestötoiminnassa -selvityksen tulokset ja pohditaan  vertaisoppimisen mahdollisuuksia järjestötoiminnassa sekä innostutaan keskustelemaan. Mukana keskustelemassa ovat Mikko Cortes Tellez opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Riku Eskelinen Luonto-liitosta, Sanna Rekola Sitrasta sekä Marion Fields ja Lea Lihavainen Siviksestä.

Webnaari
10.9.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 7.9.2021

 

Järjestöt kouluttajina matka koulutuksen kokonaissuunnitteluun

Järjestökoulutuksella osaavia toimijoita! Tule mukaan suunnittelemaan järjestösi koulutustoimintaa osaamis- ja strategialähtöisesti. Rakennetaan yhdessä koulutustarjonta, joka vastaa järjestönne osaamistarpeisiin.

Koulutuksen jälkeen osaat määritellä järjestön koulutustoiminnan kokonaisuuden osaamis- ja strategialähtöisesti, tunnistaa koulutustoiminnan edellyttämät resurssit sekä suunnitella järjestön koulutustarjonnan osaamislähtöisesti.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti järjestöjen johdolle sekä järjestöjen koulutustoiminnasta vastaaville. Koulutuksen keskeisenä sisältönä on oman järjestön koulutustarjonnan suunnittelu osaamis- ja strategialähtöisesti.

Verkkokoulutus
15.11.–3.12.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 15.10.2021

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Miten tunnistaa vapaaehtoisen osaaminen?

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja pohtimaan yhdessä, millaisilla välineillä ja työkaluilla järjestöissä voidaan tunnistaa vapaaehtoistyössä syntyvää osaamista!

Webinaarissa käydään läpi erilaisia osaamisen tunnistamisen työkaluja, välineitä ja menetelmiä. Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä osaamisen tunnistaminen on ja osaat sitoa osaamisen tunnistamisen osaksi järjestön toimintaa.

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.

Webinaari
3.11.2021 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 27.10.2021

Mies tietokoneen ääressä. Taustalla ihmisiä.

Seuraa Siviksen Koulutuskalenteria!

Kaikki Siviksen koulutukset löytyvät Koulutuskalenterista. Koulutukset ovat maksuttomia ja ne on suunnattu ensisijaisesti Siviksen jäsenjärjestöjen toimijoille.

Tutustu Koulutuskalenteriin