20.10.2022 Järjestökoulutus

Suomen luonto tutuksi ukrainalaisille 

Sivis tukee jäsenjärjestöjensä kautta Suomeen tulleiden ukrainalaisten koulutusta. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset päätti hyödyntää Siviksen tarjoamaa tukea ja järjesti ukrainalaisille koulutuksen, jossa tutustuttiin villiravintoon ja jokamiehen oikeuksiin. 
Ihmisiä luonnon keskellä. Ihmisiä luonnon keskellä. Maa-ja kotitalousnaisten järjestämässä koulutuksessa ukrainalaiset pääsivät opettelemaan luonnossa liikkumisen sääntöjä.

Siviksen jäsenjärjestöissä heräsi huoli keväällä 2022 Suomeen tulleista ukrainalaisista. Järjestöjen yhteydenottojen perusteella Siviksessä päätettiin tarjota jäsenjärjestöjen käyttöön tuhat opetustuntia sataprosenttisella Sivis-tuella, kun koulutus suuntautuu Ukrainan kriisin osallisille.

Koulutusta on tähän mennessä järjestetty mm. suomen kielen, työllistymisen ja harrastustoiminnan teemoista. Haastattelimme yhtä koulutuksen toteuttajista, Henna Kyyrää, ja kysyimme, minkälainen kokemus koulutus lopulta oli. 

Missä järjestössä toimit ja mitä järjestösi tekee? 

Toimin Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa, joka on osa ProAgria Länsi-Suomea. Tarjoamme palveluita ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Olemme myös osa Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijajärjestöä. Toimimme Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Vahvistamme ruoka- ja ravitsemusosaamista, maiseman- ja luonnonhoidon kehittämistä ja yrittäjyyden tukemista. 

Mistä ajatus koulutuksen järjestämiseen lähti?  

Huomasimme, että täällä omallakin seudulla on paljon ukrainalaisia ja tsemppiä saimme Siviksen tarjoamasta koulutuksen tuesta. Koulutuksen sisältö on vahvaa osaamisaluettamme, emmekä olleet aiemmin vielä jakaneet tietoa pakolaisille. 

Millaista osaamista oppijat saivat koulutuksessa ja mitä oppimistapoja hyödynsitte? 

Koulutuksemme aiheena olivat suomalaiset jokamiehen oikeudet ja villiravinnon tutustuttaminen ukrainalaisille. Koulutuksessa opeteltiin luonnossa liikkumisen sääntöjä ja oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia.  

Tapasimme koulutuksen aikana yhteensä viisi kertaa. Ensimmäisellä kerralla koulutukseen osallistui 26 Ukrainasta sotaa paennutta henkilöä. Käsittelimme tuolloin jokamiehenoikeuksia ja Suomen luonnosta saatavaa ravintoa. Pääosin pohdimme sitä, mitä ja miten ravintoa voi kerätä, käyttää tai jopa myydä. Seuraavilla kokoontumiskerroilla kävimme marjastamassa, kalastamassa ja sienestämässä. Valmistimme kerätyistä aineksista myös ruokaa ulkona retkikeittimellä ja sisällä vastaanottokeskuksen tiloissa. 

Millaista palautetta saitte ja mitä itse opitte koulutuksen järjestämisestä? 

Saimme osallistujilta sekä vastaanottokeskuksen henkilökunnalta positiivista palautetta. Ukrainalaisten välinen yhteisöllisyys lisääntyi myös selvästi. Osallistujat vaihtoivat keskenään tietoja luonnonantimien keräämisestä, hyödyntämisestä ja myymisestä. 

Ukrainalaisten kertoessa omia tarinoitaan opin asioita heidän kulttuuristaan ja tavoistaan ruoan, luonnon ja elämänkokemusten kautta. Opin myös työskentelemään yhdessä tulkin kanssa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tulkki avustaa minua koulutuksessa. Vastaanottokeskuksen arki ja siellä toimiminen tulivat myös paremmin tutuiksi. 

Mitä muuta haluaisit kertoa koulutuksesta? 

Koulutuksen vaikuttavuus yleisesti oli paljon suurempi, kuin olin osannut haaveilla. Koulutuksen varsinainen sisältö oli tarjota tietoa ja kehittää osallistujien osaamista Suomen luonnosta, raaka-aineista ja niiden käyttämisestä ruoan raaka-aineena. Koulutuksen aikana tärkeämmäksi nousivat kuitenkin ukrainalaisten keskinäisten kontaktien ja yhteisöllisyyden lisääntyminen. Tärkeiksi muodostuivat myös osallistujien kokemukset luonto- ja keittiöterapiasta, mitkä olivat selvästi havaittavissa käytännön toiminnassa. Puheensorina ja keskustelujen avaukset lämmittivät myös paljon mieltä.  

Koulutus kokosi samalla yhteen ihmisiä eritaustaisia ihmisiä, kuten hammaslääkäreitä, sairaanhoitajia, varhaiskasvatustyöntekijöitä ja paljon muita ammattihenkilöitä.

Sivis on tukenut ukrainalaisten koulutusta

Sivis on tukenut jäsenjärjestöjensä kautta Suomeen tulleiden ukrainalaisten koulutusta.

Siviksen jäsenjärjestöissä heräsi huoli keväällä 2022 Suomeen tulleista ukrainalaisista. Järjestöjen yhteydenottojen perusteella Siviksessä päätettiin tarjota jäsenjärjestöjen käyttöön tuhat opetustuntia sataprosenttisella Sivis-tuella, kun koulutus suuntautuu Ukrainan kriisin osallisille.

Koulutusta järjestettiin muun muassa suomen kielen, työllistymisen ja harrastustoiminnan teemoista. Tukikausi päättyi vuodenvaihteessa.

Lisätietoja