24.2.2023 Pinnalla NYT

Siviksen verkko-oppimisalustojen valikoima laajenee

Tänä vuonna Siviksessä otetaan käyttöön uusi verkko-oppimisalusta Itslearningin rinnalle. Jäsenjärjestöjen käyttöön tarjottavien koulutusalustojen tärkeimpiä valintakriteerejä ovat saavutettavuus ja käytettävyys.

Kouluttaja neuvoo opiskelijaa tietokoneella. Kouluttaja neuvoo opiskelijaa tietokoneella.

Mitä uutta on tulossa Siviksen verkko-oppimisalustoihin, Siviksen asiantuntija ja verkkopedagogi Aino Laurila?

– Olemme laajentamassa jäsenjärjestöille tarjottavaa verkko-oppimisympäristöjen valikoimaa. Verkko-oppimisympäristö on digitaalinen alusta, jolle kootaan kaikki verkkokoulutuksen materiaalit ja tehtävät. Valintaprosessimme on vielä kesken, mutta keskitymme uuden alustan hankinnassa etenkin käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Tiedotamme uuden alustan käyttöönotosta loppukeväästä.

– Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen edelleen myös Itslearning-verkko-oppimisympäristön. Jäsenjärjestöt voivat hyödyntää sitä kaikkiin Siviksen tukea saaviin koulutuksiin.

Järjestöjen verkkokoulutuksissa tarvitaan erityisesti laadukkaita työkaluja yhdessä oppimiseen ja keskusteluihin.

Mitä kriteerejä uudelle verkko-oppimisalustalle on?

– Markkinoilla on monia verkko-oppimisalustoja, mutta haasteena on, että monet alustat on tehty vahvasti oppilaitoskäyttöön. Järjestöjen koulutukset eivät välttämättä tarvitse kaikkia samoja työkaluja kuin perinteiset oppilaitokset.

– Järjestöjen verkkokoulutuksissa tarvitaan erityisesti laadukkaita työkaluja yhdessä oppimiseen ja keskusteluihin. Myös helppokäyttöisyys on tärkeä ominaisuus, koska usein järjestöjen verkkokoulutukset ovat lyhyitä ja osallistujat saattavat käydä vuoden aikana vain yhden koulutuksen alustalla. Silloin ei saa tuhlaantua aikaa alustan toimintojen opiskeluun.

Mistä Siviksen jäsenjärjestöt saavat verkkokoulutuksiin liittyvää ajankohtaista tietoa?

– Tietenkin SivisNYTistä, mutta jos verkko-oppimisympäristöt kiinnostavat, niin kannattaa liittyä mukaan myös Siviksen verkkokoulutusverkostoon. Se kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja tapaamisissa pääsee kohtaamaan muita asian kanssa työskenteleviä.

 

Lue lisää Siviksen verkkokoulutusverkostosta

Lisätietoja