1.3.2023 Pinnalla NYT

Siviksen verkkopalvelut astuvat uuteen aikaan

Siviksen verkkosivusto ja -palvelut uudistuvat tämän vuoden aikana. Verkkopalvelu-uudistus on osa Siviksen digitaalisten palvelujen kehittämisohjelmaa. Uusi verkkosivusto saadaan käyttöön ensi syksynä.

Ihminen etsimässä tietoa puhelimella. Ihminen etsimässä tietoa puhelimella.

Mistä verkkopalvelu-uudistuksessa on kyse, Siviksen viestintäasiantuntija Mari Toivonen?

– Siviksessä on käynnissä kokonaisvaltainen digitaalisten palveluiden kehitystyö, jonka tuloksia sekä jäsenjärjestöjen toimijat että vapaaehtoiset pääsevät tulevina vuosina hyödyntämään. SivisNYT-verkkojulkaisu oli ensimmäinen kokonaisuuteen kuuluva palvelu. Olemme saaneet todella runsaasti kiitosta vuonna 2021 uudistetusta SivisNYTistä. Nyt tavoitteenamme on tuoda kaikki verkkopalvelumme samalle tasolle.

Mitä hyötyä uudistuksesta on Siviksen jäsenjärjestöille? 

Tavoitteena on, että vuoden lopussa asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on käytössä entistä helppokäyttöisemmät ja huomattavasti aiempaa saavutettavammat verkkosivut ja -palvelut. Olemme panostaneet paljon Siviksen eri kohderyhmien ja erilaisten käyttäjien tarpeiden ja palvelupolkujen hahmottamiseen, ja jatkossa kävijät toivottavasti löytävätkin tarvitsemansa sisällön vaivatta.  

Voivatko jäsenjärjestöt vaikuttaa tulevaan verkkosivustoon ja -palveluihin?

– Uudistustyötä on alusta asti tehty yhteistyössä Siviksen jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestöjen edustajat ovat päässeet osallistumaan erilaisiin verkkosivutyöpajoihin ja sivuston luonnosten testaukseen. Toiveena on, että järjestöt ovat aktiivisesti mukana myös seuraavissa kehitysvaiheissa. Ja sivustoa koskevia toiveita voi lähettää meille toki koska tahansa.

 

Käsi tietokoneen hiirellä.

Siviksen digitaalisten palvelujen uudistus

Sivis uudistaa vuosina 2022–2023 palvelukonseptinsa ja sen myötä kaikki digitaaliset palvelunsa.

Jatkossa jäsenjärjestöt saavat käyttöönsä entistä ajanmukaisemmat ja käyttäjäystävällisemmät Siviksen tarjoamat koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen työkalut, jotka on mahdollista yhdistää rajapinnan kautta myös järjestön omiin palveluihin.

Uudistetusta verkkopalvelusta löytyvät tulevaisuudessa myös entistä helpommin Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen koulutukset sekä opintokeskuksen tuottamat tutkimukset, selvitykset ja materiaalit kaikkien hyödynnettäväksi.

Lisätietoja