16.9.2021 Koulutukset

Syksyn koulutukset ‒ opi uutta ja innostu!

Syyskaudella hiotaan mm. verkkokoulutus- ja ohjaustaitoja sekä sukelletaan järjestöjen koulutussuunnittelun saloihin. Tervetuloa Siviksen koulutuksiin!

 

Kouluttajan työkalut ja menetelmät

Verkkokoulutuksen työkalut: Padlet tutuksi!

Tervetuloa Padlet-työpajaan! Padlet on virtuaalinen seinä, jota voi käyttää monipuolisesti työkaluna verkkokoulutuksessa.

Työpajassa tutustutaan toiminnallisesti Padletin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Koulutuksen alussa on lyhyt alustus Padletin perustoiminnoista ja sen jälkeen osallistujat pääsevät itse luomaan Padlet-seiniä ja kokeilemaan niiden jakamista.

Opintokeskus Sivis tarjoaa Padletin jäsenjärjestöjen kouluttajille maksutta käyttöön vuoden 2021 ajaksi. Työpaja on suunnattu etenkin kaikille Siviksen jäsenjärjestöjen kouluttajille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan Padletiin ja oppimaan lisää sen käytöstä.

Verkkokoulutus
6.10.2021 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 4.10.2021

Verkkokoulutus
3.11.2021 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 1.11.2021

 

Verkkokoulutuksen työkalut: Itslearning tutuksi!

Tervetuloa tutustumaan verkko-oppimisympäristö Itslearningiin! Itslearning on suljettu verkko-oppimisympäristö, jonka avulla osallistuja voi osallistua kurssille joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen maksutta käyttöön Itslearning-alustan Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyihin koulutuksiin.

Koulutuksessa Opintokeskus Siviksen verkkopedagogi Aino Laurila kertoo, millaisiin koulutuksiin Itslearning soveltuu ja minkälaisia ominaisuuksia alustalla on. Lisäksi tutustutaan alustan käyttöönottamiseen Siviksen kautta.

Verkkokoulutus
29.10.2021 klo 10–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 28.10.2021

 

Verkkokoulutuksen työkalut: Zoom

Zoom on verkkoneuvottelutyökalu, jolla voi järjestää koulutuksia, verkkoseminaareja ja webinaareja verkossa. Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti verkkokoulutuksen toteuttamiseen Zoomin avulla. Koulutuksessa käydään läpi Zoomin keskeisimmät toiminnot ja asetukset. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tapoihin aktivoida osallistujia.

Koulutus on tarkoitettu kaikille järjestöjen ja yhdistysten toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan Zoom-sovellukseen ja sen käyttömahdollisuuksiin koulutuksissa.

Sivis tarjoaa jäsenpalveluna Zoomin verkkokoulutusten toteuttamiseen, alustan saa maksutta käyttöön Siviksen kanssa yhteistyössä toteuttaviin koulutuksiin.

Verkkokoulutus
9.11.2021 klo 9–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 5.11.2021

 

Verkkokoulutuksen työkalut: Teams

Videokokoukset ja yhteistyöskentelyn alustat tukevat koulutusta silloin, kun osallistujien ei ole mahdollista kohdata kasvokkain. Teams-koulutuksessa tutustutaan Microsoft Teams -sovellukseen ja erityisesti sen kokoustoimintoon, jota voi hyödyntää verkkokoulutusten ja tapahtumien järjestämisessä.

Koulutuksessa opitaan, miten ohjelman saa käyttöön ja mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää. Teamsin teknisten ominaisuuksien lisäksi koulutuksessa perehdytään osallistujien aktivoimiseen Teamsissa ja tutustutaan käytännönläheisesti pienryhmätiloihin, kyselyihin ja valkotauluun.

Verkkokoulutus
23.11.2021 klo 14–15.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 22.11.2021

 

Kouluttajana verkossa

Kehity kouluttajana, opi uutta verkkokouluttamisesta ja ota haltuun monipuoliset verkkokoulutuksen mahdollisuudet!

Kouluttajana verkossa on verkkokurssi, jonka aikana käydään läpi verkkokurssin toteutuksen vaiheet osaamislähtöisestä suunnittelusta sopivien opetusmuotojen valintaan. Kurssin aikana opit osaamislähtöisen koulutussuunnittelun periaatteet, vuorovaikutteista ohjaamista verkkoympäristöissä, sisältöjen suunnittelua sekä kannustavan arvioinnin toteuttamista.

Kurssi toteutetaan verkossa ja se sisältää vuorovaikutteista työskentelyä Zoomissa sekä itsenäistä opiskelua Itslearningissä.

Kurssi sopii erinomaisesti pariksi Verkkokurssin rakentaminen Itslearningiin -kurssille.

Verkkokoulutus
4.10.–5.11.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 24.9.2021

 

Verkkokoulutuksen rakentaminen Itslearningiin

Opi rakentamaan verkkokursseja Itslearning-verkko-oppimisympäristöön Siviksen asiantuntijan vetämissä työpajoissa!

Kurssin aikana rakennat oman verkkokurssin Siviksen Itslearning-verkko-oppimisalustalle. Kurssi koostuu neljästä työpajasta, joissa käydään asiantuntijan johdolla läpi kurssirakentamisen vaiheet ja saat apua ja neuvoja oman kurssin rakentamiseen. Koulutuksen aikana opit muun muassa lisäämään kurssimateriaalia Itslearningiin sekä hyödyntämään alustan erilaisia tehtävätyyppejä omassa koulutuksessasi.

Koulutus sopii erinomaisesti pariksi Kouluttajana verkossa -koulutuksen kanssa.

Verkkokoulutus
11.10.–12.11.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 4.10.2021

 

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus 

Koulutuksessa perehdytään Erätauko-menetelmän taustoihin sekä opitaan, miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja miten niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Tutustut myös Erätauko-työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä, miten sovellat niitä keskustelujen ohjaamisessa omassa työssäsi ja järjestössäsi. Koulutuksen aikana voit laatia suunnitelman omalle Erätauko-keskustelulle ja saada siihen vertaispalautetta. Suunnitelman avulla sinun on helppo lähteä järjestämään omaa Erätauko-keskustelua. 

Verkkokoulutus koostuu kolmesta koulutustilaisuudesta ja sisältää luento-osuuksia, kolme oppimistehtävää 
sekä harjoituksia pienryhmissä ja yhteisiä keskusteluja. Syksyn aikana järjestetään kaksi samansisältöistä koulutusta.  

Verkkokoulutus
1.11.–8.12.
>> Ilmoittaudu viimeistään 25.10.2021  

 

Uudistuva ryhmänohjaaja ja kouluttaja: Kaikkien-malli haltuun

Kaipaatko uusia ideoita ryhmien ohjaamiseen tai koulutustyöhön? Tervetuloa tutustumaan Kaikkien-malliin, jolla toteutat osallistavan ja innostavan oppimis- tai vertaisryhmän.

Kaikkien-malli soveltuu kaikkeen ryhmämuotoiseen oppimiseen. Sen avulla voit tuottaa vaikuttavan oppimisprosessin niin järjestökentän, vapaan sivistystyön kuin muodollisen koulutusasteen piirissä.

Ohjausmallin keskiössä on oppija. Lähtökohta uuden oppimiselle on omien vahvuuksien tunnistaminen. Oppijoita tuetaan yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.

Oppimisprosessi voi keskittyä perustaitojen kehittämisen lisäksi esimerkiksi opiskeluvalmiuksien lisäämiseen, työllistymisen edistämiseen, yrittäjyysvalmiuksiin, terveyden kohentamiseen tai kestävän elämän taitojen vahvistamiseen.

Kaikkien-mallin toimeenpanoa tukee selkeä materiaali, johon voi tutustua osoitteessa kaikkienmalli.fi

26.10.2021 klo 12.30‒16
Verkkokoulutus
>> Ilmoittaudu viimeistään 19.10.2021

 

Verkkokoulutusmallit ja niiden käyttö

Verkkokoulutusmallit-klinikka

Tervetuloa verkkokoulutusmallien klinikalle! Klinikka on tarkoitettu järjestöjen toimijoille, jotka ovat ottaneet tai ottamassa käyttöön Siviksen verkkokoulutusmalleja. Verkkoklinikalla käydään läpi osallistujien Itslearningiin ja verkkokoulutusmalleihin liittyviä kysymyksiä ja esiin tulleita pulmatilanteita.

Opintokeskus Sivis on julkaissut uudet yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallit vuoden alussa. Koulutusmallit voi ottaa käyttöön Siviksen verkko-oppimisalusta Itslearningistä, jossa kurssialueet on mahdollista kopioida järjestön omaan käyttöön. Koulutusmalleista on jo tarjolla Yhdistyskehittäjä ja Vapaaehtoisjohtaja. Lisäksi syksyllä 2021 julkaistaan Yhdistysviestijä-verkkokoulutusmalli.

Verkkokoulutus
22.9.2021 klo 9–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 20.9.2021

 

Työpaja: Verkkokoulutusmallin käyttöönotto Itslearningissa

Haluatko oppia lisää Siviksen verkkokoulutusmallien käytöstä? Verkkokoulutusmallien käyttöönotto -työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kouluttaa järjestönsä vapaaehtoisia Siviksen verkkokoulutusmallien avulla.

Koulutuksessa käydään läpi verkkokoulutusmallien käyttöönotto Itslearningissa. Koulutuksessa opitaan mallin kopioiminen sekä kaikki tarvittavat vaiheet koulutusmallin käyttöönottoon omassa järjestössä. Koulutuksessa edetään työpajamaisesti ja osallistujille varataan aikaa myös oman koulutuksen työstämiseen ja viimeistelyyn.

Opintokeskus Sivis on julkaissut uudet yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallit tänä vuonna. Koulutusmallit voi ottaa käyttöön Siviksen verkko-oppimisalusta Itslearningistä, jossa kurssialueet on mahdollista kopioida järjestön omaan käyttöön. Tarjolla olevat koulutusmallit ovat Yhdistyskehittäjä, Vapaaehtoisjohtaja ja Yhdistysviestijä.

Verkkokoulutus
13.10.2021 klo 13–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 19.10.2021

 

Verkkokoulutusmallit ja niiden käyttöönotto Howspacessa

Haluatko oppia lisää Siviksen verkkokoulutusmallien käytöstä? Verkkokoulutusmallien käyttöönotto -työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kouluttaa järjestönsä vapaaehtoisia Siviksen verkkokoulutusmallien avulla.

Koulutuksen alkuosassa tutustutaan verkkokoulutusmalleihin ja niiden sisältöihin tarkemmin. Koulutuksen työpajaosiossa käydään läpi miten verkkokoulutusmalli otetaan käyttöön Howspacessa ja mitä tarvitaan kurssin käyttöönottamiseen omassa järjestössä.

Opintokeskus Sivis on julkaissut uudet yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallit tänä vuonna. Koulutusmallit voi ottaa käyttöön Siviksen verkko-oppimisalusta Howspacessa, jossa kurssialueet on mahdollista kopioida järjestön omaan käyttöön. Tarjolla olevat koulutusmallit ovat Yhdistyskehittäjä, Vapaaehtoisjohtaja ja Yhdistysviestijä.

Verkkokoulutus
15.10.2021 9–11
>> Ilmoittaudu viimeistään 13.10.2021

 

Yhdistystoiminnan verkkokoulutusmallien kehittäminen ja toteutuksessa onnistuminen

Oletko järjestänyt vuoden aikana koulutuksia Siviksen verkkokoulutusmallien Yhdistyskehittäjä, Yhdistysviestijä tai Vapaaehtoisjohtaja avulla tai tutustunut niihin testikursseilla?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten koulutukset ovat toimineet. Mikä koulutusten käytössä sujui hyvin? Miten mahdolliset haasteet ratkaistiin? Millaista uutta osaamista vuoden aikana kertyi? Luvassa myös innostavia vinkkejä!

Koulutuksessa käsitellään tammikuussa julkistettuja verkkokoulutusmalleja Yhdistyskehittäjä ja Vapaaehtoisjohtaja sekä elokuussa julkistettua verkkokoulutusmallia Yhdistysviestijä. Sivis on tuottanut koulutusmallit jäsenjärjestöjen käyttöön. Koulutusmallien avulla jäsenjärjestöt voivat toteuttaa verkkokoulutuksia omille vapaaehtoisille ja yhdistystoimijoille itsenäisesti tai yhdessä eri järjestöjen kanssa.

Verkkokoulutus
17.12. klo 9–10.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 15.12.2021

 

Järjestökoulutuksen kehittäminen

Järjestöt kouluttajina matka koulutuksen kokonaissuunnitteluun

Järjestökoulutuksella osaavia toimijoita! Tule mukaan suunnittelemaan järjestösi koulutustoimintaa osaamis- ja strategialähtöisesti. Rakennetaan yhdessä koulutustarjonta, joka vastaa järjestönne osaamistarpeisiin.

Koulutuksen jälkeen osaat määritellä järjestön koulutustoiminnan kokonaisuuden osaamis- ja strategialähtöisesti, tunnistaa koulutustoiminnan edellyttämät resurssit sekä suunnitella järjestön koulutustarjonnan osaamislähtöisesti.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti järjestöjen johdolle sekä järjestöjen koulutustoiminnasta vastaaville. Koulutuksen keskeisenä sisältönä on oman järjestön koulutustarjonnan suunnittelu osaamis- ja strategialähtöisesti.

Verkkokoulutus
15.11.–3.12.2021
>> Ilmoittaudu viimeistään 15.10.2021

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Miten tunnistaa vapaaehtoisen osaaminen?

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja pohtimaan yhdessä, millaisilla välineillä ja työkaluilla järjestöissä voidaan tunnistaa vapaaehtoistyössä syntyvää osaamista!

Webinaarissa käydään läpi erilaisia osaamisen tunnistamisen työkaluja, välineitä ja menetelmiä. Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä osaamisen tunnistaminen on ja osaat sitoa osaamisen tunnistamisen osaksi järjestön toimintaa.

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.

Webinaari
3.11.2021 klo 13–15
>> Ilmoittaudu viimeistään 27.10.2021

Mies tietokoneen ääressä. Taustalla ihmisiä.

Seuraa Siviksen Koulutuskalenteria!

Kaikki Siviksen koulutukset löytyvät Koulutuskalenterista. Koulutukset ovat maksuttomia ja ne on suunnattu ensisijaisesti Siviksen jäsenjärjestöjen toimijoille.

Tutustu Koulutuskalenteriin