12.5.2024 Järjestökoulutus

Sotilaskotiliitto kouluttaa yhdistystoimintaa livenä ja verkossa

Sotilaskotiliitto järjestää yhteistyössä Siviksen kanssa yhdistys- ja järjestötoiminnan koulutuksia. Hyvää palautetta saanut Yhdistysviestijä-verkkokoulutus on toteutettu valmiin materiaalin avulla jo kaksi kertaa.

Riihimäen Sotilaskotiyhdistyksen sisaria Heinämessuilla 2023. Riihimäen Sotilaskotiyhdistyksen sisaria Heinämessuilla 2023. Riihimäen Sotilaskotiyhdistyksen sisaria Heinämessuilla 2023.

Järjestökoulutus NYT | Osa 3

– Sotilaskotiyhdistyksissä on keskeistä ylläpitää sotilaskoteja ja tukea varusmiesten hyvinvointia. Jotta kaikki sujuu hyvin ja organisoidusti, täytyy olla osaamista myös yhdistystoiminnasta, kertoo Sotilaskotiliiton järjestösihteeri Pia Ojala.

Opintokeskus Sivis on Sotilaskotiliitolle tärkeä kumppani yhdistys- ja järjestötoiminnan koulutuksissa. Liitto toteuttaa Siviksen tuella koulutuksia sotilaskotiyhdistysten vastuuhenkilöille. Koulutuksissa tulevat tutuiksi esimerkiksi hallituksen jäsenten, jäsenrekisterinhoitajan ja talousvastaavan tehtävät.

Lähikuva Pia Ojalasta.
Pia Ojala.

– Koulutustoiminnalla annamme valmiuksia toimia omassa yhdistyksessä. Tavoitteena ovat osaavat, innostuneet ja motivoituneet jäsenet, kertoo Ojala.

Monet koulutuksista toteutetaan eri yhdistysten yhteistyönä.

Siviksen myöntämiä tukitunteja käytetään myös yhdistysten itse järjestämään koulutukseen.

– Yhdistyksissä koulutukset liittyvät paitsi yhdistystoimintaan myös jäsenten hyvinvointiin ja toiminnan tukemiseen. Monet koulutuksista toteutetaan eri yhdistysten yhteistyönä. Se on hyvä asia, koska pyörää ei tarvitse keksiä aina uudelleen, muistuttaa Ojala.

Koulutusyhteistyön ohella Sotilaskotiliitossa ja yhdistyksissä hyödynnetään ahkerasti Siviksen verkkosivujen materiaaleja.

– Monesti vinkkaan yhdistystoimijoille monipuoliset Siviksen sivut ja sieltä löytyvän materiaalipankin, joista löytyy paljon vastauksia yhdistystoimintaa koskeviin erilaisiin kysymyksiin, kertoo Ojala.

Verkkokoulutuksia tulossa lisää

Lähikoulutusten lisäksi Sotilaskotiliitto järjestää verkkokoulutuksia. Siviksen Yhdistysviestijä-verkkokurssi on järjestetty Sotilaskotiliitossa jo kaksi kertaa ja kurssi on ollut tykätty.

Ojala on toiminut kurssilla kouluttajana.

– Yhdistysviestijä-verkkokurssi on helppo toteuttaa selkeiden ohjeiden avulla. Kurssi sisältää paljon itseopiskelua. Yhteisissä webinaareissa painottui vertaisoppiminen. Kokemusten vaihto selvästi motivoi osallistujia, Ojala arvioi.

Myös lähikoulutuksilla on edelleen paikkansa, eikä niitä ole tarkoitus unohtaa.

Sotilaskotiliitto kehittää koulutuksiaan jatkuvasti. Monipuoliset ja ajantasaiset sisällöt ovat tärkeitä. Täsmäkoulutuksena järjestetään myös lyhyitä webinaareja ajankohtaisista aiheista.

– Korona-aikana koulutettiin Teamsin käyttöä, koska se oli monelle uusi alusta. Nyt Teamsiä käytetään monipuolisesti ja paljon.

Tulevaisuudessa ajatuksena on lisätä verkkokoulutusten määrää.

– Ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat monet asiat. Verkkokoulutuksessa ei mene matkustamiseen aikaa, vaan se voidaan käyttää suoraan oppimiseen, toteaa Ojala.

– Toki lähikoulutuksillakin on edelleen paikkansa, eikä niitäkään ole tarkoitus unohtaa.

Sotilaskotiliitto

    • Sotilaskotiliittoon kuuluu 36 sotilaskotiyhdistystä, jotka ylläpitävät sotilaskoteja. Henkilöjäseniä liitossa on yli 4 000.
    • Sotilaskotien tavoite on tarjota varusmiehille kodinomainen paikka sotilaskodeissa sekä edistää henkistä kasvua ja myönteistä maanpuolustusasennetta.
    • Sotilaskotiliitto edistää sotilaskotiyhdistysten jäsenten valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa ja osallistua kansalaisten kriisivalmiustaitojen parantamiseen sekä edistää vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
    Sotilaskotiliitto.fi

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Sotilaskoti-lehti 1/2024