14.1.2023 Järjestökoulutus

SPR:n ketterä verkkokurssi vastasi nopeaan tarpeeseen

Ukrainan sota herätti ihmisten auttamishalun ja se näkyi nopeasti myös Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten lukumäärissä ja koulutustarpeessa. Koulutusta saatiin ripeästi lisättyä omaan tahtiin opiskeltavan verkkokurssin avulla.

Ryhmä iloisia ihmisiä soittaa yhdessä. Yhdellä naisella on ukulele, toisella saksofoni ja pojalla kitara. Ryhmä iloisia ihmisiä soittaa yhdessä. Yhdellä naisella on ukulele, toisella saksofoni ja pojalla kitara. Kotoutumisen tukena -kurssi käsittelee pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia sekä esittelee SPR:n kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Kuva: Pauliina Vilpakka/SPR

Suomen Punaisen Ristin Kotoutumisen tukena -verkkokurssi rakennettiin yhteistyössä Siviksen verkkokoulutustiimin kanssa Itslearning-verkko-oppimisympäristöön.

– Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan maahan muuttaneen kotoutumista. Meillä on ollut lähi- ja etäkoulutusmalli olemassa ennenkin, mutta halusimme luoda kurssista myös verkossa itseopiskeltavan version, jotta Punaisen Ristin vapaaehtoinen pääsee suorittamaan koulutuksen juuri hänelle sopivana ajankohtana. Saimme kurssin tekemiseen arvokasta tukea Siviksen verkkokoulutustiimiltä, Punaisen Ristin kotoutumistuen koordinaattori Maria Pikkarainen kertoo.

Kurssin suosio ylitti SPR:n odotukset. Verkkokurssi osoittautui erittäin tärkeäksi tilanteessa, jossa vapaaehtoisia tarvittiin nopeasti eri puolilla Suomea.

Kotoutumisen tukena -koulutuksessa käsitellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia sekä esitellään SPR:n kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkossa. Oppimateriaali on sekä luettavaa, katsottavaa että kuunneltavaa. Lisäksi on pohdinta- ja kirjoitustehtäviä.

– Hyödynsimme jo olemassa olevaa materiaalia, jota muokkasimme verkkoon sopivaksi. Lisäksi kurssia varten tehtiin luentotallenne. Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta pyrittiin tuomaan keskustelutehtävien kautta.

Itseopiskeltavan verkkokurssin suosio ylitti odotukset

Marraskuuhun 2022 mennessä kurssille oli rekisteröitynyt jo lähes 400 aiheesta kiinnostunutta. Suurin osa on tutustunut materiaaleihin ainakin osittain ja noin neljäsosa on tehnyt koulutukseen kuuluvan lopputestin.

– Olemme saaneet pääasiassa erinomaista ja kiitettävää palautetta. Koulutus sisältää paljon tietoa, mutta osallistujat kokivat sen tärkeäksi tueksi vapaaehtoistoiminnalleen. Materiaaleista videot saivat kiitosta, kuten myös Olen turvassa, mutta yksin -julkaisu, jossa Suomeen yksin tulleet nuoret kertovat kokemuksistaan, Pikkarainen kertoo.

Aikaan ja paikkaan sitomaton koulutus antaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden käydä koulutus heti, kun kiinnostus herää, eikä koulutustilaisuutta tarvitse odotella.

Kurssin suosio ylitti SPR:n odotukset. Verkkokurssi osoittautui erittäin tärkeäksi tilanteessa, jossa vapaaehtoisia auttajia tarvittiin nopeasti eri puolilla Suomea.

– Aikaan ja paikkaan sitomaton koulutus antaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden käydä koulutus heti, kun kiinnostus herää, eikä koulutustilaisuutta tarvitse odotella.

Verkkokoulutuksen tekeminen nopeassa aikataulussa opetti myös tekijöitä.

– Opimme, että kohderyhmä ja sisältö kannattaa pohtia tarkoin. Lisäksi kannattaa panostaa sisällön monipuoliseen esittämiseen ja osallistujien aktivointiin. Viimeistely ennen julkaisua on hyvä tehdä huolellisesti. Jos on mahdollista, kannattaa kerätä palautetta kurssista jo ennen sen julkaisua, Pikkarainen vinkkaa.

Sivis on tukenut ukrainalaisten koulutusta

Sivis on tukenut jäsenjärjestöjensä kautta Suomeen tulleiden ukrainalaisten koulutusta.

Siviksen jäsenjärjestöissä heräsi huoli keväällä 2022 Suomeen tulleista ukrainalaisista. Järjestöjen yhteydenottojen perusteella Siviksessä päätettiin tarjota jäsenjärjestöjen käyttöön tuhat opetustuntia sataprosenttisella Sivis-tuella, kun koulutus suuntautuu Ukrainan kriisin osallisille.

Koulutusta järjestettiin muun muassa suomen kielen, työllistymisen ja harrastustoiminnan teemoista. Tukikausi päättyi vuodenvaihteessa.

 

Vapaaehtoiskouluttaja Sari Vesiluoma oli olennaisessa roolissa verkkokoulutuksen luomisessa. Hänelle myönnettiin Vuoden 2022 koulutusteko–diplomi Suomen Punaisen Ristin kouluttajapäivillä Jyväskylässä 21.1.2023.

 

Teksti: Virpi Markkanen
Kuva: Pauliina Vilpakka/Suomen Punainen Risti