10.9.2023 Järjestökoulutus

Sydänliitto sovittaa tietoa arkeen sopiviksi tavoiksi

Sydänliitossa on huomattu, että terveyden edistämisen ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ja työvälineitä, jotta he voivat auttaa lapsiperheitä tekemään hyvinvointia tukevia valintoja.

Hyväntuulinen perhe makoilemassa ulkona syksyn lehtien päällä. Hyväntuulinen perhe makoilemassa ulkona syksyn lehtien päällä.

Sydänliitto tarjoaa tietoa hyvinvoinnista ja terveellisistä elintavoista. Tärkeä havainto on ollut, että pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös menetelmä, jonka avulla tietoa tuodaan ja sovitetaan perheiden arkeen sopiviksi tavoiksi.

– Meidän jakamamme tieto on aina luotettavaa, tutkittua ja uutta. Olisi liikaa vaadittu, jos kansalaisten pitäisi itse tietää, mikä terveyteen liittyvä tieto on oikeaa ja mikä väärää, sanoo Sydänliiton lapsiperhetiimin terveyden edistämisen ja viestinnän asiantuntija Marjaana Kauranen.

Neuvokas perhe luo motivaatiota ja keinoja terveyden edistämiseen

Puolikuva Kaurasesta pöydän ääressä.
Marjaana Kauranen. Kuva: Sydänliitto

Yksi Sydänliiton kiitellyistä menetelmistä on Neuvokas perhe. Se tarjoaa vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosittelema menetelmä kuuluu Käypä hoito -suosituksiin. Lisäksi Neuvokas perhe on valittu EU-komission parhaiden käytänteiden joukkoon. Parhaillaan menetelmän vaikuttavuutta arvioidaan THL:n hyte-arvioinnissa.

Neuvokas perhe kehitettiin alun perin vuonna 2006, kun huomattiin, että sepelvaltimotaudit lisääntyvät Suomessa. Silloin ymmärrettiin, että taudin välttämiseen tarvitaan perheiden elintapaohjausta.

– Huomasimme, että ammattilaisten antama tieto tai lehtiartikkelit eivät riitä, vaan perheet tarvitsevat motivaatiota ja omaan arkeen sopivia tapoja terveyden edistämiseen, Marjaana Kauranen kertoo.

Aluksi koulutettiin vain lääkäreitä ja terveydenhoitajia, mutta myöhemmin huomattiin, että yhä useampi perheiden kanssa työskentelevä ammattilainen hyötyisi menetelmästä. Nyt Neuvokas perhe -osaamista saavat esimerkiksi perhetyöntekijät ja varhaiskasvattajat. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Siviksen kanssa. Sivis on tukenut tänä ja viime vuonna kaikkiaan 22:ta Neuvokas perhe -koulutusta.

Ammattilaisten antama tieto ei riitä, vaan perheet tarvitsevat motivaatiota ja omaan arkeen sopivia tapoja terveyden edistämiseen.

Lapsiperheille jaetaan verkossa ja sosiaalisessa mediassa ideoita ja vinkkejä. Alun perin lähtökohtana oli painonhallinta ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen. Nykyään syvennytään laajemmin painonhallinnan taustalla oleviin asioihin, kuten liikkumiseen, syömiseen, nukkumiseen ja arjen toimintoihin.

– Kaikki perustuu vanhemmuuden tukemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen perheissä. Kun ihminen kokee olevansa hyvä ja arvokas, hän haluaa tehdä hyviä tekoja myös itselleen.

Sydänliitto tavoittaa erityisiä kohderyhmiä

Terveyttä edistäviä koulutuksia järjestävät Siviksen jäsenjärjestöt kohtaavat usein erityisryhmiä, joiden tavoittaminen olisi muutoin hankalaa. Neuvokas perhe -menetelmä on oiva esimerkki. Sydänliiton koulutukset ovat osa Siviksen kansanterveystyötä tukevaa koulutuskokonaisuutta.

– Nimenomaan perheitä tukevien ammattilaisten kautta löydämme oikeat kohderyhmät. Näin tavoitamme esimerkiksi heikommassa asemassa olevat ihmiset, Marjaana Kauranen kertoo.

Opetamme ammattilaisille ratkaisukeskeistä tapaa ohjata perheitä ja vanhempia. Etenemme ohje ohjeelta, jotta voidaan oikeasti vaikuttaa.

Selkeänä tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Neuvokas perhe tukee lapsia ja perheitä pienestä pitäen. Punaisena lankana on hyvien vinkkien jakaminen faktatiedon lisäksi.

– Opetamme ammattilaisille ratkaisukeskeistä tapaa ohjata perheitä ja vanhempia. Emme kaada ammattilaisten niskaan kerralla kaikkea, mitä tiedämme perheiden hyvinvoinnista, vaan etenemme ohje ohjeelta, jotta ammattilaiset voivat oikeasti vaikuttaa perheiden hyvinvointiin.

Neuvokas perhe on yksi Sydänliiton tukimuodoista. Lisäksi järjestö kouluttaa paljon vertaisohjaajia ja järjestää vertaistukea. Eri sairausryhmille tuotetaan koulutusta ja webinaareja. Osa verkkoluennoista on suunnattu avoimesti kaikille. Myös nämä koulutukset ovat yhdessä Siviksen kanssa järjestettävää vapaan sivistystyön toimintaa.

Isä ja poika nauravat ja halaavat toisiaan.

Neuvokas perhe -menetelmä

  • Sydänliiton menetelmä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.
  • Tarkoitettu sekä lapsiperheille että perheitä tukeville ammattilaisille.
  • Sivis tukee Neuvokas perhe -koulutuksia. Vuosina 2022 ja 2023 Sydänliitto ja Sivis ovat toteuttaneet yhteistyössä 22 koulutusta.
Neuvokas perhe